Voor wie?

Voor projecten in Utrecht kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt. Daarnaast gelden voor Utrecht aanvullende richtlijnen. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier.

Utrechtse Fondsenzoeker

Voldoet je aanvraag of project niet geheel aan onze richtlijnen of ben je benieuwd welke Utrechtse fondsen op dezelfde werkterreinen actief zijn? Het Cultuurfonds Utrecht neemt samen met 21 andere fondsen in de provincie deel aan de Utrechtse Fondsenzoeker. Deze website is een online fondsenzoeker, die het voor aanvragers in de stad en provincie Utrecht overzichtelijker maakt welke fondsen het beste passen bij een (potentiële) aanvraag.

Kiem

Voor vrijwilligers die initiatief nemen om meer groen in de provincie Utrecht te brengen, is er sinds 1 november 2018 de natuurregeling KIEM. Zij kunnen een bijdrage aanvragen voor bijvoorbeeld een bijenkast, pluktuin, insectenweide of educatief project waarbij natuur centraal staat. KIEM is een initiatief van Het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Cultuurfonds Utrecht.

Kijk op de website van Kiem voor meer informatie!

Crowdfunding

Het Cultuurfonds Utrecht steunt via haar eigen aanvraagportaal alleen projecten van stichtingen en verenigingen. Individuele makers en creatieve gezelschappen zonder rechtsvorm helpen wij graag via voordekunst. Wil je als individuele maker of groep crowdfunden om je project (deels) te financieren? Dan kun je via voordekunst een crowdfunding campagne starten. Het Cultuurfonds draagt door matchfunding bij aan campagnes via voordekunst. Bij matchfunding worden de donaties vanuit ‘de crowd’ gematcht met een donatie van een publieke of private financier, om zo meer donaties te stimuleren. Het geld dat de crowd bijdraagt, wordt in dit geval gematcht met een donatie van het Cultuurfonds tot maximaal € 1.000.

Het project moet wel plaatsvinden in de provincie Utrecht.

Alle aanvragen voor crowdfunding lopen via het platform van voordekunst. Voordekunst beoordeelt of je project bij het Cultuurfonds Utrecht past en in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Als dit het geval is, stelt voordekunst projecten aan ons voor en beslist het Cultuurfonds of je project een bijdrage ontvangt. Aanvragen kunnen niet bij het Cultuurfonds zelf gedaan worden en aanvragers hebben over de matchfunding alleen contact met voordekunst.

Benieuwd of je project past op voordekunst? Doe de voordekunst check.

Deadlines

Stuur de aanvraag altijd in vóórdat het project van start gaat. De startdatum moet na de vergaderdatum liggen.

Een verkorte behandeltermijn, met uitsluitsel binnen twee maanden, is van toepassing bij aanvragen voor:

  • Aanvragen voor aanschaf van investeringen zoals theaterapparatuur, instrumenten en uniforme kleding (zie aanvullende richtlijnen van Utrecht voor de aanvraagmogelijkheden en maximumbedragen per categorie).
  • Startbijdragen voor nieuwe organisaties (max. aan te vragen bedrag € 2.500)

Hieronder vind je de deadlines voor (reguliere) aanvragen:

19 januari 2024 (vergaderdatum 20 maart 2024)
19 april 2024 (vergaderdatum 18 juni 2024)
12 juli 2024
(vergaderdatum 10 september 2024)
4 oktober 2024
( vergaderdatum 3 december 2024)

Ongeveer 1 à 2 weken na de vergaderdatum ontvang je van ons per mail bericht of de aanvraag is toegekend of is afgewezen.

Uitbetaling

Wanneer het Cultuurfonds Utrecht je project ondersteunt, kan je via het aanvraagportaal een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst hoe het uitbetalen werkt bij de provinciale afdelingen.

Doe je aanvraag!

Alles gecheckt? Quickscan gedaan? Je kunt online je aanvraag doen voor deze provincie.