Voor wie?

Voor projecten in Zeeland kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt. Daarnaast gelden voor Zeeland aanvullende voorwaarden. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier.

Deadlines

Stuur de aanvraag altijd in vóórdat het project van start gaat. De startdatum moet na de vergaderdatum liggen. Hieronder vind je de deadlines voor aanvragen:

28 januari 2024 (vergaderdatum 20 maart 2024)
12 mei 2024
(vergaderdatum 4 juli 2024)
4 augustus 2024
(vergaderdatum 25 september 2024)
13 oktober 2024
(vergaderdatum 9 december 2024)

Aanvraag uit een CultuurFonds op Naam

Het Cultuurfonds Zeeland beheert twee Cultuurfondsen op Naam, waaruit een bijdrage toegekend kan worden. Het gaat om het Documentaire- en Publicatiefonds Zeeland en het JAWINO Fonds.

Er hoeft voor een bijdrage uit deze fondsen geen aparte aanvraag ingediend te worden. De normale aanvraagprocedure volstaat.

Publicatie- en Documentairefonds Zeeland

Uit het Documentaire- en Publicatiefonds Zeeland kunnen publicaties en documentaires gesteund worden die met een duidelijk afgebakend thema een bijdrage leveren aan de geschiedschrijving van Zeeland voor een breed publiek.

Het gaat om publicaties waarvan de directe productiekosten niet hoger zijn dan € 35.000, de verkoopprijs niet hoger is dan € 30,-- en de oplage ten minste 500 exemplaren betreft. Wat betreft de documentaires gaat het om producties met een begroting tot max. € 60.000. Geen steun wordt gegeven aan meerdelige producties of producties korter dan 15 minuten.

JAWINO Fonds

Uit het JAWINO Fonds kan cultuur in Goes en omstreken worden gesteund.

Crowdfunding

Wil je crowdfunden om je project (deels) te financieren? Dan kun je via voordekunst een crowdfunding campagne starten. Het Cultuurfonds draagt door matchfunding bij aan campagnes via voordekunst. Bij matchfunding worden de donaties vanuit ‘de crowd’ gematcht met een donatie van een publieke of private financier, om zo meer donaties te stimuleren. Het geld dat de crowd bijdraagt, wordt in dit geval gematcht met een donatie van het Cultuurfonds tot maximaal € 1.000.

Zowel individuen als rechtspersonen kunnen een aanvraag doen. Dat betekent dat niet alleen stichtingen of verenigingen voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen, maar bijvoorbeeld ook creatieve zelfstandigen of gezelschappen. Het project moet wel plaatsvinden in de provincie Zeeland.

Alle aanvragen voor crowdfunding lopen via het platform van voordekunst. Voordekunst beoordeelt of je project bij het Cultuurfonds Zeeland past en in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Als dit het geval is, stelt voordekunst projecten aan ons voor en beslist het Cultuurfonds of je project een bijdrage ontvangt. Aanvragen kunnen niet bij het Cultuurfonds zelf gedaan worden en aanvragers hebben over de matchfunding alleen contact met voordekunst. Aan projecten die het Cultuurfonds rechtstreeks ondersteunt dragen we niet óók via voordekunst bij (of omgekeerd).

Benieuwd of je project past op voordekunst? Doe de voordekunst check.

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek. De voorwaarden staan in de toekenning.

Doe je aanvraag!

Alles gecheckt? Quickscan gedaan? Je kunt online je aanvraag doen voor deze provincie.