Voor wie?

Voor projecten in Overijssel kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt. Daarnaast gelden voor Overijssel aanvullende richtlijnen. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier.

Deadlines

Stuur de aanvraag altijd in vóórdat het project van start gaat. De startdatum moet na de vergaderdatum liggen.

Aanvragen voor investeringen én projecten waarvan de begrotingsomvang binnen een bedrag van € 12.500 blijft, kunnen het hele jaar door worden ingediend. Deze aanvragen worden – met uitzondering van de maanden juli en augustus - versneld via tweemaandelijkse schriftelijke rondes afgehandeld.

Alle andere aanvragen moeten uiterlijk op de hieronder vermelde data bij ons binnen zijn:

15 februari 2024 (vergaderdatum 8 april 2024)
15 mei 2024
(vergaderdatum 8 juli 2024)
15 augustus 2024
(vergaderdatum 7 oktober 2024)
1 november 2024
(vergaderdatum 9 december 2024)

Het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel

KCIPO Het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO) maakt kleinschalige culturele initiatieven mogelijk in Overijssel. Behalve culturele organisaties kunnen ook personen of groepen personen een aanvraag doen, zoals wijken en buurten. Bekijk de voorwaarden van Fonds KCIPO.

Regeling kleine natuurprojecten

Voor vrijwilligers die initiatief nemen om meer groen in de provincie Overijssel te brengen is er de Regeling kleine natuurprojecten. Zij kunnen een bijdrage aanvragen voor bijvoorbeeld nestkasten, een pluktuin, insectenweide of een educatief project waarbij natuur centraal staat.

Educatie Groene Schoolpleinen

Het Cultuurfonds Overijssel ondersteunt 25 basisscholen met een groen schoolplein om daar nog meer uit te halen. Deze scholen krijgen een natuurworkshop, een jaar lang begeleiding voor hun docenten en een werkkist ‘En nu naar buiten’. Voorwaarde is dat zij hun schoolplein vergroenen via Groene Schoolpleinen Overijssel.

Aanmelden
De scholen kunnen zich aanmelden voor dit pakket ter waarde van €1.000 via www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl. Daar kunnen zij nu ook al meer informatie vinden over de voorwaarden voor deelname. Voor de regeling geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. In totaal is er dus €25.000 beschikbaar voor deze regeling.

De basisscholen die een aanvraag willen indienen, moeten al gebruik maken van de subsidie om hun schoolplein te vergroenen of al een groen plein hebben.

Samenwerking
Omdat in de praktijk blijkt dat het leerkrachten vaak nog ontbreekt aan kennis en kunde hoe ze hun plein voor educatie in kunnen zetten, heeft Groene Schoolpleinen Overijssel aangeklopt bij het Cultuurfonds voor een samenwerking. Met praktische hulpmiddelen die nu beschikbaar komen, kunnen docenten voortaan gericht aan de slag om het groene schoolplein te implementeren in hun reguliere lesprogramma.

Het groene klaslokaal
In de optiek van de initiatiefnemers van het programmateam Groene Schoolpleinen Overijssel is het schoolplein door zijn aanpak de grootste educatieve ruimte van een school. Kinderen krijgen buiten les met natuurlijke materialen, praktische voorbeelden en opdrachten om hun omgeving te verkennen.

Maar ook ‘binnen’-vakken kunnen buiten gegeven worden. Kinderen kunnen zich buiten beter kunnen concentreren dan in een vol, klein klaslokaal. Bovendien is buitenspelen goed voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen, op een groen schoolplein verbetert hun concentratie en wordt hun interesse in en waardering voor natuur vergroot. Al met al goede argumenten om het schoolplein om te toveren tot een groen klaslokaal.

Crowdfunding

Wil je crowdfunden om je project (deels) te financieren? Dan kun je via voordekunst een crowdfunding campagne starten. Het Cultuurfonds draagt door matchfunding bij aan campagnes via voordekunst. Bij matchfunding worden de donaties vanuit ‘de crowd’ gematcht met een donatie van een publieke of private financier, om zo meer donaties te stimuleren. Het geld dat de crowd bijdraagt, wordt in dit geval gematcht met een donatie van het Cultuurfonds tot maximaal € 1.000.

Zowel individuen als rechtspersonen kunnen een aanvraag doen. Dat betekent dat niet alleen stichtingen of verenigingen voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen, maar bijvoorbeeld ook creatieve zelfstandigen of gezelschappen. Het project moet wel plaatsvinden in de provincie Overijssel.

Alle aanvragen voor crowdfunding lopen via het platform van voordekunst. Voordekunst beoordeelt of je project bij het Cultuurfonds Overijssel past en in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Als dit het geval is, stelt voordekunst projecten aan ons voor en beslist het Cultuurfonds of je project een bijdrage ontvangt. Aanvragen kunnen niet bij het Cultuurfonds zelf gedaan worden en aanvragers hebben over de matchfunding alleen contact met voordekunst. Aan projecten die het Cultuurfonds rechtstreeks ondersteunt dragen we niet óók via voordekunst bij (of omgekeerd).

Benieuwd of je project past op voordekunst? Doe de voordekunst check.

Music Support Overijssel

Het Cultuurfonds Overijssel heeft € 75.000 beschikbaar gesteld aan het Poppunt Overijssel voor een vierde jaar Music Support Overijssel.

De regeling is bedoeld om ambitieuze artiesten te ondersteunen: van producer tot metalband en van singer-songwriter tot hiphopcollectief. Zij kunnen maximaal € 1.000 aanvragen. Met een bijdrage uit het fonds kunnen zij zichzelf artistiek en zakelijk ontwikkelen, om zo met een gerichte investering een grote sprong te maken. Kijk voor meer informatie op de website van Poppunt Overijssel.

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek. De voorwaarden staan in de toekenning.

Doe je aanvraag!

Alles gecheckt? Quickscan gedaan? Je kunt online je aanvraag doen voor deze provincie.