Utrecht

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht
Archimedeslaan 6
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
utrecht@cultuurfonds.nl
(030) 258 3991

Het Cultuurfonds Utrecht ondersteunt elk jaar ruim 200 projecten en coördineert samen met gemeente en vele vrijwilligers de jaarlijkse Anjeractie in de provincie Utrecht. Daarnaast heeft het Cultuurfonds Utrecht een aantal eigen initiatieven opgezet zoals Advies op Maat voor vrijwilligersorganisaties en een bijzondere crowdfundingmogelijkheid voor creatievelingen en zzp'ers.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Utrecht? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Utrecht en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Geven

Wilt u cultuur, natuur of wetenschap steunen in de provincie Utrecht?  Dat kan bijvoorbeeld via de eigen geefkring: de Patronen Stichtse Vecht. 

Patronen Stichtse Vecht
Deze geefkring is een vorm van collectief mecenaat waarin cultureel geïnteresseerde, gelijkgestemde inwoners van Stichtse Vecht niet alleen onmisbare financiële steun geven aan het culturele leven in de gemeente, maar ook persoonlijk meer betrokken bij raken bij het Cultuurfonds Stichtse Vecht.

Of u kunt een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds.


Fondsen op naam

Fondsen op naam stimuleren kunst en cultuur in de regio en de wijken. In Utrecht zijn dit: 

Emmelot Vis Fonds
Het financieel ondersteunen van projecten en talent op het terrein van de kamermuziek in brede zin, bij voorkeur in Utrecht en omgeving.

Van Hoorn-Koster Fonds
Ondersteunt (audiovisuele) publicaties over archeologie en geschiedenis in de provincie Utrecht.

Madzy van Nagell-Martini Buys Fonds
Steunt projecten die gaan over cultuur en natuurbehoud in Loenersloot en omgeving.

Leenheren van 't Sticht Fonds
Dit fonds wil de belangstelling voor het cultuurhistorisch erfgoed bevorderen in de provincie Utrecht.

Cultuurfonds Houten
Cultuurfonds Houten is helaas gestopt in 2021. Het fonds steunde culturele initiatieven voor en door inwoners van Houten die gericht zijn op versterking van de samenleving, lokale identiteit en gemeenschapszin. Daarnaast steunde het fonds projecten die de cultuurdeelname stimuleren van inwoners en bezoekers van Houten. 

Wilt u toch nog een culturele uiting in de gemeente Houten organiseren die gericht is op versterking van de samenleving? En draagt deze uiting ook bij aan de versterking van de lokale identiteit en gemeenschapszin? Dan is het mogelijk om hier subsidie voor aan te vragen via het gemeentelijk subsidieloket.

UP:Next

UP:Next is een beurs voor Utrechtse popmuzikanten van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Professionele artiesten uit de provincie Utrecht kunnen van 1 juni tot 1 augustus 2021 een plan indienen voor een volgende stap in hun carrière.

KIEM

Voor vrijwilligers die initiatief nemen om meer groen in de provincie Utrecht te brengen, is er per 1 november 2018 de natuurregeling KIEM. Zij kunnen een bijdrage aanvragen voor bijvoorbeeld een bijenkast, pluktuin, insectenweide of educatief project waarbij natuur centraal staat. KIEM is een initiatief van Het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht.

Kijk op de website van Kiem www.kiemutrecht.nl voor meer informatie!

Crowdfunding

Wilt u uw project laten crowdfunden? Dan kunt u via voordekunst een crowdfunding campagne starten. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. Dat betekent dat niet alleen stichtingen of verenigingen voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen, maar bijvoorbeeld ook creatieve zelfstandigen of gezelschappen. Het project moet wel plaatsvinden in de provincie Utrecht.

Alle aanvragen voor crowdfunding gaan via het portaal van voordekunst. Voordekunst beoordeelt of uw project bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht past en in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Aanvragen kunnen niet bij het Cultuurfonds zelf ingediend worden. Aan projecten die rechtstreeks worden ondersteund zal het Cultuurfonds niet óók via voordekunst bijdragen (of omgekeerd).

Betalingsverzoek

Als uw aanvraag is gehonoreerd door het Cultuurfonds Utrecht, moet u binnen twee jaar een beroep op de steun die is toegezegd. Een betaalverzoek bevat het zakelijke rekeningnummer van uw stichting of vereniging en de volgende bijlagen:

  • Een beknopt inhoudelijk evaluatieverslag;
  • Een financieel overzicht met daarin zowel de begrote kosten, als wat werkelijk is uitgegeven. Dit overzicht heeft twee originele handtekeningen van bevoegde bestuursleden;
  • Facturen met bewijzen van daadwerkelijk betaling. In het geval van projectbijdragen voegt u vooral bewijzen van grote(re) uitgaven toe. In het geval van investeringsbijdragen moet u álle facturen en betalingsbewijzen op te sturen;
  • Bewijsexemplaren van publiciteitsuitingen met ons logo.

De te downloaden excel-sheet kan als aanvulling op bovengenoemde stukken meegestuurd worden. Deze stukken van het betalingsverzoek graag per e-mail verzenden naar utrecht@cultuurfonds.nl.

Meer informatie kunt u vinden in de algemene voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht
Archimedeslaan 6
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
E: utrecht@cultuurfonds.nl

Contact
U kunt ons dagelijks telefonisch bereiken tussen 09.00 uur en 12.00 uur via 030-2583991, of door een e-mail te sturen naar utrecht@cultuurfonds.nl.

Bestuur
Hans Oosters voorzitter
Patrick van Domburg vice-voorzitter
Hans van der Pas penningmeester
Janine Caalders
Bas Thomas

Adviescommissie
Patrick van Domburg voorzitter
Lisa Donia
Robert Ramdas
Jaap Jan Steensma
Dirk Verhoeven
Marleen van den Ham
Bernadine Ypma
Katrien Timmers

Ambtelijk secretariaat

Myrte Voormolen ambtelijk secretaris
Christina van den Hoven adviseur

Myrte Voormolen
Voor vragen, neem contact op met:
Myrte Voormolen
Ambtelijk Secretaris Cultuurfonds Utrecht
Utrecht@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Utrecht

Utrecht

Cultuurfonds Utrecht steunt cultuur en natuur in derde kwartaal 2021 met € 119.750

21/09/2021

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht heeft in het derde kwartaal van 2021 36 projecten met een financiële bijdrage gesteund. In totaal is € 119.750 toegewezen aan cultuur en natuur in de provincie Utrecht.

Utrechttheater, dans en film

Queer Film Festival Utrecht 2021

Het Queer Film Festival Utrecht (QFFU) is sinds 2019 hét LHBTQI+ filmfestival van Utrecht en heeft een diverse programmering op het vlak van LHBTQI+ films in combinatie met een amuserend en verdiepend randprogramma.

Bekijk
Utrecht

Cultuurfonds Utrecht steunt cultuur en natuur in tweede kwartaal 2021 met € 178.750

15/06/2021

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht heeft in het tweede kwartaal van 2021 52 projecten met een financiële bijdrage gesteund. In totaal is € 178.750 toegewezen aan cultuur en natuur in de provincie Utrecht.

Utrecht

Cultuurfonds Utrecht steunt cultuur en natuur in eerste kwartaal 2021 met € 148.730

15/03/2021

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht heeft in het eerste kwartaal van 2021 43 projecten met een financiële bijdrage gesteund. In totaal is € 148.730 toegewezen in de sectoren muziek, theater, beeldende kunst, wetenschap, letteren, culturele vorming en natuur.