Cultuurfonds Houten

Geeft aan culturele initiatieven voor en door inwoners van Houten, die gericht zijn op de versterking van de samenleving, lokale identiteit en gemeenschapszin. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht.
Cultuurfonds Houten
Fotocredits:
Korenfestival

Het Cultuurfonds Houten is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Houten en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Cultuurfonds Houten heeft als doelstelling "het financieel ondersteunen van culturele initiatieven voor en door inwoners van Houten, die gericht zijn op de versterking van de samenleving, lokale identiteit en gemeenschapszin. Het bevorderen van cultuurdeelname voor en door inwoners en bezoekers van Houten." Het budget voor het Cultuurfonds Houten voor 2016 bedraagt ongeveer € 50.000. Het Cultuurfonds Houten is een fonds van én voor inwoners uit de gemeente Houten!

Geven aan Cultuurfonds Houten

Het Cultuurfonds Houten is een fonds van en voor cultuur in Houten, met bijdragen van het bedrijfsleven, particulieren en vermogensfondsen. Personen en bedrijven kunnen een gift doen aan het Cultuurfonds Houten via het Prins Bernhard Cultuurfonds. Schenken is tot en met 2017 fiscaal extra voordelig: vaak is meer dan de helft van de gift aftrekbaar van de belasting. Neem voor meer informatie contact op met Menno Tummers.

Aanvraag indienen

Heeft u een cultureel project waarvoor u een aanvraag in wilt dienen? U gaat als volgt te werk:

 1. Lees de richtlijnen van het Cultuurfonds Houten en beoordeel of uw project in aanmerking komt voor ondersteuning. Als handregel kunt u aanhouden dat de vergaderingen plaatsvinden in de tweede week van maart, juni, september en december; de uiterste inleverdatum ligt dan één maand vóór de vergadering (februari, mei, augustus en november);
 2. Vul het aanvraagformulier van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht in. 
 3. Afhankelijk van het type project kunt u meerdere bijlagen bij het aanvraagformulier voegen. Een aanvraag bestaat minimaal uit:
  • Het ingevulde aanvraagformulier;
  • Een projectplan of -omschrijving;
  • Een uitgesplitste projectbegroting;
  • Een kopie van de statuten van de aanvragende stichting of vereniging;
  • Een recent uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 4. Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de voor uw project relevante bijlagen per post op naar het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH in Utrecht.

Contact

Wilt u meer weten over de aanvraagmogelijkheden of heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? U kunt contact opnemen met Suzanne Smallenburg via cultuurfondshouten@gmail.com of met het secretariaat van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht via 030 258 3991 of utrecht@cultuurfonds.nl.


Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het Cultuurfonds Houten gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten