Inzendtermijnen

Op de genoemde inleverdata dienen de aanvragen compleet in ons bezit te zijn. Is het project al begonnen voor de vergaderdatum, dan komt uw aanvraag niet voor behandeling in aanmerking.

Provinciale afdelingen

Voor aanvragen bij de provinciale afdeling gelden andere inzendtermijnen. Kijk voor de data op de webpagina van de provincie waar u de aanvraag wilt indienen.

Cultuurfondsbeurzen

Je kunt in 2023 weer een Cultuurfondsbeurs aanvragen.

Aanvragen voor kleinere muziekbeurzen, tot een maximum van € 2.500, kunnen het hele jaar door voorgelegd worden aan de Adviescommissie Muziek van het landelijk fonds. De adviescommissie Muziek vergadert vier keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld. Hier vind je de vergaderdata van de commissie en de data waarop een project ingediend moet zijn.  

Aanvragen voor andere ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van beeldende kunst en vormgeving kunnen tweemaal per jaar worden voorgelegd aan de Adviescommissie Beeldende kunst.

Beurzen algemeen, beeldende kunst, muziek (+ aanschaf instrumenten)

Vergaderdata 2023

Uiterste inleverdatum:

2 juni1 april

Let op: er kan pas vanaf 1 februari 2022 worden aangevraagd, dan pas staat het aanvraagformulier Beurzen op onze website.

Landelijk fonds

Geschiedenis & Letteren

Uiterste inleverdatum
Vergadering
30 september 20222 december 2022
13 januari 202310 maart 2023
7 april 20239 juni 2023
30 juni 202315 september 2023
29 september 20231 december 2023

Beeldende Kunst

Uiterste inleverdatumVergadering
15 december 202223 februari 2023
30 maart 202325 mei 2023
1 juli 20237 september 2023
28 september 202323 november 2023

Vrouwelijke beeldend kunstenaars

Uiterste inleverdatum
Vergadering
26 januari 202330 maart 2023
7 september 20232 november 2023

Let op: deze data gelden voor aanvragen van individuele vrouwelijke beeldend kunstenaars.

Muziek

Uiterste inleverdatumVergadering
13 januari 202310 maart 2023
10 april 20235 juni 2023
10 juli 20232 oktober 2023
9 oktober 20234 december 2023

Theater, Dans & Film

Uiterste inleverdatum Vergadering
12 januari 2023

16 maart 2023

3 april 202315 juni 2023
4 september 202316 november 2023

Monumentenzorg

Uiterste inleverdatum Vergadering 
19 januari 202316 maart 2023
20 april 202315 juni 2023
13 juli 20237 september 2023
28 september 202323 november 2023

Natuur

Uiterste inleverdatum:Vergadering

5 oktober 2022

30 november 2022

11 januari 2023
Afwijkende inzendtermijn
Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds en IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds:
31 januari 2023

9 maart 2023

5 juli 2023

20 september 2023

4 oktober 2023

29 november 2023

Fonds ZOZ

Uiterste inleverdatum Vergadering
x7 februari 2023
20 februari 202325 april 2023
3 juli 20235 september 2023
9 oktober 202312 december 2023