Flevoland

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Provinciehuis Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad
flevoland@cultuurfonds.nl

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Flevoland? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Flevoland en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u het juiste aanvraagformulier downloaden, invullen en opsturen.

Wanneer het Cultuurfonds Flevoland uw project ondersteunt, kunt u een verzoek indienen voor de uitbetaling.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Flevoland? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds.

Prijzen

Lelyprijs
Voor de Lelyprijs komen personen of organisaties in aanmerking die zich onderscheiden op het gebied van de cultuur of natuur in Flevoland. De prijs is een kunstwerk van Siemen Bolhuis en een bedrag van € 2.500 (waarvan € 500 vrij besteedbaar is en € 2.000 moet worden aangewend binnen de organisatie van de prijswinnaar).

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland
Provinciehuis Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad

E flevoland@cultuurfonds.nl

Contactpersoon
Mw. H.M. Sweerts, ambtelijk secretaris

T (0320) 265 285
F (0320) 265 281

Bestuur
L. Verbeek, voorzitter
Drs. H. Dijksma, vice-voorzitter
B. Brug, penningmeester
Mw. C.E.M. Verdonk
Mw. H. Binksma-Martens
Mw. D.A.M. Hussaarts
H. Kapitein
C.H.A. de Kruijk
Ir. F.P. Mesu
R.A. Rauws
Drs. J. Wachtmeester

Ambtelijk secretaris
Mw. H.M. Sweerts

Voor vragen, neem contact op met:
Hettie Sweerts
Ambtelijk secretaris
(0320) 265 285
flevoland@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Flevoland

Flevolandnatuur

Voedselbos Zeewolde

Zeewolde beleeft samen de natuur en leert eetbare gewassen kennen.

Bekijk