Inzendtermijnen

Op de genoemde inleverdata dienen de aanvragen compleet in ons bezit te zijn. Is het project al begonnen voor de vergaderdatum, dan komt uw aanvraag niet voor behandeling in aanmerking.

Provinciale afdelingen

Voor aanvragen bij de provinciale afdeling gelden andere inzendtermijnen. Kijk voor de data op de webpagina van de provincie waar u de aanvraag wilt indienen.

Cultuurfondsbeurzen

U kunt een beurs aanvragen vanaf 1 februari tot en met 1 april 2018. 

Aanvragen voor kleinere muziekbeurzen, tot een maximum van € 2.500, kunnen het hele jaar door voorgelegd worden aan de Adviescommissie Muziek van het landelijk fonds.

Aanvragen voor andere ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van beeldende kunst en vormgeving kunnen tweemaal per jaar worden voorgelegd aan de Adviescommissie Beeldende kunst.

Landelijk fonds

Geschiedenis en Letteren

Vergaderdata 2018
Uiterste inleverdatum:
12 maart15 januari
11 juni16 april
1 oktober2 juli
26 november1 oktober

Beeldende Kunst

Vergaderdata 2018
Uiterste inleverdatum:
22 februari19 december 2017
24 mei22 maart
6 september12 juli
22 november27 september

Tijl Fonds en Josine de Bruyn Kops Fonds

Vergaderdata 2018
Uiterste inleverdatum
1 maart4 januari
4 oktober27 augustus

Muziek

Vergaderdata 2018
Uiterste inleverdatum:
8 maart11 januari
21 juni24 april
2 oktober7 augustus
4 december9 oktober

Theater/film

Vergaderdata 2018
Uiterste inleverdatum:
8 maart
8 januari
7 juni2 april
1 november
3 september


Monumentenzorg

Vergaderdata 2018Uiterste inleverdatum:
29 maart18 januari
14 juni1 april
20 september2 juli
29 november2 oktober

 Natuur

Vergaderdata 2018Uiterste inleverdatum:
5 maart8 januari
24 september2 juli
19 november24 september