Inzendtermijnen

Op de genoemde inleverdata dienen de aanvragen compleet in ons bezit te zijn. Is het project al begonnen voor de vergaderdatum, dan komt uw aanvraag niet voor behandeling in aanmerking.

Provinciale afdelingen

Voor aanvragen bij de provinciale afdeling gelden andere inzendtermijnen. Kijk voor de data op de webpagina van de provincie waar u de aanvraag wilt indienen.

Cultuurfondsbeurzen

U kunt een beurs aanvragen vanaf 1 februari 2020 tot en met 1 april 2020. 

Aanvragen voor kleinere muziekbeurzen, tot een maximum van € 2.500, kunnen het hele jaar door voorgelegd worden aan de Adviescommissie Muziek van het landelijk fonds.

Aanvragen voor andere ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van beeldende kunst en vormgeving kunnen tweemaal per jaar worden voorgelegd aan de Adviescommissie Beeldende kunst.

Landelijk fonds

Geschiedenis en Letteren

Vergaderdata 2020
Uiterste inleverdatum:
6 maart10 januari
12 juni3 april
18 september3 juli
20 november25 september

Beeldende Kunst

Vergaderdata 2020
Uiterste inleverdatum:
20 februari12 december
14 mei19 maart
17 september16 juli
19 november24 september

Tijl Fonds en Josine de Bruyn Kops Fonds

Vergaderdata 2020
Uiterste inleverdatum:
27 februari17 januari
22 oktober10 september

Let op: deze data gelden voor aanvragen van individuele vrouwelijke beeldend kunstenaars.

Muziek

Vergaderdata 2020
Uiterste inleverdatum:
5 maart9 januari
16 juni7 april
1 oktober16 juli
1 december6 oktober

Theater/film

Vergaderdata 2020
Uiterste inleverdatum:
12 maart13 januari
11 juni30 maart
12 november
1 september

Monumentenzorg

Vergaderdata 2020Uiterste inleverdatum:
19 maart10 januari
18 juni15 april
3 september22 juni
26 november15 september

Natuur

Vergaderdata 2020Uiterste inleverdatum:
9 maart13 januari
28 september1 juli
30 november5 oktober