Tijdelijke verruiming richtlijnen van Cultuurfonds Groningen

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen gaat over op een tijdelijke verruiming van de richtlijnen, zolang het budget dit toelaat. We willen hiermee tegemoet komen aan de gevolgen van de coronacrisis, die de cultuursector zwaar treffen. Hieronder leest u hoe en waarvoor u een aanvraag kunt doen.
12 november 2020
Tijdelijke verruiming richtlijnen van Cultuurfonds Groningen
Fotocredits:
Coronaproof repeteren. Bart Dewaele

De tijdelijke verruiming maakt het mogelijk om vaker dan eenmaal per drie jaar een aanvraag in te dienen. Daarnaast kan worden aangevraagd als al driemaal achtereen is bijgedragen. Zo kan bijvoorbeeld een festival voor een 4e of 5e maal aanvragen. 

Het Cultuurfonds Groningen heeft oog voor de tijdelijke en steeds veranderende situatie vanwege de coronamaatregelen, waar organisaties en clubs mee te maken krijgen. Het kan allerlei extra kosten met zich meebrengen om op de coronamaatregelen in te spelen. Deze extra’s kunnen als een project beschouwd worden zonder dat daar direct een uitvoering aan gekoppeld hoeft te zijn. We moedigen organisaties aan om vooral een aanvraag te doen.

Concrete voorbeelden 

Bij veranderende omstandigheden door de coronamaatregelen kan gedacht worden aan het volgende: 

 • Een bijdrage voor versterkingsapparatuur voor een dirigent of regisseur die een grotere afstand moet overbruggen met zijn stem. Maximale bijdrage: € 5.000
 • Extra repetitiekosten omdat er minder publiek is of er met minder mensen tegelijk gerepeteerd kan worden, waardoor de dirigent of regisseur vaker moet worden ingezet en er vaker een ruimte moet worden afgehuurd. Maximale bijdrage: € 5.000
 • Extra kosten door meer zaalhuur, als hetzelfde concert meermaals uitgevoerd wordt.
  Maximale bijdrage: € 5.000
 • Extra marketingkosten om publiek binnen te halen, om de stoelen te vullen en de beleving te bevorderen.
  Maximale bijdrage: € 5.000
 • Tegemoetkoming in gederfde publieksinkomsten. Als een project ondanks vaker uitvoeren toch minder publieksinkomsten heeft, zouden we dat tijdelijk kunnen compenseren om het cancelen van een project te voorkomen.
  Maximale bijdrage: € 5.000

Komt mijn project in aanmerking?

Is er bij uw organisatie of project sprake van een specifiek geval, die in de concrete voorbeelden niet terug te vinden is? Misschien komt het alsnog in aanmerking voor een aanvraag. Mail uw vraag naar groningen@cultuurfonds.nl.