Voor wie?

Voor projecten in Utrecht kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt. Daarnaast gelden voor Utrecht aanvullende richtlijnen. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier.

Utrechtse Fondsenzoeker

Voldoet je aanvraag of project niet geheel aan onze richtlijnen of ben je benieuwd welke Utrechtse fondsen op dezelfde werkterreinen actief zijn? Het Cultuurfonds Utrecht neemt samen met 21 andere fondsen in de provincie deel aan de Utrechtse Fondsenzoeker. Deze website is een online fondsenzoeker, die het voor aanvragers in de stad en provincie Utrecht overzichtelijker maakt welke fondsen het beste passen bij een (potentiële) aanvraag.

Kiem

Voor vrijwilligers die initiatief nemen om meer groen in de provincie Utrecht te brengen, is er sinds 1 november 2018 de natuurregeling KIEM. Zij kunnen een bijdrage aanvragen voor bijvoorbeeld een bijenkast, pluktuin, insectenweide of educatief project waarbij natuur centraal staat. KIEM is een initiatief van Het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Cultuurfonds Utrecht.

Kijk op de website van Kiem voor meer informatie!

Crowdfunding

Wil je jouw project laten crowdfunden? Dan kun je via voordekunst een crowdfunding campagne starten. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. Dat betekent dat niet alleen stichtingen of verenigingen voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen, maar bijvoorbeeld ook creatieve zelfstandigen of gezelschappen. Het project moet wel plaatsvinden in de provincie Utrecht.

Alle aanvragen voor crowdfunding gaan via het portaal van voordekunst. Voordekunst beoordeelt of uw project bij het Cultuurfonds Utrecht past en in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Aanvragen kunnen niet bij het Cultuurfonds zelf ingediend worden. Aan projecten die rechtstreeks worden ondersteund zal het Cultuurfonds niet óók via voordekunst bijdragen (of omgekeerd).

Deadlines

Stuur de aanvraag altijd in vóórdat het project van start gaat. De startdatum moet na de vergaderdatum liggen.

Een verkorte behandeltermijn, met uitsluitsel binnen twee maanden, is van toepassing bij aanvragen voor:

  • Aanvragen voor aanschaf van investeringen zoals theaterapparatuur, instrumenten en uniforme kleding (zie aanvullende richtlijnen van Utrecht voor de aanvraagmogelijkheden en maximumbedragen per categorie).
  • Startbijdragen voor nieuwe organisaties (max. aan te vragen bedrag € 2.500)

Hieronder vind je de deadlines voor (reguliere) aanvragen:

19 januari 2024 (vergaderdatum 20 maart 2024)
19 april 2024 (vergaderdatum 17 juni 2024)
12 juli 2024
(vergaderdatum 10 september 2024)
4 oktober 2024
( vergaderdatum 3 december 2024)

Ongeveer 1 à 2 weken na de vergaderdatum ontvang je van ons per mail bericht of de aanvraag is toegekend of is afgewezen.

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek. In de voorwaarden financiële afwikkeling vind je welke informatie je mee moet sturen, zoals een kort inhoudelijk verslag van het project en een financieel overzicht.

Doe je aanvraag!

Alles gecheckt? Quickscan gedaan? Je kunt online je aanvraag doen voor deze provincie.