Aanvragen Utrecht

Voor wie?

Voor projecten in Utrecht kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans, film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt. 

Daarnaast gelden aanvullende richtlijnen voor afdeling Utrecht. 

Utrechtse Fondsenzoeker

Voldoet uw aanvraag of project niet geheel aan onze richtlijnen of bent u benieuwd welke Utrechtse fondsen op dezelfde werkterreinen actief zijn? Het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht neemt samen met 21 andere fondsen in de provincie deel aan de Utrechtse Fondsenzoeker. De website is een online fondsenzoeker, die het voor aanvragers in de stad en provincie Utrecht overzichtelijker maakt welke fondsen het beste passen bij een (potentiële) aanvraag.

Inzendtermijnen

Stuur de aanvraag ruim op tijd in en altijd voordat het project van start gaat.

Vergaderdata 2023
Uiterste inleverdata
20 maart 27 januari
19 juni28 mei
12 september21 juli
6 december13 oktober

Een verkorte behandeltermijn, met uitsluitsel binnen twee maanden, is van toepassing bij aanvragen voor:

  • Ondersteuning in de aanschaf van instrumenten en uniformen door amateurensembles en -orkesten (max. aan te vragen bedrag €5.000)
  • Startbijdragen voor nieuwe organisaties (max. aan te vragen bedrag €2.500)

Aanvragen

U kunt online uw aanvraag doen voor deze provincie. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. Dit stuurt u mee met uw online aanvraag.

Aanvraag uit fonds op naam

Voor Utrecht zijn een aantal specifieke Cultuurfondsen op naam (CFON’s) ingesteld, die door de afdeling worden beheerd. De afdeling bekijkt of een aanvraag in aanmerking komt voor deze fondsen en stemt dit waar mogelijk af met de instellers. 

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek

Op de volgende pagina vindt u meer informatie over de financiële afwikkeling.