Groningen

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen
Martinikerkhof 12
Postbus 610
9700 AP Groningen
groningen@cultuurfonds.nl

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij de afdeling Groningen? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Groningen en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Groningen uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor de uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur of wetenschap steunen in Groningen? Dat kan bijvoorbeeld via de eigen geefkring: de Grunneger Dieverdoatsie

Of kunt u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Bouwman Boerema Fonds
Ondersteunt de onderhoud en restauratie van de borg Verhildersum te Leens, de overige Groninger borgen en de restauratie van de oud-Groninger kerken, kerkorgels en begraafplaatsen.

De Graaf Drijvers Fonds
Voor educatieprojecten waarbij kinderen kennismaken met verschillende werkterreinen van het Cultuurfonds.

Eigenheimer Fonds
Steunt cultureel erfgoed en podiumkunsten in Noord-Groningen.

E.J. Struif Fonds
Voor het ondersteunen van projecten op het gebied van het orgels in Groningen en Friesland, waarbij de voorkeur uitgaat naar restauratie.

Kijlstra Smid Fonds
Voor projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Friesland, Groningen en Drenthe.

Rimrammers Fonds
Voor amateurmuziek in Zuidoost Drenthe, projecten van het Veenkoloniaal Museum in Veendam, de Groninger Kerken en Het Drentse Landschap.

Smid-Bijl Fonds
Voor financiële bijdrage aan projecten op het gebied van de monumentenzorg, met nadruk op groene monumenten en mobiel erfgoed. Het fonds steunt niet de zorg van kerkgebouwen.

Prijzen

Tine Clevering-Meijer Prijs
Deze aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt op een van de werkterreinen van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen
Martinikerkhof 12
Postbus 610
9700 AP Groningen
E groningen@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. M. Harmsen, ambtelijk secretaris
J. Bruining, adjunct ambtelijk secretaris

T (050) 316 49 36
T (050) 316 41 75

Bestuur
Mr. drs. F.J. Paas, voorzitter
J. Brouwer, vice-voorzitter
Mw. B.P. Aukema
mw. R.Bakker-Broekema
M. van den Berg
Mw. drs. R. Broekhuis
H.G.J. van den Elsen
Prof. mr. W.D. Kolkman
F.H. Wiersma, penningmeester

Ambtelijk secretaris
Mw. M. Harmsen

Adjunct ambtelijk secretaris
J. Bruining

Voor vragen, neem contact op met:
Marianne Harmsen
Ambtelijk secretaris
(050) 316 49 36
groningen@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Groningen

Groningen

Eerste lening verstrekt vanuit vernieuwd Cultuurfonds voor Monumenten Groningen

03/04/2019

Stichting Beheer Dorpshuis Zuidwolde heeft de eerste lening ontvangen vanuit het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen, dat vorig jaar door de provincie Groningen is aangevuld met ruim 2,1 miljoen euro. Deze lening wordt gebruikt voor de verbouwing en herbestemming van dorpshuis De Kern in Zuidwolde.

actie

Maak kans op kaarten voor Clash XXL festival!

Op Clash XXL festival komen elektronische muziek en hedendaagse kunst samen. Op zaterdag 6 en zondag 7 april 2019 vindt het festival plaats in de binnenstad van Groningen, in en rond de Oosterstraat.

Groningen

Cultuurfonds Groningen steunt 26 nieuwe projecten

14/03/2019

Cultuurfonds Groningen heeft in de eerste bestuursvergadering van het jaar 88.100 euro toegekend voor 26 projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in de provincie Groningen.

Groningen

Cultuurfonds Groningen steunt 28 projecten

12/12/2018

Cultuurfonds Groningen heeft in het vierde kwartaal van dit jaar € 92.650 toegekend voor 28 projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in de provincie Groningen.