Aanvragen Groningen

Voor wie?

Voor projecten in Groningen kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt. 

Daarnaast gelden aanvullende richtlijnen van het Cultuurfonds Groningen.

Inzendtermijnen

Stuur de aanvraag ruim op tijd in en altijd voordat het project van start gaat.  

Vergaderdata 2020
Uiterste inleverdata
30 maart
17 februari
22 juni
11 mei
28 september
17 augustus
7 december
26 oktober

Versneld aanvragen is in sommige gevallen mogelijk. 

Vergaderdata 2021
Uiterste inleverdata
22 maart 7 februari
21 juni 9 mei 
20 september8 augustus 
6 december 24 oktober 

Aanvragen

U kunt online uw aanvraag doen voor deze provincie. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. Dit stuurt u mee met uw online aanvraag.

Aanvraag uit fonds op naam

Naast de algemene aanvragen kan er een bijdrage worden gevraagd uit een aantal CultuurFondsen op Naam. Er moet dan worden voldaan aan de algemene richtlijnen, maar er zijn daarnaast nog aanvullende voorwaarden.

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek.