KIEM

Een initiatief van Elise Mathilde Fonds, K.F. Hein Fonds en Cultuurfonds Utrecht

Steeds meer mensen genieten van natuur in de provincie Utrecht en steeds meer mensen nemen zelf initiatief voor meer groen in hun eigen omgeving. Er worden moestuinen aangelegd en beheerd, wandelpaden en fietsroutes gemaakt, stukjes nieuwe natuur ingericht en dieren geholpen met nestkasten en voedzame planten.

Het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht houden van groen en willen natuur- en duurzaamheidsinitiatieven stimuleren en ondersteunen. Daarom hebben deze fondsen de natuurregeling Kiem in het leven geroepen. Via Kiem kan voor natuur- en duurzaamheidsinitiatieven met één aanvraag bij alle drie de fondsen een bijdrage aangevraagd worden. 

Kijk op de website van Kiem www.kiemutrecht.nl voor meer informatie!

Voor wie?

Doel van de regeling is vrijwilligersinitiatieven voor natuur en duurzaamheid in de provincie Utrecht te ondersteunen. Zo wordt de provincie groener, de natuur diverser en helpen we inwoners die zich vrijwillig willen inzetten voor natuur en duurzaamheid in hun omgeving.

U kunt aanvragen voor alle projecten binnen het werkterrein Natuur en Duurzaamheid. Denk aan bijvoorbeeld:

 • Bijenkasten;
 • Paddenpoelen;
 • Inrichten van pluktuinen, moestuinen of insectenweiden;
 • Educatieve projecten op het gebied van natuur;
 • Opruimen van afval in de natuur of educatie daarover.

Benieuwd naar welke projecten er zoal door KIEM zijn ondersteund? We hebben enkele voorbeelden op een rij gezet.

Uw aanvraag moet aan de volgende criteria voldoen:

 • Alleen stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen. Voldoet uw project aan de richtlijnen, maar geen stichting of vereniging? U kunt een andere stichting/vereniging vragen om als penvoerder voor uw project op te treden;
 • Er zijn vrijwilligers betrokken bij (de uitvoering van) het project;
 • Uw project dient plaats te vinden in de openbare ruimte in de provincie Utrecht, m.a.w.: de natuur moet toegankelijk zijn voor derden;
 • Het project mag niet van start zijn gegaan vóór het besluit over uw aanvraag is genomen en moet binnen twee jaar zijn afgerond;
 • De totale kosten van uw project passen bij de schaal van een vrijwilligersinitiatief en bedragen niet meer dan ca. € 20.000;
 • Een bijdrage vanuit KIEM bedraagt maximaal € 5.000. Als het project € 5.000 of minder kost kunt u het volledige bedrag aanvragen als bijdrage;
 • In de projectkosten mogen begeleidingsuren door een derde partij (bijvoorbeeld LEU of IVN) zijn opgenomen, maar deze mogen niet meer dan 30% van de totale kosten bedragen.

Hoe lang duurt een aanvraag?

Aanvragen voor de natuurregeling kunnen doorlopend worden ingediend en worden in maximaal twee maanden behandeld. 

Eens in de twee maanden besluiten de drie fondsen over de aanvragen. Een toezegging is maximaal 24 maanden geldig.

Hoe is de betaling geregeld?

Betaling van de toezegging geschiedt achteraf, na het indienen van een verantwoording. Het aanvragen van een voorschot van maximaal 50% van wat door ons is toegezegd, is mogelijk.

Cofinanciering (overheden, crowdfunding of eigen inkomsten) is een pré, maar niet verplicht.

Wat krijgt geen ondersteuning?

Voor de volgende zaken kan géén ondersteuning worden aangevraagd:

 • projecten met een politiek of religieus doel;
 • fondsenwervende activiteiten;
 • prijzen/prijsuitreikingen.

Hoe werkt het?

De aanvraag wordt ingediend via de digitale aanvraagomgeving van het K.F. Hein Fonds.

Een complete aanvraag bevat in elk geval de volgende bijlagen:

 • Een projectplan (omschrijving van wat u wilt gaan doen);
 • Een begroting;
 • Een dekkingsplan;
 • Statuten van de aanvragende organisatie;
 • Een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 • Een recent overzicht van inkomsten en uitgaven met balans.

Vanuit de natuurregeling Kiem wordt maximaal éénmaal per kalenderjaar een bijdrage aan een organisatie toegekend. Een volgende aanvraag binnen een kalenderjaar wordt automatisch afgewezen. Deze afwijzing is definitief; een aanvraag kan niet het volgende kalenderjaar opnieuw worden ingediend.

Heeft u vragen?

Neemt u dan contact op met het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, te bereiken op 030-258 3991.