Partners & samenwerkingen

Jaarlijks ontvangt het Prins Bernhard Cultuurfonds een grote bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij. Op het gebied van monumentenzorg wordt er samengewerkt met Fonds 1818. Samen met het VSBfonds en de VandenEnde Foundation ondersteunt het Cultuurfonds projecten via het Blockbusterfonds. 

VriendenLoterij

De VriendenLoterij draagt ieder jaar minimaal 40 procent van haar opbrengst af aan goede doelen, waaronder het Cultuurfonds, dat een vast percentage krijgt om te gebruiken voor de activiteiten in het algemeen.

Deelnemers aan de VriendenLoterij kunnen speciaal meespelen voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. De helft van de inleg komt dan ten goede aan het werk van het Cultuurfonds. Bel daarvoor de VriendenLoterij op 088 - 020 1020Nieuwe deelnemers van de VriendenLoterij kunnen meteen geoormerkte loten kopen. 

Nederlandse Loterij

De Lotto stelt sinds de oprichting in 1974 een deel van zijn inkomsten ter beschikking aan Nederlandse sportorganisaties en goede doelen, waaronder het Cultuurfonds. In 2016 is De Lotto met de Staatsloterij opgegaan in een nieuw bedrijf: Nederlandse Loterij.

Fonds 1818

Fonds 1818 is een regionaal vermogensfonds dat donaties en leningen verstrekt ten behoeve van maatschappelijke projecten in de regio Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden en de Duin- en Bollenstreek. Het fonds wil daarmee bijdragen aan een duurzame en leefbare samenleving. 

Blockbusterfonds

Het Blockbusterfonds is een samenwerking van het Cultuurfonds met de VandenEnde Foundation, VSBfonds en de VriendenLoterij. Zij werken samen in het Blockbusterfonds om uitzonderlijke culturele projecten mede mogelijk te maken. De kiem voor het fonds werd gelegd bij de Mandeville Lezing in 2011. Hierin hield Joop van den Ende een pleidooi om meer te investeren in cultuur en cultureel ondernemerschap.

Kickstart Cultuurfonds

Kickstart Cultuurfonds is een initiatief van de VriendenLoterij, VSBfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. Zij werken sinds 2012 samen in het Blockbusterfonds en hebben opnieuw de handen ineen geslagen. Met het nieuw opgerichte - en tijdelijke - Kickstart Cultuurfonds geven zij de culturele sector ondersteuning voor theaterproducties, tentoonstellingen en concerten in de anderhalvemeter-samenleving. Hiervoor is ruim 16 miljoen euro bijeen gebracht. 

Andere private fondsen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben zich bij dit initiatief aangesloten: Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds, Fonds 1818 en Stichting Zabawas.

Voor meer informatie kijk op de website van het Kickstart Cultuurfonds!

Cultuurloket DigitALL

Cultuurloket DigitALL is een loket voor grote én kleine culturele instellingen die hun contact met het publiek willen versterken door middel van digitale technologie. Met dit loket zetten de zeven private fondsen en de VriendenLoterij hun unieke samenwerking voort die ze voor coronanoodfonds Kickstart Cultuurfonds in 2020 zijn aangegaan, nu samen met de Gemeente Amsterdam. Het loket opent eind 2022.