Aanvragen Drenthe

Voor wie?

Voor projecten in Drenthe kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Bekijk eerst de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt.

Naast algemene aanvragen is een maandelijkse versnelde procedure voor aankopen en activiteiten van amateurkunstverenigingen. En er is een maandelijkse versnelde procedure voor aanvragen op gebied van Natuur en Erfgoed.

Inzendtermijnen

Stuur de aanvraag ruim op tijd in en altijd voordat het project van start gaat.  

Vergaderdata 2020
Uiterste inleverdata
27 maart14 februari
26 juni
15 mei
25 september
14 augustus
11 december
30 oktober

Aanvragen

U kunt online uw aanvraag doen voor deze provincie. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. Dit stuurt u mee met uw online aanvraag.

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek.