Drenthe

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
drenthe@cultuurfonds.nl
(0592) 365 346

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Drenthe? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van de afdeling Drenthe en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Drenthe uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur of wetenschap steunen in Drenthe? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Bas Hak en Joke Strikwerda Fonds
Het vermogen van dit fonds gaat naar harmonie-, fanfare-, brassband- en koormuziek in Drenthe.

Ger Jansen Fonds
Dit fonds ondersteunt projecten over natuurbehoud in Drenthe. Dit fonds wordt beheerd door het landelijk fonds van het Cultuurfonds. 

Jenny Vrieling Fonds
Activiteiten van en voor inwoners van de gemeente Tynaarlo komen in aanmerking voor dit fonds.

Muziekstudiefonds voor Drenthe en Overijssel
Een fonds voor de beoefening en uitvoering van klassieke muziek in Drenthe en Overijssel.

Kijlstra Smid Fonds
Voor projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Friesland, Groningen en Drenthe.

Prijzen

Drentse Anjer
Met de Drentse Anjer wil het Cultuurfonds waardering uitspreken voor culturele organisatoren die een bijdrage leveren of een belangrijke impuls geven aan het culturele klimaat van Drenthe. De Drentse Anjer wordt vanaf 2018 elk jaar uitgereikt en bestaat uit een bedrag van € 5.000.

Groene Anjer
Met de Groene Anjer wil het Cultuurfonds waardering uitspreken voor vrijwilligers die zich inzetten voor natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe. De Groene Anjer wordt vanaf 2021 elk jaar uitgereikt en bestaat uit een bedrag van € 3.000.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
E drenthe@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Alie Brinks ambtelijk secretaris
T (0592) 365 346
Bereikbaar: maandag t/m donderdag 

Tessa Harms administratief medewerkster
T (0592) 365 395
Bereikbaar: maandag t/m donderdag 

Bestuur
Jetta Klijnsma voorzitter
Eric van der Bilt
Ebrien den Engelsman
Michiel Gerding
Leo Hegge
Anno Wietze Hiemstra vicevoorzitter
Richard Korteland
Annemarie Pannekoek-van Toor penningmeester
Aaldrik Pot
Joep van Ruiten

Ambtelijk secretaris
Alie Brinks

Alie Brinks
Voor vragen, neem contact op met:
Alie Brinks
ambtelijk secretaris
0592 365 346
drenthe@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Drenthe

Drenthe

Cultuurfonds Drenthe investeert 25 projecten voor € 71.751

28/06/2022

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de tweede vergadering van 2022 € 71.751 beschikbaar gesteld om te investeren in 25 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.

Drenthe

Drie nominaties voor de Drentse Anjer Prijs 2022 en drie nominaties voor de Groene Anjer Prijs 2022 van het Cultuurfonds Drenthe

14/06/2022

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft voor zowel de Drentse als de Groene Anjer Prijs 2022 drie groepen/instellingen genomineerd. De commissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Drenthe, reikt de Drentse Anjer Prijs en de Groene Anjer Prijs op 16 september 2022 uit.

Drenthe

Cultuurfonds Drenthe investeert in 37 projecten voor € 114.037

05/04/2022

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de eerste vergadering van 2022 € 114.037 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 37 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.

Drenthe

Oproep: Kandidaten Drentse en Groene Anjer Prijs 2022

10/03/2022

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe doet een oproep om kandidaten voor te dragen voor zowel de Drentse als de Groene Anjer Prijs 2022. De prijs voor de Drentse Anjer Prijs bestaat uit een bedrag van € 5.000 en die van de Groene Anjer Prijs uit €3.000. De prijzen zullen dit jaar voor het eerst gezamenlijk worden uitgereikt op vrijdag 16 september 2022.