Cultuurfonds Groningen investeert in 21 cultuur- en natuurprojecten voor ruim € 82.000

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen heeft in het tweede kwartaal van 2022 voor € 82.484 bijgedragen aan 21 bijzondere cultuur- en natuurprojecten in de provincie.
29 juni 2022
Cultuurfonds Groningen investeert in 21 cultuur- en natuurprojecten voor ruim € 82.000

Hieronder lichten we enkele projecten toe die kunnen rekenen op een bijdrage in het tweede kwartaal van 2022. De volledige lijst met toekenningen is te vinden op de website van het Cultuurfonds.

Stichting Activiteiten Muziekbond – Deelname Groningse muziekverenigingen aan Wereld Muziek Concours Kerkrade

De Stichting Activiteiten Muziekbond ontvangt € 12.000 voor de deelname van zes Groningse muziekverenigingen aan het Wereld Muziek Concours Kerkrade. Muziekverenigingen hebben door de coronaperiode flink ingeteerd op het eigen vermogen. De bijdrage van € 2.000 per vereniging moet de deelname aan het Wereld Muziek Concours mogelijk maken.

De zes verenigingen zijn Bicycle Showband Crescendo Opende, Christelijke Muziekvereniging Oranje Grootegast, Gereformeerde Brassband Groningen, Martini Brassband Groningen, Concordia Middelstum en Slagwerkersensemble Appingedam.

Dorpsraad Blijham – Aanleg Arboretumdorp Blijham 2e fase

De Dorpsraad Blijham kan rekenen op € 5.000 voor de aanleg van nieuwe arboreta. De aanleg maakt onderdeel uit van de plannen van de dorpsraad om Blijham te vergroenen. Naast het stimuleren van biodiversiteit maakt dit project op vernieuwende wijze een leegloopgebied aantrekkelijk. Aan fase 1 van het project heeft de landelijke adviescommissie Natuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds eerder al € 12.750 bijgedragen.

Stichting Visserijmuseum Termunterzijl – Culturele inrichting museum 

Voor de uitbreiding van de bestaande expositieruimte krijgt de Stichting Visserijmuseum Termunterzijl € 7.500. Het museum vertelt met vaste en lopende tentoonstellingen het verhaal over het maritieme verleden, heden en toekomst van het dorp Termunterzijl. Ook de Termunterzijlster visserij en de cultuurhistorische waarden van de nabije omgeving komen aan bod. De bijdrage zal ingezet worden voor de inrichting en presentatie van de verhaallijnen.

Oproep aan verenigingen en stichtingen: blijf aanvragen indienen!

Het Cultuurfonds Groningen roept verenigingen en stichtingen in de cultuur- en natuursector op om vooral aanvragen voor financiële ondersteuning te blijven indienen. Ook dit jaar is het gebruikelijke budget te besteden. De criteria waar een aanvraag aan moet voldoen, zijn te vinden op de website van het Cultuurfonds

 In de vergadering van 26 september 2022 behandelt het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen de aanvragen die in het derde kwartaal een investering krijgen. Deze voorstellen moeten uiterlijk 14 augustus online worden ingediend. Een versnelde procedure geldt voor de aanschaf van instrumenten en kleding door muziekverenigingen. Kijk op www.cultuurfonds.nl/groningen voor meer informatie.