Flevoland

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Provinciehuis Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad
flevoland@cultuurfonds.nl

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Flevoland? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Flevoland en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Flevoland uw project ondersteunt, kunt u een verzoek indienen voor de uitbetaling.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur of wetenschap steunen in Flevoland? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds.

Prijzen

Lelyprijs
Voor de Lelyprijs komen personen of organisaties in aanmerking die zich onderscheiden op het gebied van de cultuur of natuur in Flevoland. De prijs is een kunstwerk van Siemen Bolhuis en een bedrag van € 2.500 (waarvan € 500 vrij besteedbaar is en € 2.000 moet worden aangewend binnen de organisatie van de prijswinnaar).

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland
Provinciehuis Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad

E flevoland@cultuurfonds.nl

Contactpersoon
Mw. T. van Ooik, ambtelijk secretaris
T (0320) 26 5555

Bestuur
L. Verbeek, voorzitter
H. Dijksma, vice-voorzitter
B. Brug, penningmeester
Mw. C.E.M. Verdonk
Mw. H. Binksma-Martens
Mw. D.A.M. Hussaarts
H. Kapitein
S. Hess
F.P. Mesu
R.A. Rauws
J. Wachtmeester

Ambtelijk secretaris
Mw. T. van Ooik

Voor vragen, neem contact op met:
Thea van Ooik
Ambtelijk secretaris
(0320) 26 55 55
flevoland@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Flevoland

Flevoland

Kandidaten voor Lelyprijs 2019 gezocht

07/09/2018

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland zoekt personen of verenigingen uit Lelystad die in aanmerking kunnen komen voor de Lelyprijs van 2019. Het gaat om mensen of initiatieven die zich onverplicht en buiten de beroepensfeer om gedurende langere tijd hebben ingezet voor de Flevolandse cultuur of natuur. De prijs, bedoeld als waardering voor de vrijwilligersactiviteiten, bestaat uit een bedrag van € 2.500 - te besteden aan cultuur of natuur - en een kunstwerk van Siemen Bolhuis.

Flevoland

Jubilerend Museum Nagele krijgt Lelyprijs

14/02/2018

Het jaar 2018 is een feestelijke periode voor de vrijwilligers van Museum Nagele. Niet alleen omdat het museum twintig jaar bestaat, maar zeker ook omdat de zeventig medewerkers samen zijn uitgeroepen tot winnaars van de Lelyprijs.

Flevolandnatuur

Voedselbos Zeewolde

Zeewolde beleeft samen de natuur en leert eetbare gewassen kennen.

Bekijk