Utrecht

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht
Archimedeslaan 6
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
utrecht@cultuurfonds.nl

Het Cultuurfonds Utrecht ondersteunt elk jaar ruim 200 projecten en coördineert samen met gemeente en vele vrijwilligers de jaarlijkse Anjeractie in de provincie Utrecht. Daarnaast heeft het Cultuurfonds Utrecht een aantal eigen initiatieven opgezet zoals Advies op Maat voor vrijwilligersorganisaties en een bijzondere crowdfundingmogelijkheid voor creatievelingen en zzp'ers.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Utrecht? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Utrecht en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u het aanvraagformulier downloaden.

Wanneer het Cultuurfonds Utrecht uw project ondersteunt, kunt u een verzoek indienen voor uitbetaling.

Betalingsverzoek

Als uw aanvraag is gehonoreerd door het Cultuurfonds Utrecht, moet u binnen twee jaar een beroep op de steun die is toegezegd. Een betaalverzoek bevat het zakelijke rekeningnummer van uw stichting of vereniging en de volgende bijlagen:

  • Een beknopt inhoudelijk evaluatieverslag;
  • Een financieel overzicht met daarin zowel de begrote kosten, als wat werkelijk is uitgegeven. Dit overzicht heeft twee originele handtekeningen van bevoegde bestuursleden;
  • Facturen met bewijzen van daadwerkelijk betaling. In het geval van projectbijdragen voegt u vooral bewijzen van grote(re) uitgaven toe. In het geval van investeringsbijdragen moet u álle facturen en betalingsbewijzen op te sturen;
  • Bewijsexemplaren van publiciteitsuitingen met ons logo.

De te downloaden excel-sheet kan als aanvulling op bovengenoemde stukken meegestuurd worden.

De stukken graag per post verzenden naar:
Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Utrecht
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht

Meer informatie kunt u vinden in de bijlage die u tegelijk met de toekenningsbrief heeft ontvangen.

Geven

Wilt u cultuur, natuur en wetenschap steunen in de provincie Utrecht? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds.

Van Hoorn-Koster Fonds
Ondersteunt publicaties over archeologie en geschiedenis in de provincie Utrecht.

Madzy van Nagell-Martini Buys Fonds
Steunt projecten die gaan over cultuur en natuurbehoud in Loenersloot en omgeving.

Leenheren van 't Sticht Fonds
Dit fonds wil de belangstelling voor het cultuurhistorisch erfgoed bevorderen in de provincie Utrecht.

Patronen Stichtse Vecht
Deze geefkring is een vorm van collectief mecenaat waarin cultureel geïnteresseerde, gelijkgestemde inwoners van Stichtse Vecht niet alleen onmisbare financiële steun geven aan het culturele leven in de gemeente, maar ook persoonlijk meer betrokken bij raken bij het Cultuurfonds Stichtse Vecht.

Advies op Maat

Hoe werf je nieuwe leden? Waar vind je sponsoren? Hoe stel je een beleidsplan op en hoe ontwikkel je een website? Veel culturele vrijwilligersorganisaties worstelen met die vragen. De provincie Utrecht en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben met de SESAM Academie, Landschap Erfgoed Utrecht en ZIMIHC de handen ineen geslagen om verenigingen te helpen. Niet met geld, maar met kennis. Twintig organisaties kunnen een Gouden Vraagteken winnen, goed voor vijf dagdelen advies. Na een jaar winnen de meest innovatieve van hen een Gouden Uitroepteken.

Voor vragen over Advies op Maat, neem contact op met:
Myrte Voormolen
E utrecht@cultuurfonds.nl
T 030 258 3991

Fondsen op naam

Fondsen op naam stimuleren kunst en cultuur in de regio en de wijken. In Utrecht zijn dit: 

Cultuurfonds Stichtse Vecht
Dit fonds steunt culturele initiatieven voor en door inwoners van Stichtse Vecht, die gericht zijn op versterking van de samenleving, lokale identiteit en gemeenschapszin. Daarnaast steunt het fonds projecten die de cultuurdeelname stimuleren van inwoners en bezoekers van Stichtse Vecht.

Cultuurfonds Houten
Dit fonds steunt culturele initiatieven voor en door inwoners van Houten, die gericht zijn op versterking van de samenleving, lokale identiteit en gemeenschapszin. Daarnaast steunt het fonds projecten die de cultuurdeelname stimuleren van inwoners en bezoekers van Houten.

Utrecht

Cultuurfonds Stichtse Vecht

Dit fonds faciliteert culturele initiatieven voor en door inwoners van Stichtse Vecht die gericht zijn op de versterking van de samenleving, lokale identiteit en gemeenschapszin. Het bevorderen van cultuurdeelname voor en door inwoners en bezoekers van Stichtse Vecht. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht.

Bekijk
Utrecht

Cultuurfonds Houten

Geeft aan culturele initiatieven voor en door inwoners van Houten, die gericht zijn op de versterking van de samenleving, lokale identiteit en gemeenschapszin. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht.

Bekijk

Crowdfunding

Wilt u uw project laten crowdfunden? Dan kunt u via voordekunst een crowdfundingscampagne starten. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. Dat betekent dat niet alleen stichtingen of verenigingen voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen, maar bijvoorbeeld ook creatieve zelfstandigen of gezelschappen. Het project moet wel plaatsvinden in de provincie Utrecht.

Alle aanvragen voor crowdfunding gaan via het portaal van voordekunst. Voordekunst beoordeelt of uw project bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht past en in aanmerking kan komen voor een crowdfundingsbijdrage. Aanvragen kunnen niet bij het Cultuurfonds zelf ingediend worden. Aan projecten die rechtstreeks worden ondersteund zal het Cultuurfonds niet óók via voordekunst bijdragen (of omgekeerd).

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht
Archimedeslaan 6
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
E utrecht@cultuurfonds.nl

Contactpersoon
J. Lok, ambtelijk secretaris
T 030-258 39 91

Bestuur
W.I.I. van Beek, voorzitter
P.J.M. van Domburg, vice-voorzitter
drs. J.A. van der Pas, penningmeester
mw. dr. J. Caalders
Mr. B. Thomas

Adviescommissie
P.J.M. van Domburg, voorzitter
H.M. Blankenberg
Mw. L. Donia
R. Ramdas
J.J. Steensma
M.W. Kentgens
Dr. K. van Vliet

Ambtelijk secretariaat
J. Lok, ambtelijk secretaris
M. Voormolen, adviseur

Voor vragen, neem contact op met:
Jelmer Lok
Ambtelijk secretaris
030 258 3991
utrecht@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Utrecht

Utrecht

Cultuurfonds Utrecht kent € 141.411 toe in juni

18/06/2018

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht heeft in juni aan 63 projecten een financiële bijdrage toegekend. In totaal werd een bedrag van € 143.411 toegewezen in de sectoren muziek, theater, beeldende kunst, wetenschap, letteren, culturele vorming en natuur.

Utrechtmuziek

Mattheus in Stichtse Vecht

Al tien jaar luidt Stichtse Vecht het paasweekend in met een opvoering van de Matthäus Passion van Bach.

Bekijk
Utrecht

Dertien Gouden Vraagtekens uitgereikt voor Advies op Maat 2018

28/03/2018

Het startschot voor Advies op Maat 2018 is officieel gegeven. Dertien culturele organisaties kregen een Gouden Vraagteken uitgereikt, goed voor vijf dagdelen ‘Advies op Maat’.

Utrecht

Cultuurfonds Utrecht kent €172.976 toe in maart

21/03/2018

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht heeft in maart aan 66 projecten een financiële bijdrage toegekend. In totaal werd een bedrag van €172.976 toegewezen in de sectoren muziek, theater, beeldende kunst, wetenschap, letteren, culturele vorming en natuur. Hiervan werden 9 aanvragen via het zogeheten bureaumandaat gehonoreerd.