Drenthe

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
drenthe@cultuurfonds.nl
(0592) 365 346

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Drenthe? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van de afdeling Drenthe en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Drenthe uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur of wetenschap steunen in Drenthe? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Bas Hak en Joke Strikwerda Fonds
Het vermogen van dit fonds gaat naar harmonie-, fanfare-, brassband- en koormuziek in Drenthe.

Ger Jansen Fonds
Dit fonds ondersteunt projecten over natuurbehoud in Drenthe. Dit fonds wordt beheerd door het landelijk fonds van het Cultuurfonds. 

Jenny Vrieling Fonds
Activiteiten van en voor inwoners van de gemeente Tynaarlo komen in aanmerking voor dit fonds.

Muziekstudiefonds voor Drenthe en Overijssel
Een fonds voor de beoefening en uitvoering van klassieke muziek in Drenthe en Overijssel.

Rimrammers Fonds
Voor amateurmuziek in Zuidoost Drenthe, projecten van het Veenkoloniaal Museum in Veendam, de Groninger Kerken en Het Drentse Landschap.

Kijlstra Smid Fonds
Voor projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Friesland, Groningen en Drenthe.

Prijzen

Drentse Anjer
Met de Drentse Anjer wil het Cultuurfonds waardering uitspreken voor culturele organisatoren die een bijdrage leveren of een belangrijke impuls geven aan het culturele klimaat van Drenthe. De Drentse Anjer wordt vanaf 2018 elk jaar uitgereikt en bestaat uit een bedrag van € 5.000.

Groene Anjer
Met de Groene Anjer wil het Cultuurfonds waardering uitspreken voor vrijwilligers die zich inzetten voor natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe. De Groene Anjer wordt vanaf 2020 tweejaarlijks uitgereikt en bestaat uit een bedrag van € 3.000.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
E drenthe@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. A. (Alie) Brinks, ambtelijk secretaris
T (0592) 365 346
Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 7.30 tot 16.00 uur

Mw. H. (Hettie) Sweerts, administratieve ondersteuning
Bereikbaar: maandag tot en met donderdag 
T (0592) 365 648

Bestuur
Mevrouw J. Klijnsma, voorzitter
drs. E.W.G. van der Bilt
Mevrouw drs. E. den Engelsman
dr. M.A.W. Gerding
R.T. de Groot
L.J.C.E. Hegge
A.W. Hiemstra, vicevoorzitter
Mevrouw drs. J.M. Pannekoek-van Toor, penningmeester
J. van Ruiten
J. Verburg

Ambtelijk secretaris
Mw. A. Brinks

Administratieve ondersteuning
Mw. H. Sweerts

Alie Brinks
Voor vragen, neem contact op met:
Alie Brinks
ambtelijk secretaris
0592 365 346
drenthe@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Drenthe

Drenthe

Cultuurfonds Drenthe steunt 119 projecten in 2020

18/12/2020

Drentse juwelen, een binnenbos en de geschiedenis van Pesse. Zomaar een greep uit de vele projecten die het Cultuurfonds Drenthe in 2020 ondersteunt. In totaal is er 362.924 euro beschikbaar gesteld voor 119 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer.

Drenthe

Drents Jeugdorkest winnaar van de Drentse Anjer Prijs 2020

11/12/2020

‘Al dertig jaar slaagt het Drents Jeugdorkest er in om niet alleen op hoog niveau te musiceren maar ook om jongeren te enthousiasmeren’, aldus de jury. De cheque ter waarde van € 5.000 werd uitgereikt door commissaris van de Koning mevrouw Jette Klijnsma, tevens voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe.

Drenthe

19 projecten voor bijna 44.000 euro gesteund door Cultuurfonds Drenthe

14/10/2020

Het Cultuurfonds Drenthe heeft dit kwartaal 43.900 euro beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 19 cultuur-en natuurprojecten in Drenthe. Het bestuur roept met klem op om aanvragen te blijven doen tijdens de coronacrisis. Vooral ook op het gebied van de natuur.

Drenthe

Cultuurfonds Drenthe steunt 70 projecten voor ruim € 160.000

16/07/2020

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de eerste helft van 2020, € 163.156 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 69 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.