Aanvragen Zeeland

Voor wie?

Voor projecten in Zeeland kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg, muziek, theater, dans & film of natuur.  Bekijk de algemene richtlijnen van het Prins Bernhard Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt. 

Daarnaast gelden aanvullende richtlijnenvan het Cultuurfonds Zeeland.

Inzendtermijnen

Vergaderdata 
Uiterste inleverdatum
7 december 202216 oktober 2022
20 maart 202329 januari 2023
3 juli 202314 mei 2023
25 september 20236 augustus 2023
6 december 202315 oktober 2023

Het Cultuurfonds ondersteunt geen projecten waarvan de start plaatsvindt voor de eerstvolgende vergadering waarin het project behandeld kan worden. Aanvragen die na de uiterste inleverdatum van de betreffende vergaderdatum worden ontvangen en aanvragen die naar het oordeel van het secretariaat niet tijdig compleet zijn, worden niet meer in deze vergadering behandeld.

Aanvragen

U kunt online uw aanvraag doen voor deze provincie. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. Dit stuurt u mee met uw online aanvraag.

Naast de algemene aanvragen kan er een bijdrage worden gevraagd uit een aantal CultuurFondsen op Naam. Er moet dan worden voldaan aan de algemene richtlijnen, maar er zijn daarnaast nog aanvullende voorwaarden.

Publicatie- en Documentairefonds Zeeland
Draagt bij aan publicaties en documentaires op het gebied van geschiedenis van Zeeland. U kunt een aanvraag doen voor publicaties op het gebied van Zeeuwse cultuur- en natuurhistorie voor een breed publiek en bij voorkeur uitgegeven door Zeeuwse uitgeverijen.
Daarnaast worden documentaires ondersteund die over (de geschiedenis van) Zeeland gaan en geschikt zijn voor een breed publiek. Speelfilms, meerdelige producties, producties korter dan 15 minuten en met een begroting van meer dan €60.000 komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

JAWINO Fonds
Het JAWINO Fonds stimuleert cultuur in de gemeente Goes. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet de culturele activiteit plaatsvinden in Goes. 

Goessche DiepFonds
Het Goessche Diep Fonds stimuleert cultuur- en natuurbehoud (met name vogelbescherming) in Zeeland. Er gelden geen specifieke aanvullende criteria.

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek