Inzendtermijnen

Op de genoemde inleverdata dienen de aanvragen compleet in ons bezit te zijn. Is het project al begonnen voor de vergaderdatum, dan komt uw aanvraag niet voor behandeling in aanmerking.

Provinciale afdelingen

Voor aanvragen bij de provinciale afdeling gelden andere inzendtermijnen. Kijk voor de data op de webpagina van de provincie waar u de aanvraag wilt indienen.

Cultuurfondsbeurzen

U kunt een beurs aanvragen vanaf 1 februari 2019 tot en met 1 april 2019. 

Aanvragen voor kleinere muziekbeurzen, tot een maximum van € 2.500, kunnen het hele jaar door voorgelegd worden aan de Adviescommissie Muziek van het landelijk fonds.

Aanvragen voor andere ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van beeldende kunst en vormgeving kunnen tweemaal per jaar worden voorgelegd aan de Adviescommissie Beeldende kunst.

Landelijk fonds

Geschiedenis en Letteren

Vergaderdata 2019
Uiterste inleverdatum:
8 maart14 januari
5 juli23 april
20 september  9 juli
22 november  1 oktober

Beeldende Kunst

Vergaderdata 2019
Uiterste inleverdatum:
21 februari14 december 2018
23 mei28 maart
  5 september8 juli
21 november26 september

Tijl Fonds en Josine de Bruyn Kops Fonds

Vergaderdata 2019
Uiterste inleverdatum
28 maart31 januari
10 oktober26 augustus

Let op: deze data gelden voor aanvragen van individuele vrouwelijke beeldend kunstenaars.

Muziek

Vergaderdata 2019
Uiterste inleverdatum:
7 maart10 januari
18 juni9 april
3 oktober16 juli
3 december8 oktober

Theater/film

Vergaderdata 2019
Uiterste inleverdatum:
14 maart
9 januari
13 juni1 april
14 november
2 september


Monumentenzorg

Vergaderdata 2019Uiterste inleverdatum:
21 maart10 januari
20 juni15 april
26 september1 juli
28 november1 oktober

Natuur

Vergaderdata 2019Uiterste inleverdatum:
11 maart14 januari
30 september1 juli
2 december7 oktober