Utrecht

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht
Archimedeslaan 6
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
utrecht@cultuurfonds.nl
(030) 258 3991

Het Cultuurfonds Utrecht ondersteunt elk jaar ruim 200 projecten en coördineert samen met gemeente en vele vrijwilligers de jaarlijkse Anjeractie in de provincie Utrecht. Daarnaast heeft het Cultuurfonds Utrecht een aantal eigen initiatieven opgezet zoals Advies op Maat voor vrijwilligersorganisaties en een bijzondere crowdfundingmogelijkheid voor creatievelingen en zzp'ers.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Utrecht? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Utrecht en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Geven

Wilt u cultuur, natuur of wetenschap steunen in de provincie Utrecht?  Dat kan bijvoorbeeld via de eigen geefkring: de Patronen Stichtse Vecht. 

Patronen Stichtse Vecht
Deze geefkring is een vorm van collectief mecenaat waarin cultureel geïnteresseerde, gelijkgestemde inwoners van Stichtse Vecht niet alleen onmisbare financiële steun geven aan het culturele leven in de gemeente, maar ook persoonlijk meer betrokken bij raken bij het Cultuurfonds Stichtse Vecht.

Of u kunt een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds.

Tijdelijke corona-regeling Utrecht verlengd!

Er komt een tweede ronde van de tijdelijke corona-regeling Utrecht.

Vanaf 26 oktober t/m 6 november 2020 wordt de tijdelijke corona-investeringsregeling van het Cultuurfonds Utrecht opnieuw opengesteld. Via deze regeling is het mogelijk tot 2.500 euro aan te vragen voor investeringskosten als gevolg van de coronacrisis.

De regeling is met name bedoeld voor de kleinere instellingen in de provincie Utrecht die mogelijk niet in aanmerking komen voor steunmaatregelen van de overheid. Aanvragers kunnen voor deze regeling tussen 26 oktober en 6 november een aanvraag indienen via het online aanvraagformulier. Kijk voor meer informatie op cultuurfonds.nl/coronaregeling-utrecht.

Fondsen op naam

Fondsen op naam stimuleren kunst en cultuur in de regio en de wijken. In Utrecht zijn dit: 

Van Hoorn-Koster Fonds
Ondersteunt (audiovisuele) publicaties over archeologie en geschiedenis in de provincie Utrecht.

Madzy van Nagell-Martini Buys Fonds
Steunt projecten die gaan over cultuur en natuurbehoud in Loenersloot en omgeving.

Leenheren van 't Sticht Fonds
Dit fonds wil de belangstelling voor het cultuurhistorisch erfgoed bevorderen in de provincie Utrecht.

Cultuurfonds Stichtse Vecht
Dit fonds steunt culturele initiatieven voor en door inwoners van Stichtse Vecht, die gericht zijn op versterking van de samenleving, lokale identiteit en gemeenschapszin. Daarnaast steunt het fonds projecten die de cultuurdeelname stimuleren van inwoners en bezoekers van Stichtse Vecht.

Cultuurfonds Houten
Dit fonds steunt culturele initiatieven voor en door inwoners van Houten, die gericht zijn op versterking van de samenleving, lokale identiteit en gemeenschapszin. Daarnaast steunt het fonds projecten die de cultuurdeelname stimuleren van inwoners en bezoekers van Houten.

KIEM

Voor vrijwilligers die initiatief nemen om meer groen in de provincie Utrecht te brengen, is er per 1 november 2018 de natuurregeling KIEM. Zij kunnen een bijdrage aanvragen voor bijvoorbeeld een bijenkast, pluktuin, insectenweide of educatief project waarbij natuur centraal staat. KIEM is een initiatief van Het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht.

Kijk op de website van Kiem www.kiemutrecht.nl voor meer informatie!

Utrecht

Cultuurfonds Houten

Geeft aan culturele initiatieven voor en door inwoners van Houten, die gericht zijn op de versterking van de samenleving, lokale identiteit en gemeenschapszin. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht.

Bekijk
Utrecht

Cultuurfonds Stichtse Vecht

Dit fonds faciliteert culturele initiatieven voor en door inwoners van Stichtse Vecht die gericht zijn op de versterking van de samenleving, lokale identiteit en gemeenschapszin. Het bevorderen van cultuurdeelname voor en door inwoners en bezoekers van Stichtse Vecht. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht.

Bekijk

Crowdfunding

Wilt u uw project laten crowdfunden? Dan kunt u via voordekunst een crowdfunding campagne starten. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. Dat betekent dat niet alleen stichtingen of verenigingen voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen, maar bijvoorbeeld ook creatieve zelfstandigen of gezelschappen. Het project moet wel plaatsvinden in de provincie Utrecht.

Alle aanvragen voor crowdfunding gaan via het portaal van voordekunst. Voordekunst beoordeelt of uw project bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht past en in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Aanvragen kunnen niet bij het Cultuurfonds zelf ingediend worden. Aan projecten die rechtstreeks worden ondersteund zal het Cultuurfonds niet óók via voordekunst bijdragen (of omgekeerd).

Betalingsverzoek

Als uw aanvraag is gehonoreerd door het Cultuurfonds Utrecht, moet u binnen twee jaar een beroep op de steun die is toegezegd. Een betaalverzoek bevat het zakelijke rekeningnummer van uw stichting of vereniging en de volgende bijlagen:

  • Een beknopt inhoudelijk evaluatieverslag;
  • Een financieel overzicht met daarin zowel de begrote kosten, als wat werkelijk is uitgegeven. Dit overzicht heeft twee originele handtekeningen van bevoegde bestuursleden;
  • Facturen met bewijzen van daadwerkelijk betaling. In het geval van projectbijdragen voegt u vooral bewijzen van grote(re) uitgaven toe. In het geval van investeringsbijdragen moet u álle facturen en betalingsbewijzen op te sturen;
  • Bewijsexemplaren van publiciteitsuitingen met ons logo.

De te downloaden excel-sheet kan als aanvulling op bovengenoemde stukken meegestuurd worden. Deze stukken van het betalingsverzoek graag per e-mail verzenden naar utrecht@cultuurfonds.nl.

Meer informatie kunt u vinden in de algemene voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht
Archimedeslaan 6
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
E: utrecht@cultuurfonds.nl

Contact
Momenteel is het kantoor van het Prins Bernhard Cultuurfonds minder goed bereikbaar. U kunt via onderstaande nummers contact met ons opnemen:

Voor vragen over lopende of nieuwe aanvragen of betalingsverzoeken: 06-25735981.

Voor alle andere en algemene vragen over het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht: 06-52769720.

Bestuur
Mr. J.H. Oosters, voorzitter
P.J.M. van Domburg, vice-voorzitter
Drs. J.A. van der Pas, penningmeester
Mw. dr. J. Caalders
Mr. B. Thomas

Adviescommissie
P.J.M. van Domburg, voorzitter
H.M. Blankenberg
Mw. L. Donia
R. Ramdas
J.J. Steensma
M.W. Kentgens
D.A. Verhoeven
Mw. Ir. M.H.A. van den Ham

Ambtelijk secretariaat
J. Lok, ambtelijk secretaris
Mw. M. Voormolen, adviseur

Jelmer Lok
Voor vragen, neem contact op met:
Jelmer Lok
Ambtelijk secretaris
utrecht@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Utrecht

Utrecht

Cultuurfonds Utrecht steunt dit seizoen cultuur en natuur met 139.970 euro

09/09/2020

In het derde kwartaal van 2020 heeft Cultuurfonds Utrecht 45 projecten met een financiële bijdrage gesteund. In totaal werd een bedrag van 139.970 euro toegewezen in de sectoren muziek, theater, beeldende kunst, wetenschap, letteren, culturele vorming en natuur.

Utrecht

26 oktober - 6 november: Tijdelijke coronaregeling Cultuurfonds Utrecht

26/06/2020

De culturele sector is hard getroffen door de coronacrisis. Nu podia, musea en theaters voorlopig moeten blijven inspelen op de anderhalvemetersamenleving, wil het Cultuurfonds Utrecht een helpende hand bieden. Daarom heropent vanaf 26 oktober t/m 6 november 2020 de tijdelijke corona-investeringsregeling.

Utrecht

Cultuurfonds Utrecht steunt cultuur en natuur met €118.980 in het tweede kwartaal

09/06/2020

Ondanks de corona-crisis zijn er het afgelopen kwartaal weer bijzondere aanvragen ingediend bij Cultuurfonds Utrecht. Veel projecten hebben op creatieve wijze ingespeeld op de anderhalvemeter-samenleving en de daarbij behorende restricties. Hierdoor zijn er opvallend veel innovatieve projecten bedacht.

Utrecht

UP:Next | Deze zes popartiesten maken kans op 10.000 euro

15/04/2020

De shortlist voor UP:Next is bekend! Zes popmuzikanten uit de provincie Utrecht zijn geselecteerd om op 2 november hun plan toe te lichten aan de jury. Eén plan krijgt 10.000 euro voor een nieuw muzikaal project.