Meester Prikkebeen Fonds

Amateuronderzoekers die - op eigen initiatief en onbezoldigd- onderzoek uitvoeren op het gebied van veldbiologie kunnen hier terecht voor een bijdrage. Er wordt bijgedragen aan bijzondere kosten voor het onderzoek. Denk hierbij aan de kosten voor deelname aan een congres of de aanschaf van onderzoeksmaterialen.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het Meester Prikkebeen Fonds gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten