Publicaties, audiovisuele producties en producties nieuwe media

De bijdrage is maximaal € 3.000. Bij publicaties moet het volledige manuscript worden aangeleverd.

Tentoonstellingen en podiumproducties

Tentoonstellingen

Het gaat om tentoonstellingen die een leemte vullen en /of een bijzondere link met Groningen hebben.

De bijdrage is maximaal € 7.500.

Podiumproducties

Het gaat om niet-reguliere producties. Er wordt onder meer gekeken naar de samenwerking van amateurs en professionals en het bereik. De bijdrage is maximaal € 10.000.

Concerten

Het gaat om niet-reguliere concerten. De bijdrage is maximaal € 5.000.

Festivals

Nieuwe festivals kunnen voor maximaal drie achtereenvolgende edities een aanvraag indienen. Daarna kunnen incidenteel nieuwe of bijzondere programmaonderdelen voor ondersteuning in aanmerking komen. De bijdrage is maximaal € 10.000.

Educatieve projecten

Cultuureducatieprojecten

Financiële ondersteuning van maximaal € 3.000 is mogelijk voor niet reguliere educatieve projecten. Onderwijsinstellingen worden niet ondersteund.

Culturele investeringen musea

Denk aan vitrines en informatiepanelen. De bijdrage is maximaal € 10.000.

Culturele investeringen, inrichtingskosten voor dorpshuizen, multifunctionele centra en amateurinstellingen actief in de culturele sector

Het gaat bijvoorbeeld om toneelgordijnen, podiumdelen en licht- en geluidapparatuur.

De bijdrage is 50% van de totale kosten tot een maximum van € 8.000, eenmaal per drie jaar en op voorwaarde van aantoonbaar meermalig gebruik.

Restauraties, erfgoed

Financiële ondersteuning is mogelijk voor kleine restauraties van monumenten. Het gaat veelal om kleine restauraties van bijvoorbeeld oude kerkhoven. De bijdrage is maximaal € 3.000.

Buurtcultuur

Community art projecten

Een bijdrage voor culturele projecten op wijk- of buurtniveau. De bijdrage is maximaal € 5.000.

Natuur

Denk aan materialen, plantgoed en educatie, educatieprojecten of natuurspeelplaatsen.

De bijdrage is maximaal € 3.000.

Regeling aanschaf instrumenten en uniforme kleding door muziekverenigingen en koren

  • Het percentage voor ondersteuning van aankoop muziekinstrumenten is 50% van het aankoopbedrag met een maximum van € 6.500
  • Het percentage voor ondersteuning van aanschaf uniforme kleding (geen confectiekleding) is 30% met een maximum van € 3.000
  • De vereniging kan aanvragen voor zowel de aanschaf van instrumenten als voor de aanschaf van uniforme kleding
  • De regeling start op 1 januari 2023 en heeft een looptijd van 3 jaar
  • De aanvragen worden maandelijks behandeld

De aankopen mogen ten tijde van de besluitvorming door het Cultuurfonds nog niet zijn aangeschaft. Achteraf wordt niet bijgedragen.