Drenthe

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
drenthe@cultuurfonds.nl
(0592) 365 346

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Drenthe? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van de afdeling Drenthe en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Drenthe uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur of wetenschap steunen in Drenthe? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Bas Hak en Joke Strikwerda Fonds
Het vermogen van dit fonds gaat naar harmonie-, fanfare-, brassband- en koormuziek in Drenthe.

Ger Jansen Fonds
Dit fonds ondersteunt projecten over natuurbehoud in Drenthe. Dit fonds wordt beheerd door het landelijk fonds van het Cultuurfonds. 

Jenny Vrieling Fonds
Activiteiten van en voor inwoners van de gemeente Tynaarlo komen in aanmerking voor dit fonds.

Muziekstudiefonds voor Drenthe en Overijssel
Een fonds voor de beoefening en uitvoering van klassieke muziek in Drenthe en Overijssel.

Rimrammers Fonds
Voor amateurmuziek in Zuidoost Drenthe, projecten van het Veenkoloniaal Museum in Veendam, de Groninger Kerken en Het Drentse Landschap.

Kijlstra Smid Fonds
Voor projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Friesland, Groningen en Drenthe.

Prijzen

Drentse Anjer
Met de Drentse Anjer wil het Cultuurfonds waardering uitspreken voor culturele organisatoren die een bijdrage leveren of een belangrijke impuls geven aan het culturele klimaat van Drenthe. De Drentse Anjer wordt vanaf 2018 elk jaar uitgereikt en bestaat uit een bedrag van € 5.000.

Groene Anjer
Met de Groene Anjer wil het Cultuurfonds waardering uitspreken voor vrijwilligers die zich inzetten voor natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe. De Groene Anjer wordt vanaf 2021 elk jaar uitgereikt en bestaat uit een bedrag van € 3.000.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
E drenthe@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Alie Brinks ambtelijk secretaris
T (0592) 365 346
Bereikbaar: maandag t/m donderdag 

Tessa Harms administratief medewerkster
T (0592) 365 395
Bereikbaar: maandag t/m donderdag 

Bestuur
Jetta Klijnsma voorzitter
Eric van der Bilt
Ebrien den Engelsman
Michiel Gerding
Leo Hegge
Anno Wietze Hiemstra vicevoorzitter
Richard Korteland
Annemarie Pannekoek-van Toor penningmeester
Aaldrik Pot
Joep van Ruiten

Ambtelijk secretaris
Alie Brinks

Alie Brinks
Voor vragen, neem contact op met:
Alie Brinks
ambtelijk secretaris
0592 365 346
drenthe@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Drenthe

Drenthe

Cultuurfonds Drenthe steunt in 2021 93 projecten voor ruim € 280.000

22/12/2021

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in 2021 in totaal € 280.339 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 93 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. In de laatste 3 maanden van het jaar werd daarvan is € 55.709 toegekend aan 19 projecten en initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.

Drenthe

Vereniging de Hamerlanden winnaar van de eerste Groene Anjer Prijs

13/10/2021

Jetta Klijnsma, voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, reikte vandaag de eerste Groene Anjer Prijs uit aan Vereniging de Hamerlanden. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Koepelkerk in Veenhuizen ontving voorzitter Hans Haerkens de prijs, een cheque van € 3.000.

Drenthe

Cultuurfonds Drenthe steunt 17 projecten voor ruim € 47.000

27/09/2021

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in het derde kwartaal van 2021 voor €47.581 bijgedragen aan 17 bijzondere natuur- en cultuurprojecten in de provincie.

Drenthe

Drie nominaties voor de Groene Anjer Prijs van het Cultuurfonds Drenthe

21/07/2021

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft drie groepen/instellingen genomineerd voor de Groene Anjer Prijs: Vereniging De Hamerlanden, Stichting Veenloopcentrum Weiteveen en Vereniging Vogelwacht Uffelte e.o. De commissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Drenthe, reikt de Groene Anjer Prijs op 13 oktober 2021 uit aan de winnaar.