Naast de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds, gelden de hieronder beschreven aanvullende richtlijnen voor Flevoland.

 • In principe kan één maal per twee jaar een aanvraag voor financiële ondersteuning voor een project uit het Cultuurfonds Flevoland worden ingediend. Bijdragen zijn afhankelijk van de schaal, de uitstraling en het bijzondere en experimentele karakter van het project.
 • We onderscheiden projecten met een reikwijdte tot de grenzen van de gemeente (lokaal) en binnen de grenzen van de provincie Flevoland (regionaal). Lokale projecten met een bijzondere grote impact kunnen aanvragen tot € 6.000.
 • Eén maal per jaar wil het Cultuurfonds Flevoland kunnen bijdragen aan een groot project. Wil je een aanvraag indienen voor een groot project, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris.
 • Het Cultuurfonds kent ook een hoeveelheid aan bijzondere en uitzonderlijke Fondsen op Naam. Uit een aantal van deze Fondsen op Naam kan het Cultuurfonds Flevoland ook ondersteuning toekennen.
 • Het Cultuurfonds Flevoland stelt zich ten doel initiatieven ter facilitering van de ontwikkeling van jonge popmusici te ondersteunen.
 • Het Cultuurfonds Flevoland kent in principe niet meer dan 50% van de totale project- of aankoopkosten toe.
 • Ook is het Cultuurfonds Flevoland matchfunding partner bij Voordekunst.
 • Uitzonderlijke (multidisciplinaire) initiatieven die een leegte opvullen binnen het bestaande aanbod zijn welkom. Deze worden op basis van inhoud en kwaliteit door ons beoordeeld. Uitzonderlijkheid, kwaliteit en de toegankelijkheid voor een groot publiek zijn daarbij bepalend voor de hoogte van de bijdrage uit het Cultuurfonds Flevoland.
 • Het Cultuurfonds kent maximaal één bijdrage per project toe.
 • Het Cultuurfonds Flevoland behoudt zich het recht voor anders te beslissen en/of af te wijken van de richtlijnen.

De volgende activiteiten of investeringen kunnen worden ondersteund:

 1. Publicaties, social media en internet applicaties
  1. Publicaties en educatieve of documentaire audiovisuele en nieuwe media producties: maximum € 6.000.
 2. Congressen, symposia en ontsluiting van archieven
  1. Congressen, symposia en ontsluiting archieven die voldoen aan de omschrijving in de landelijke richtlijnen: ten hoogste € 3.000 indien lokaal en € 6.000 indien regionaal
 3. Tentoonstellingen en podiumproducties
  1. Uitzonderlijke publiekstentoonstellingen, uitzonderlijke podiumproducties lustrum- of jubileumconcerten/-voorstellingen (bij een viering van 5 - 10 - 25 - 50 jaar): ten hoogste € 3.000 indien lokaal en € 6.000 indien regionaal.
 4. Festivals en concoursen
  1. Maximaal drie edities voor algemene kosten maximaal € 3.000 voor festivals en concoursen lokaal en € 6.000 regionaal. De bijdrage wordt bepaald aan de hand van het aantal dagen, het aantal deelnemers, de begroting, het publieksbereik en de aard van het programma. Voor een uniek festival/concours wordt de bijdrage afzonderlijk bepaald. Na de derde keer kan aanvrager alleen nog in aanmerking komen voor een bijdrage voor een uitzonderlijk (nieuw) onderdeel of deelproject. Aanvrager stuurt altijd de gegevens van de laatst gehouden editie mee.
  2. Over projecten die in opbouw en/of ontwikkeling zijn kan het bestuur anders oordelen.
 5. Educatieve projecten
  1. De kosten van educatieve projecten die voldoen aan de omschrijving in de landelijke richtlijnen kunnen ondersteund worden met een bedrag van ten hoogste € 3.000 indien lokaal en € 6.000 indien regionaal.
 6. Aankopen
  1. Het fonds kijkt altijd of het om uitzonderlijke kosten gaat. Reguliere aankopen, die naar de mening van het fonds door de aanvrager zelf kunnen of zouden moeten worden gefinancierd, komen niet voor ondersteuning in aanmerking.
  2. Aankoop van theaterapparatuur (geluid, licht) en overige aankopen met een directe culturele toepassing: maximaal € 3.000.
  3. Aankoop van instrumenten door amateurensembles (hafabra-korpsen, drumbands, majorettes, koren, gildes, folkloristische groepen en popcollectieven): maximaal € 6.500. Je kan hiervoor eens in de drie jaar een aanvraag doen.
  4. Aankoop van concertkleding door amateurensembles (hafabra-korpsen, drumbands, majorettes, koren, gildes en folkloristische groepen): maximaal € 3.000. Je kan hiervoor eens in de drie jaar een aanvraag doen.
 7. Natuur
  1. Inrichting bezoekerscentrum, apparatuur: maximaal € 6.000
  2. (Werk)kleding in beheer van vereniging: maximaal € 3.000
  3. Veiligheidsmiddelen: maximaal € 3.000
  4. Gereedschap: maximaal € 6.000
 8. Opdrachten voor kunstwerken
  1. Bij een bijzondere gebeurtenis of herdenking kan een bijdrage uit het Cultuurfonds Flevoland worden gevraagd voor de totstandkoming van een kunstwerk.