Cultuurfonds Gelderland ondersteunt Let’s play en 91 andere projecten in de regio

Cultuurfonds Gelderland heeft in het afgelopen kwartaal 92 projecten ondersteund. Daarmee werd 236.601 euro toegekend aan cultuur en natuur in de regio.
17 oktober 2019
Cultuurfonds Gelderland ondersteunt Let’s play en 91 andere projecten in de regio
Fotocredits:
Kars van den Heuvel

Aan bijzondere projecten draagt het fonds graag bij. Daarbij kan bijvoorbeeld sprake zijn van nieuwe samenwerkingsverbanden, educatieve voorstellingen of tentoonstellingen die zijn gebaseerd op de geschiedenis van de regio. Bij de beoordeling wordt erop gelet dat de begroting realistisch is, dat ook uit eigen middelen wordt bijgedragen, dat de kwaliteit goed is en of het project afwijkt van de normale activiteiten van de aanvrager. Twee opvallende projecten binnen deze sector waaraan in het derde kwartaal van dit jaar een bijdrage is toegekend, zijn:

Stichting Theaterwerkplaats Generale Oost – theaterproductie Let’s play
In deze interactieve theatervoorstelling gaan theatermaker Booi Kluiving, kunstenaar Abel Enklaar en grafisch vormgever Kars van den Heuvel via games op zoek naar de betekenis van spel in het leven. De theatervloer wordt een interactieve installatie van beeldschermen en projecties - een virtuele gamewereld waarbinnen hoofdrolspeler Booi zijn spel hoopt uit te spelen. Hij neemt het op tegen de twee gamemasters die hem via live ingrepen met beeld, geluid en animaties tegenwerken in zijn pogingen. De première van Let's Play is op 5 februari 2020 in Theater aan de Rijn in Arnhem, en is daarna nog vier keer in Arnhem te zien. Daarnaast speelt de voorstelling nog in onder andere Den Haag (12 februari 2020, Zaal 3), Utrecht (14 en 15 februari 2020, Theater Kikker), Amsterdam (27, 28 en 29 maart 2020 in Theater Bellevue) en Nijmegen (15 mei 2020, Oddstream Festival, De Lindenberg).

Het bestuur vindt dit een bijzondere productie door het onderwerp en de combinatie van disciplines: theater en games/beeldende kunst. Een jonge maker krijgt de kans deze productie te ontwikkelen en de zogenaamde oude theaterkunsten worden verbonden met nieuwe digitale kunsten. Besloten is € 3.500 toe te kennen.

Stichting Museumpark Orientalis – tentoonstelling Lieve Dingen: een ode aan dierbare voorwerpen in huis.
Van april tot en met oktober 2020 wordt een tentoonstelling over huiselijke spiritualiteit in 21ste-eeuws Nederland georganiseerd in Museumpark Orientalis die draait om de zichtbaarheid van beleving bij zingeving, religie, spiritualiteit en mystiek. Er wordt een oproep gedaan aan mensen om betekenisvolle voorwerpen ter beschikking te stellen die zijn verbonden met de inrichting van woonhuizen. Op een speciale website kunnen voorwerpen aangemeld worden. Hierbij wordt samengewerkt met professor dr. Peter Nissen, hoogleraar Vergelijkende Godsdienstwetenschap aan de Radboud Universiteit.

Het bestuur vindt dat het museum met deze tentoonstelling aansluit bij een al wat langer lopende trend in het manifesteren van persoonlijke geloofsbeleving en spiritualiteit en de publieksparticipatie hierin. De tentoonstelling is een welkome bijdrage in het aanbod van tentoonstellingen in 2020 en daarom besluit het bestuur € 5.000 toe te kennen.

Overzicht toekenningen
In de bijlage staat per gemeente aangegeven voor welke projecten en investeringen de bijdragen bestemd zijn.

Aanvraag doen?
Nieuwe verzoeken voor ondersteuning kunnen het gehele jaar door worden gedaan voor bijzondere projecten in Gelderland. Alle informatie over aanvragen vindt u op de pagina van het Cultuurfonds Gelderland.