Drenthe

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
drenthe@cultuurfonds.nl


Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Drenthe? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van de afdeling Drenthe en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Drenthe uw project ondersteunt, kunt u een verzoek indienen voor uitbetaling. 

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur of wetenschap steunen in Drenthe? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Bas Hak en Joke Strikwerda Fonds
Het vermogen van dit fonds gaat naar harmonie-, fanfare-, brassband- en koormuziek in Drenthe.

Ger Jansen Fonds
Dit fonds ondersteunt projecten over natuurbehoud in Drenthe. Dit fonds wordt beheerd door het landelijk fonds van het Cultuurfonds. 

Jenny Vrieling Fonds
Activiteiten van en voor inwoners van de gemeente Tynaarlo komen in aanmerking voor dit fonds.

Muziekstudiefonds voor Drenthe en Overijssel
Een fonds voor de beoefening en uitvoering van klassieke muziek in Drenthe en Overijssel.

Rimrammers Fonds
Voor amateurmuziek in Zuidoost Drenthe, projecten van het Veenkoloniaal Museum in Veendam, de Groninger Kerken en Het Drentse Landschap.

Kijlstra Smid Fonds
Voor projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Friesland, Groningen en Drenthe.

Prijzen

Drentse Anjer
Met de Drentse Anjer wil het Cultuurfonds waardering uitspreken voor culturele organisatoren die een bijdrage leveren of een belangrijke impuls geven aan het culturele klimaat van Drenthe. De Drentse Anjer wordt vanaf 2018 elk jaar uitgereikt en bestaat uit een bedrag van € 5.000.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
E drenthe@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. A. (Alie) Brinks, ambtelijk secretaris
T (0592) 365 346
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

Mw. R. (Renie) Dijkstra-Popma, secretariaat
T (0592) 365 705
Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 8.00 tot 12.00 uur

Bestuur
Mevrouw J. Klijnsma, voorzitter
drs. H.F. van Oosterhout, vice-voorzitter
drs. E.W.G. van der Bilt
Mevrouw drs. E. den Engelsman
dr. M.A.W. Gerding
R.T. de Groot
L.J.C.E. Hegge
drs. C.C. van Meerten
Mevrouw drs. J.M. Pannekoek-van Toor, penningmeester
Mevrouw drs. J.P. Philipsen
J. van Ruiten
J. Verburg

Ambtelijk secretaris
Mw. A. Brinks

Administratieve ondersteuning
Mw. R. Dijkstra-Popma

Voor vragen, neem contact op met:
Alie Brinks
ambtelijk secretaris
0592 365 346
drenthe@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Drenthe

LandelijkDrenthegeschiedenis & letteren

Proefkolonie portretten

Een foto-route met 28 portretten van nakomelingen van de eerste kolonisten

Bekijk
Drenthetheater, dans en film

Aan de andere kant

Driejarig theatertraject over Nederlands-Molukse geschiedenis

Bekijk
Drenthe

Cultuurfonds Drenthe steunt 24 projecten voor € 70.000

02/10/2018

In de derde vergadering van 2018 heeft het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe € 70.000 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 24 projecten op het gebied van cultuur- en natuurbeheer in Drenthe.