Flevoland

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Provinciehuis Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad
flevoland@cultuurfonds.nl
(0320) 26 5245

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Flevoland? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Flevoland en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Flevoland uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor de uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur of wetenschap steunen in Flevoland? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds.

Prijzen

Lelyprijs

De Lelyprijs wordt sinds 1996 uitgereikt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland aan personen of verenigingen die zich onverplicht en buiten de beroepensfeer voor langere tijd hebben ingezet voor cultuur of natuur in Flevoland. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €5000 euro en een kunstwerk getiteld ‘Geven’ van de Flevolandse kunstenaar Siemen Bolhuis.

De Lelyprijs 2021 is toegekend aan Geke van der Sloot. De prijs wordt op 9 september uitgereikt door Leen Verbeek.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland
Provinciehuis Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad

E flevoland@cultuurfonds.nl

Contactpersoon
Angelique ter Beek-van Spronsen ambtelijk secretaris
T (0320) 265 245

Bestuur
Leen Verbeek voorzitter
Esther Verdonk vice-voorzitter
Arno Kerkvliet penningmeester
Bas ten Brinke
Sandra Grootenboer
Lydia Brouwer-Woort
Teunis Ruiten
Frans Meijer
Liesbeth Bronkhorst

Ambtelijk secretaris
Angelique ter Beek-van Spronsen

Nieuws en projecten uit de
provincie Flevoland

Flevoland

Cultuurfonds Flevoland ondersteunt voor 53.000 euro 11 natuur- en cultuurprojecten

16/12/2021

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland heeft in het vierde kwartaal van 2021 voor 53.000 euro bijgedragen aan 11 bijzondere natuur- en cultuurprojecten in de provincie.

Flevoland

Kandidaten Lelyprijs 2022 gezocht!

06/12/2021

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland zoekt personen of verenigingen uit de provincie Flevoland die in aanmerking komen voor de Lelyprijs van 2022.

Flevoland

Cultuurfonds Flevoland ondersteunt 12 projecten

04/10/2021

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland heeft in het derde kwartaal van 2021 voor € 50.000 euro bijgedragen aan 12 bijzondere natuur- en cultuurprojecten in de provincie.

Flevoland

Geke van der Sloot uitgeroepen tot winnaar van de Lelyprijs 2021

09/09/2021

Geke van der Sloot is de winnaar van de Lelyprijs 2021. Donderdag 9 september 2021 ontving zij de prijs voor haar tomeloze inzet voor muziekonderwijs in Flevoland uit handen van commissaris van de Koning, Leen Verbeek, ook voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland. Deze bekroning bestaat uit een bedrag van €5000 euro en een kunstwerk van Siemen Bolhuis en is bedoeld voor organisaties of personen die zich hebben onderscheiden met activiteiten op het gebied van cultuur of natuur. De prijs is een initiatief van het Cultuurfonds.