Voor wie?

Voor projecten in Zeeland kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt. Daarnaast gelden voor Zeeland aanvullende voorwaarden. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier.

Deadlines

Stuur de aanvraag altijd in vóórdat het project van start gaat. De startdatum moet na de vergaderdatum liggen. Hieronder vind je de deadlines voor aanvragen:

29 januari 2023 (vergaderdatum 20 maart 2023)
14 mei 2023
(vergaderdatum 3 juli 2023)
6 augustus 2023
(vergaderdatum 25 september 2023)
15 oktober 2023
(vergaderdatum 6 december 2023)

Aanvraag uit een CultuurFonds op Naam

Naast de algemene aanvragen kan er een bijdrage worden gevraagd uit een aantal CultuurFondsen op Naam. Er moet dan worden voldaan aan de algemene richtlijnen, maar er zijn daarnaast ook nog aanvullende voorwaarden.

Publicatie- en Documentairefonds Zeeland

Draagt bij aan publicaties en documentaires op het gebied van geschiedenis van Zeeland. Je kunt een aanvraag doen voor publicaties op het gebied van Zeeuwse cultuur- en natuurhistorie voor een breed publiek en bij voorkeur uitgegeven door Zeeuwse uitgeverijen. Daarnaast worden documentaires ondersteund die over (de geschiedenis van) Zeeland gaan en geschikt zijn voor een breed publiek. Speelfilms, meerdelige producties, producties korter dan 15 minuten en met een begroting van meer dan € 60.000 komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

JAWINO Fonds

Het JAWINO Fonds stimuleert cultuur in de gemeente Goes. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet de culturele activiteit plaatsvinden in Goes.

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek. De voorwaarden staan in de toekenning.

Doe je aanvraag!

Alles gecheckt? Quickscan gedaan? Je kunt online je aanvraag doen voor deze provincie.