Groningen

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen
Martinikerkhof 12
Postbus 610
9700 AP Groningen
groningen@cultuurfonds.nl
(050) 316 49 36

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij de afdeling Groningen? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Groningen en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Groningen uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor de uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur of wetenschap steunen in Groningen? Dat kan bijvoorbeeld via de eigen geefkring: de Grunneger Dieverdoatsie

Of kunt u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Bouwman Boerema Fonds
Ondersteunt de onderhoud en restauratie van de borg Verhildersum te Leens, de overige Groninger borgen en de restauratie van de oud-Groninger kerken, kerkorgels en begraafplaatsen.

De Graaf Drijvers Fonds
Voor educatieprojecten waarbij kinderen kennismaken met verschillende werkterreinen van het Cultuurfonds.

Eigenheimer Fonds
Steunt cultureel erfgoed en podiumkunsten in Noord-Groningen.

E.J. Struif Fonds
Voor het ondersteunen van projecten op het gebied van het orgels in Groningen en Friesland, waarbij de voorkeur uitgaat naar restauratie.

Kijlstra Smid Fonds
Voor projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Friesland, Groningen en Drenthe.

Rimrammers Fonds
Voor amateurmuziek in Zuidoost Drenthe, projecten van het Veenkoloniaal Museum in Veendam, de Groninger Kerken en Het Drentse Landschap.

Smid-Bijl Fonds
Voor financiële bijdrage aan projecten op het gebied van de monumentenzorg, met nadruk op groene monumenten en mobiel erfgoed. Het fonds steunt niet de zorg van kerkgebouwen.

Prijzen

Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst 
De Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst wordt aan een amateurkunstenaar of vereniging uitgereikt die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd in het afgelopen jaar. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 5000 euro. De winnaar is een jaar lang ambassadeur voor kunst en cultuur in Groningen. Onze definitie van amateurkunst is dat deze persoon of instelling zich niet beroepsmatig bezighoudt met kunst en cultuur.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen
Martinikerkhof 12
Postbus 610
9700 AP Groningen
E groningen@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. M. Harmsen, ambtelijk secretaris
J. Bruining, adjunct ambtelijk secretaris

T (050) 316 49 36
T (050) 316 41 75

Bestuur
Mr. drs. F.J. Paas, voorzitter
J. Brouwer, vice-voorzitter
Mw. B.P. Aukema
mw. R.Bakker-Broekema
M. van den Berg
Mw. drs. R. Broekhuis
H.G.J. van den Elsen
Prof. mr. W.D. Kolkman
F.H. Wiersma, penningmeester

Ambtelijk secretaris
Mw. M. Harmsen

Adjunct ambtelijk secretaris
J. Bruining

Voor vragen, neem contact op met:
Marianne Harmsen
Ambtelijk secretaris
(050) 316 49 36
groningen@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Groningen

Groningen

Cultuurfonds Groningen steunt Universiteitsmuseum en 24 andere projecten

02/10/2019

Cultuurfonds Groningen heeft in de bestuursvergadering van 30 september in totaal 66.700 euro toegekend voor 25 projecten op het gebied van cultuur en natuur in de provincie Groningen. Één van die projecten is de fototentoonstelling ’79 NB – Arctisch Centrum – Carl Denig Spitsbergen Expeditie’ in Universiteitsmuseum Groningen.

Groningen

Kandidaten voor Groninger Cultuurprijzen gezocht!

05/07/2019

In 2019 slaan het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Provincie Groningen voor het eerst de handen ineen bij het organiseren en uitreiken van de Groninger cultuurprijzen. De feestelijke uitreiking vindt plaats op maandagavond 11 november 2019 in Martiniplaza te Groningen. Tot en met 30 augustus kunnen kandidaten worden aangedragen in drie verschillende categorieën: professioneel, talent, of amateur. Ben of ken je iemand die een bijzondere bijdrage levert aan de ontwikkeling en/of zichtbaarheid van de Groninger kunst en cultuur?

Groningen

Cultuurfonds Groningen steunt Rumbling Earth Festival en 40 andere projecten

27/06/2019

Cultuurfonds Groningen heeft in de bestuursvergadering van 24 juni in totaal 110.020 euro toegekend voor 41 projecten op het gebied van cultuur en natuur in de provincie Groningen. Één van die projecten is het Rumbling Earth popfestival in de straten van de Groningse binnenstad op 12 en 13 juli.

Groningen

Eerste lening verstrekt vanuit vernieuwd Cultuurfonds voor Monumenten Groningen

03/04/2019

Stichting Beheer Dorpshuis Zuidwolde heeft de eerste lening ontvangen vanuit het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen, dat vorig jaar door de provincie Groningen is aangevuld met ruim 2,1 miljoen euro. Deze lening wordt gebruikt voor de verbouwing en herbestemming van dorpshuis De Kern in Zuidwolde.