Groningen

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen
Martinikerkhof 12
Postbus 610
9700 AP Groningen
groningen@cultuurfonds.nl
(050) 316 49 36

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij de afdeling Groningen? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Groningen en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Groningen uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor de uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur of wetenschap steunen in Groningen? Dat kan bijvoorbeeld via de eigen geefkring: de Grunneger Dieverdoatsie

Of kunt u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Bouwman Boerema Fonds
Ondersteunt de onderhoud en restauratie van de borg Verhildersum te Leens, de overige Groninger borgen en de restauratie van de oud-Groninger kerken, kerkorgels en begraafplaatsen.

De Graaf Drijvers Fonds
Voor educatieprojecten waarbij kinderen kennismaken met verschillende werkterreinen van het Cultuurfonds.

Eigenheimer Fonds
Steunt cultureel erfgoed en podiumkunsten in Noord-Groningen.

E.J. Struif Fonds
Voor het ondersteunen van projecten op het gebied van het orgels in Groningen en Friesland, waarbij de voorkeur uitgaat naar restauratie.

Kijlstra Smid Fonds
Voor projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Friesland, Groningen en Drenthe.

Rimrammers Fonds
Voor amateurmuziek in Zuidoost Drenthe, projecten van het Veenkoloniaal Museum in Veendam, de Groninger Kerken en Het Drentse Landschap.

Smid-Bijl Fonds
Voor financiële bijdrage aan projecten op het gebied van de monumentenzorg, met nadruk op groene monumenten en mobiel erfgoed. Het fonds steunt niet de zorg van kerkgebouwen.

Prijzen

Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst 
De Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst wordt aan een amateurkunstenaar of vereniging uitgereikt die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd in het afgelopen jaar. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 5000 euro. De winnaar is een jaar lang ambassadeur voor kunst en cultuur in Groningen. Onze definitie van amateurkunst is dat deze persoon of instelling zich niet beroepsmatig bezighoudt met kunst en cultuur.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen
Martinikerkhof 12
Postbus 610
9700 AP Groningen
E groningen@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. M. Harmsen, ambtelijk secretaris
J. Bruining, adjunct ambtelijk secretaris

T (050) 316 49 36
T (050) 316 41 75

Bestuur
Mr. drs. F.J. Paas, voorzitter
Prof. mr. W.D. Kolkman, vice-voorzitter
F.H. Wiersma, penningmeester
Mw. B.P. Aukema
mw. R.Bakker-Broekema
M. van den Berg
Mw. drs. R. Broekhuis
H.G.J. van den Elsen
ir. W.J.C. Luiten

Ambtelijk secretaris
Mw. M. Harmsen

Adjunct ambtelijk secretaris
J. Bruining

Marianne Harmsen
Voor vragen, neem contact op met:
Marianne Harmsen
Ambtelijk secretaris
(050) 316 49 36
groningen@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Groningen

Groningen

Cultuurfonds Groningen steunt 42 projecten voor ruim 58.000 euro

26/06/2020

Het Cultuurfonds afdeling Groningen heeft in tweede kwartaal van 2020 in totaal 58.151 toegekend voor 42 projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in de provincie Groningen.

Groningen

118.000 euro naar 40 projecten eerste kwartaal 2020 in provincie Groningen

01/04/2020

Het Cultuurfonds Groningen heeft in het eerste kwartaal van 2020 118.000 euro toegekend voor 40 projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in de provincie Groningen, waaronder Swingin' Groningen.

LandelijkDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Vragen over je project of evenement vanwege de coronamaatregelen?

13/03/2020

Heb je een bijdrage van ons gekregen maar gaat jouw voorstelling, concert of project niet door vanwege de coronamaatregelen? Neem dan contact met ons op en bespreek je situatie met een van onze adviseurs.

Groningen

Cultuurfonds Groningen steunt Nationaal Bus Museum en 25 andere projecten

18/12/2019

Aan 26 natuur-en cultuurprojecten is een totale bijdrage van ruim 65.000 euro toegekend in het laatste kwartaal van 2019 door het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, waaronder het Nationaal Bus Museum.