Groningen

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen
Martinikerkhof 12
Postbus 610
9700 AP Groningen
groningen@cultuurfonds.nl
(050) 316 49 36

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij de afdeling Groningen? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Groningen en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Groningen uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor de uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur of wetenschap steunen in Groningen? Dat kan bijvoorbeeld via de eigen geefkring: de Grunneger Dieverdoatsie.

Of kunt u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Bouwman Boerema Fonds
Ondersteunt de onderhoud en restauratie van de borg Verhildersum te Leens, de overige Groninger borgen en de restauratie van de oud-Groninger kerken, kerkorgels en begraafplaatsen.

De Graaf Drijvers Fonds
Voor educatieprojecten waarbij kinderen kennismaken met verschillende werkterreinen van het Cultuurfonds.

Eigenheimer Fonds
Steunt cultureel erfgoed en podiumkunsten in Noord-Groningen.

E.J. Struif Fonds
Voor het ondersteunen van projecten op het gebied van het orgels in Groningen en Friesland, waarbij de voorkeur uitgaat naar restauratie.

Kijlstra Smid Fonds
Voor projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Friesland, Groningen en Drenthe.

Rimrammers Fonds
Voor amateurmuziek in Zuidoost Drenthe, projecten van het Veenkoloniaal Museum in Veendam, de Groninger Kerken en Het Drentse Landschap.

Smid-Bijl Fonds
Voor financiële bijdrage aan projecten op het gebied van de monumentenzorg, met nadruk op groene monumenten en mobiel erfgoed. Het fonds steunt niet de zorg van kerkgebouwen.

Prijzen

Groninger Cultuurprijzen voorlopig niet uitgereikt

De Groninger Cultuurprijzen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie Groningen worden dit jaar niet uitgereikt. De prijzen hebben als doel personen, instellingen of groepen die een bijzondere impuls geven aan het Groninger culturele klimaat in het zonnetje te zetten. De organisatie vindt het niet gepast om tijdens de coronacrisis, waaronder de cultuursector zwaar te lijden heeft, een prijs uit te reiken.

De culturele sector is zwaar getroffen door de coronacrisis. Een feestelijke uitreiking van een prijs doet volgens ons geen recht aan de huidige situatie. Bovendien bestaat er een zeer ongelijk speelveld voor betrokken instellingen en personen. Afgelopen jaar konden sommige culturele activiteiten dit jaar wel (deels) doorgaan, en andere moesten op het laatste moment toch worden geannuleerd, afhankelijk van de planning van activiteiten en de regels die op dat moment golden. We vinden het niet gepast om nu prijzen uit te reiken aan specifieke instellingen of individuen, terwijl de gehele sector het zwaar heeft. Vanuit loyaliteit en solidariteit met de hele Groninger cultuursector hebben we daarom besloten de prijzen dit jaar op te schorten. Steun en erkenning aan de cultuursector geven we op dit moment liever op een andere manier. Dat doen we binnen onze gebruikelijke subsidielijnen en noodmaatregelen. Ondertussen kijken we vooruit naar het moment dat cultuur weer kan opbloeien, en we samen met u feest kunnen vieren. 

Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst

De Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst wordt aan een amateurkunstenaar of vereniging uitgereikt die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd in het afgelopen jaar. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 5000 euro. De winnaar is een jaar lang ambassadeur voor kunst en cultuur in Groningen. Onze definitie van amateurkunst is dat deze persoon of instelling zich niet beroepsmatig bezighoudt met kunst en cultuur.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen
Martinikerkhof 12
Postbus 610
9700 AP Groningen
E groningen@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. M. Harmsen, ambtelijk secretaris
Dhr. J. Bruining, adjunct ambtelijk secretaris

T (050) 316 49 36
T (050) 316 41 75

Bestuur
Dhr. F.J. Paas, voorzitter
Dhr. W.D. Kolkman, vice-voorzitter
Dhr. F.H. Wiersma, penningmeester
Mw. B.P. Aukema
Mw. R. Bakker-Broekema
Mw. M. van den Berg
Mw. R. Broekhuis
Dhr. H.G.J. van den Elsen
Dhr. W.J.C. Luiten

Ambtelijk secretaris
Mw. M. Harmsen

Adjunct ambtelijk secretaris
Dhr. J. Bruining

Marianne Harmsen
Voor vragen, neem contact op met:
Marianne Harmsen
Ambtelijk secretaris
(050) 316 49 36
groningen@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Groningen

Groningenbeeldende kunst

Stichting Museum Stad Appingedam

Vanaf 15 augustus tot en met 15 november is een bijzonder tentoonstellingsproject te zien in Eemsdelta. Sinds 1 januari 2021 zijn de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum gefuseerd tot de gemeente Eemsdelta. Drie musea uit deze voormalige gemeenten willen de bezoekers kennis laten maken met het rijke culturele erfgoed door middel van schilderijen van onder andere de Groninger kunstkring De Ploeg.

Bekijk
Groningen

Cultuurfonds Groningen steunt 21 cultuur- en natuurprojecten voor € 103.000

23/06/2021

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen heeft in het tweede kwartaal van 2021 21 projecten met een financiële bijdrage gesteund. In totaal is € 103.250 toegewezen aan bijzondere cultuur- en natuurprojecten in de provincie.

Groningen

Cultuurfonds Groningen steunt 32 cultuur- en natuurprojecten voor ruim € 121.500.

23/03/2021

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen heeft in het eerste kwartaal van 2021 32 projecten met een financiële bijdrage gesteund. In totaal is € 121.548 toegewezen aan bijzondere cultuur- en natuurprojecten in de provincie.

Groningen

Cultuurfonds Groningen steunt 19 projecten voor 48.000 euro

09/12/2020

Het Cultuurfonds Groningen heeft in het vierde kwartaal van 2020 47.787 euro toegekend voor 19 projecten op het gebied van cultuur en natuur, in de provincie Groningen.