Utrecht

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht
Archimedeslaan 6
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
utrecht@cultuurfonds.nl
(030) 258 3991

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Utrecht? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Utrecht en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Geven

Wilt u cultuur, natuur of wetenschap steunen in de provincie Utrecht?  Dat kan bijvoorbeeld via de eigen geefkring: de Patronen Stichtse Vecht. 

Patronen Stichtse Vecht
Deze geefkring is een vorm van collectief mecenaat waarin cultureel geïnteresseerde, gelijkgestemde inwoners van Stichtse Vecht niet alleen onmisbare financiële steun geven aan het culturele leven in de gemeente, maar ook persoonlijk meer betrokken bij raken bij het Cultuurfonds Stichtse Vecht.

Of u kunt een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds.

Fondsen op naam

Fondsen op naam stimuleren kunst en cultuur in de regio en de wijken. In Utrecht zijn dit: 

Van Hoorn-Koster Fonds
Ondersteunt (audiovisuele) publicaties over archeologie en geschiedenis in de provincie Utrecht.

Madzy van Nagell-Martini Buys Fonds
Steunt projecten die gaan over cultuur en natuurbehoud in Loenersloot en omgeving.

Leenheren van 't Sticht Fonds
Dit fonds wil de belangstelling voor het cultuurhistorisch erfgoed bevorderen in de provincie Utrecht.

Cultuurfonds Stichtse Vecht
Dit fonds steunt culturele initiatieven voor en door inwoners van Stichtse Vecht, die gericht zijn op versterking van de samenleving, lokale identiteit en gemeenschapszin. Daarnaast steunt het fonds projecten die de cultuurdeelname stimuleren van inwoners en bezoekers van Stichtse Vecht.

Cultuurfonds Houten
Dit fonds steunt culturele initiatieven voor en door inwoners van Houten, die gericht zijn op versterking van de samenleving, lokale identiteit en gemeenschapszin. Daarnaast steunt het fonds projecten die de cultuurdeelname stimuleren van inwoners en bezoekers van Houten.

KIEM

Voor vrijwilligers die initiatief nemen om meer groen in de provincie Utrecht te brengen, is er per 1 november 2018 de natuurregeling KIEM. Zij kunnen een bijdrage aanvragen voor bijvoorbeeld een bijenkast, pluktuin, insectenweide of educatief project waarbij natuur centraal staat. KIEM is een initiatief van Het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht.

Utrecht

Cultuurfonds Stichtse Vecht

Dit fonds faciliteert culturele initiatieven voor en door inwoners van Stichtse Vecht die gericht zijn op de versterking van de samenleving, lokale identiteit en gemeenschapszin. Het bevorderen van cultuurdeelname voor en door inwoners en bezoekers van Stichtse Vecht. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht.

Bekijk
Utrecht

Cultuurfonds Houten

Geeft aan culturele initiatieven voor en door inwoners van Houten, die gericht zijn op de versterking van de samenleving, lokale identiteit en gemeenschapszin. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht.

Bekijk

Crowdfunding

Wilt u uw project laten crowdfunden? Dan kunt u via voordekunst een crowdfunding campagne starten. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. Dat betekent dat niet alleen stichtingen of verenigingen voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen, maar bijvoorbeeld ook creatieve zelfstandigen of gezelschappen. Het project moet wel plaatsvinden in de provincie Utrecht.

Alle aanvragen voor crowdfunding gaan via het portaal van voordekunst. Voordekunst beoordeelt of uw project bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht past en in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Aanvragen kunnen niet bij het Cultuurfonds zelf ingediend worden. Aan projecten die rechtstreeks worden ondersteund zal het Cultuurfonds niet óók via voordekunst bijdragen (of omgekeerd).

Betalingsverzoek

Als uw aanvraag is gehonoreerd door het Cultuurfonds Utrecht, moet u binnen twee jaar een beroep op de steun die is toegezegd. Een betaalverzoek bevat het zakelijke rekeningnummer van uw stichting of vereniging en de volgende bijlagen:

  • Een beknopt inhoudelijk evaluatieverslag;
  • Een financieel overzicht met daarin zowel de begrote kosten, als wat werkelijk is uitgegeven. Dit overzicht heeft twee originele handtekeningen van bevoegde bestuursleden;
  • Facturen met bewijzen van daadwerkelijk betaling. In het geval van projectbijdragen voegt u vooral bewijzen van grote(re) uitgaven toe. In het geval van investeringsbijdragen moet u álle facturen en betalingsbewijzen op te sturen;
  • Bewijsexemplaren van publiciteitsuitingen met ons logo.

De te downloaden excel-sheet kan als aanvulling op bovengenoemde stukken meegestuurd worden. Deze stukken van het betalingsverzoek graag per e-mail verzenden naar utrecht@cultuurfonds.nl.

Meer informatie kunt u vinden in de algemene voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht
Archimedeslaan 6
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
E: utrecht@cultuurfonds.nl

Contact
Momenteel is het kantoor van het Prins Bernhard Cultuurfonds minder goed bereikbaar. U kunt via onderstaande nummers contact met ons opnemen:

Voor vragen over lopende of nieuwe aanvragen of betalingsverzoeken: 030-258 2600.

Voor alle andere en algemene vragen over het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht: 030-258 3336.


Bestuur
Mr. J.H. Oosters, voorzitter
P.J.M. van Domburg, vice-voorzitter
Drs. J.A. van der Pas, penningmeester
Mw. dr. J. Caalders
Mr. B. Thomas

Adviescommissie
P.J.M. van Domburg, voorzitter
H.M. Blankenberg
Mw. L. Donia
R. Ramdas
J.J. Steensma
M.W. Kentgens
D.A. Verhoeven
Mw. Ir. M.H.A. van den Ham

Ambtelijk secretariaat
J. Lok, ambtelijk secretaris
Mw. M. Voormolen, adviseur

Jelmer Lok
Voor vragen, neem contact op met:
Jelmer Lok
Ambtelijk secretaris
030 258 3336
utrecht@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Utrecht

Utrecht

UP:Next | Utrechts poptalent kan 10.000 euro krijgen

15/04/2020

Het Cultuurfonds lanceert per 1 mei een nieuwe financiële stimulans voor Utrechtse popmuzikanten: UP:Next. Met een bedrag van 10.000 euro kan de winnende popmuzikant zich professionaliseren.

Utrecht

Cultuurfonds Utrecht steunt cultuur en natuur eerste kwartaal met ruim 180.000 euro

27/03/2020

De culturele sector wordt zwaar getroffen door de corona-crisis. Daarom is het des te meer van belang dat projecten op het gebied van cultuur en natuur ondersteund blijven worden met bijdragen van het Cultuurfonds.

LandelijkDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Vragen over je project of evenement vanwege de coronamaatregelen?

13/03/2020

Heb je een bijdrage van ons gekregen maar gaat jouw voorstelling, concert of project niet door vanwege de coronamaatregelen? Neem dan contact met ons op en bespreek je situatie met een van onze adviseurs.

Utrecht

Jazzconcert Jong Metropole Orkest x Jamison Ross

03/03/2020

Op 15 maart speelt het Jong Metropole Orkest de swingende muziek van de New Yorkse jazzband Snarky Puppy. Mét Snarky Puppy-percussionist Jamison Ross. Wij hebben hiervoor 5x2 tickets te vergeven!