Inzendtermijnen

Op de genoemde inleverdata dienen de aanvragen compleet in ons bezit te zijn. Is het project al begonnen voor de vergaderdatum, dan komt uw aanvraag niet voor behandeling in aanmerking.

Provinciale afdelingen

Voor aanvragen bij de provinciale afdeling gelden andere inzendtermijnen. Kijk voor de data op de webpagina van de provincie waar u de aanvraag wilt indienen.

Cultuurfondsbeurzen

Je kunt in 2021 weer een Cultuurfondsbeurs aanvragen.

Aanvragen voor kleinere muziekbeurzen, tot een maximum van € 2.500, kunnen het hele jaar door voorgelegd worden aan de Adviescommissie Muziek van het landelijk fonds.

Aanvragen voor andere ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van beeldende kunst en vormgeving kunnen tweemaal per jaar worden voorgelegd aan de Adviescommissie Beeldende kunst.

Landelijk fonds

Geschiedenis & Letteren

Vergaderdata 2021Uiterste inleverdatum:
5 maart15 januari
11 juni16 april
1 oktober9 juli
19 november17 september

Beeldende Kunst

Vergaderdata 2021Uiterste inleverdatum:
18 februari15 december 2020
20 mei25 maart
9 september15 juli
18 november23 september

Tijl Fonds, Josine de Bruyn Kops Fonds en Fonds Onvergetelijk

Vergaderdata 2021Uiterste inleverdatum:
1 april28 januari
4 november30 september

Let op: deze data gelden voor aanvragen van individuele vrouwelijke beeldend kunstenaars.

Muziek

Vergaderdata 2021Uiterste inleverdatum:
9 maart 12 januari
15 juni13 april
5 oktober 13 juli
7 december12 oktober

Theater, Dans & Film

Vergaderdata 2021Uiterste inleverdatum:
11 maart 11 januari
10 juni29 maart
11 november30 augustus

Monumentenzorg

Vergaderdata 2021Uiterste inleverdatum:
18 maart18 januari
17 juni14 april
10 september21 juni
25 november14 september

Natuur

Vergaderdata 2021Uiterste inleverdatum:
8 maart13 januari
20 september1 juli
30 november5 oktober

Fonds ZOZ

Vergaderdata 2021Uiterste inleverdatum:
8 april7 februari
9 september6 juni
9 december10 oktober