Groningen

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen
Martinikerkhof 12
Postbus 610
9700 AP Groningen
groningen@cultuurfonds.nl

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij de afdeling Groningen? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Groningen en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Groningen uw project ondersteunt, kunt u een verzoek indienen voor de uitbetaling. 

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur of wetenschap steunen in Groningen? Dat kan bijvoorbeeld via de eigen geefkring: de Grunneger Dieverdoatsie

Of kunt u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Bouwman Boerema Fonds
Ondersteunt de onderhoud en restauratie van de borg Verhildersum te Leens, de overige Groninger borgen en de restauratie van de oud-Groninger kerken, kerkorgels en begraafplaatsen.

De Graaf Drijvers Fonds
Voor educatieprojecten waarbij kinderen kennismaken met verschillende werkterreinen van het Cultuurfonds.

Eigenheimer Fonds
Steunt cultureel erfgoed en podiumkunsten in Noord-Groningen.

Rimrammers Fonds
Voor amateurmuziek in Zuidoost Drenthe, projecten van het Veenkoloniaal Museum in Veendam, de Groninger Kerken en Het Drentse Landschap.

Smid-Bijl Fonds
Voor financiële bijdrage aan projecten op het gebied van de monumentenzorg, met nadruk op groene monumenten en mobiel erfgoed. Het fonds steunt niet de zorg van kerkgebouwen.

Kijlstra Smid Fonds
Voor projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Friesland, Groningen en Drenthe.

Prijzen

Tine Clevering-Meijer Prijs
Deze aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt op een van de werkterreinen van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen
Martinikerkhof 12
Postbus 610
9700 AP Groningen
E groningen@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. M. Harmsen, ambtelijk secretaris
J. Bruining, adjunct ambtelijk secretaris

T (050) 316 49 36
T (050) 316 41 75

Bestuur
Mr. drs. F.J. Paas, voorzitter
J. Brouwer, vice-voorzitter
Mw. B.P. Aukema
mw. R.Bakker-Broekema
M. van den Berg
Mw. drs. R. Broekhuis
H.G.J. van den Elsen
Prof. mr. W.D. Kolkman
F.H. Wiersma, penningmeester

Ambtelijk secretaris
Mw. M. Harmsen

Adjunct ambtelijk secretaris
J. Bruining

Voor vragen, neem contact op met:
Marianne Harmsen
Ambtelijk secretaris
(050) 316 49 36
groningen@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Groningen

Groningen

Cultuurfonds Groningen steunt 28 projecten

12/12/2018

Cultuurfonds Groningen heeft in het vierde kwartaal van dit jaar € 92.650 toegekend voor 28 projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in de provincie Groningen.

Groningen

Cultuurfonds Groningen steunt 32 projecten

03/10/2018

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen heeft in het derde kwartaal van dit jaar € 117.790 toegekend voor 32 projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in de provincie Groningen.

LandelijkGroningentheater, dans en film

Gas, het verhaal van een vluchtige bodemschat

Theatervoorstelling over de aardgaswinning in Groningen van toneelgroep Jan Vos.

Bekijk
Groningentheater, dans en film

Jacques J. - De Musical

De musical over een kleine jongen uit Groningen, die een groot man werd in Nederland.

Bekijk