Inzendtermijnen

Op de genoemde inleverdata dienen de aanvragen compleet in ons bezit te zijn. Is het project al begonnen voor de vergaderdatum, dan komt uw aanvraag niet voor behandeling in aanmerking.

Provinciale afdelingen

Voor aanvragen bij de provinciale afdeling gelden andere inzendtermijnen. Kijk voor de data op de webpagina van de provincie waar u de aanvraag wilt indienen.

Cultuurfondsbeurzen

Je kunt in 2021 weer een Cultuurfondsbeurs aanvragen.

Aanvragen voor kleinere muziekbeurzen, tot een maximum van € 2.500, kunnen het hele jaar door voorgelegd worden aan de Adviescommissie Muziek van het landelijk fonds.

Aanvragen voor andere ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van beeldende kunst en vormgeving kunnen tweemaal per jaar worden voorgelegd aan de Adviescommissie Beeldende kunst.

Beurzen algemeen, beeldende kunst, muziek (+ aanschaf instrumenten)

Vergaderdata 2022

Uiterste inleverdatum:

Nog te bepalen data in mei / juni
 1 april

Let op: er kan pas vanaf 1 februari 2022 worden aangevraagd, dan pas staat het aanvraagformulier Beurzen op onze website.

Landelijk fonds

Geschiedenis & Letteren

Vergaderdata 2022Uiterste inleverdatum:
11 maart14 januari
10 juni8 april
16 september1 juli
2 december30 september

Beeldende Kunst

Vergaderdata 2022Uiterste inleverdatum:
17 februari15 december 2021
19 mei24 maart
8 september1 juli
24 november29 september

Tijl Fonds, Josine de Bruyn Kops Fonds en Fonds Onvergetelijk

Let op: deze data gelden voor aanvragen van individuele vrouwelijke beeldend kunstenaars.

Vergaderdata 2022Uiterste inleverdatum:
7 april27 januari
13 oktober 4 augustus

Muziek

Vergaderdata 2022

Uiterste inleverdatum:

8 maart

11 januari

7 juni

12 april

4 oktober

12 juli

6 december

11 oktober

Theater, Dans & Film

Vergaderdata 2022

Uiterste inleverdatum:

10 maart

10 januari

16 juni

28 maart

10 november

29 augustus

Monumentenzorg

Vergaderdata 2022

Uiterste inleverdatum:

17 maart

10 januari

16 juni

16 april

8 september

20 juni

24 november

12 september

Natuur

Vergaderdata 2022

Uiterste inleverdatum:

8 maart

11 januari

19 september

1 juli

30 november

5 oktober

Fonds ZOZ

n.n.b.