Drenthe

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
drenthe@cultuurfonds.nl
(0592) 365 346


Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Drenthe? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van de afdeling Drenthe en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Drenthe uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur of wetenschap steunen in Drenthe? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Bas Hak en Joke Strikwerda Fonds
Het vermogen van dit fonds gaat naar harmonie-, fanfare-, brassband- en koormuziek in Drenthe.

Ger Jansen Fonds
Dit fonds ondersteunt projecten over natuurbehoud in Drenthe. Dit fonds wordt beheerd door het landelijk fonds van het Cultuurfonds. 

Jenny Vrieling Fonds
Activiteiten van en voor inwoners van de gemeente Tynaarlo komen in aanmerking voor dit fonds.

Muziekstudiefonds voor Drenthe en Overijssel
Een fonds voor de beoefening en uitvoering van klassieke muziek in Drenthe en Overijssel.

Rimrammers Fonds
Voor amateurmuziek in Zuidoost Drenthe, projecten van het Veenkoloniaal Museum in Veendam, de Groninger Kerken en Het Drentse Landschap.

Kijlstra Smid Fonds
Voor projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Friesland, Groningen en Drenthe.

Prijzen

Drentse Anjer
Met de Drentse Anjer wil het Cultuurfonds waardering uitspreken voor culturele organisatoren die een bijdrage leveren of een belangrijke impuls geven aan het culturele klimaat van Drenthe. De Drentse Anjer wordt vanaf 2018 elk jaar uitgereikt en bestaat uit een bedrag van € 5.000.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
E drenthe@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. A. (Alie) Brinks, ambtelijk secretaris
T (0592) 365 346
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Mw. R. (Renie) Popma, administratieve ondersteuning
T (0592) 365 555
Bereikbaar: maandag t/m donderdag, in de ochtenden

Bestuur
Mevrouw J. Klijnsma, voorzitter
drs. H.F. van Oosterhout, vice-voorzitter
drs. E.W.G. van der Bilt
Mevrouw drs. E. den Engelsman
dr. M.A.W. Gerding
R.T. de Groot
L.J.C.E. Hegge
drs. C.C. van Meerten
Mevrouw drs. J.M. Pannekoek-van Toor, penningmeester
Mevrouw drs. J.P. Philipsen
J. van Ruiten
J. Verburg

Ambtelijk secretaris
Mw. A. Brinks

Administratieve ondersteuning
Mw. W. Alders

Voor vragen, neem contact op met:
Alie Brinks
ambtelijk secretaris
0592 365 346
drenthe@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Drenthe

Drenthe

Cultuurfonds Drenthe steunt 'De Moord bij het Zwarte gat' en 39 andere projecten

04/07/2019

Cultuurfonds Drenthe heeft in de tweede vergadering van 2019 in totaal 120.300 euro beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 40 projecten op het gebied van cultuur en natuur in Drenthe. Één van die projecten is het theaterstuk 'De moord bij het zwarte gat' die in de zomer van 2020 als openluchtvoorstelling opgevoerd wordt in het natuurgebied Het Zwarte Gat in Zuidwolde.

Drenthebeeldende kunst

Jan Kruis Museum

Museum over het leven en werk van Jan Kruis

Bekijk
Drenthe

Cultuurfonds Drenthe steunt Jan Kruis Museum en 47 andere projecten

12/04/2019

Cultuurfonds Drenthe heeft in de eerste vergadering van 2019 ruim 175.000 euro beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 48 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Één van die projecten is de komst van het Jan Kruis Museum in Orvelte.

Drenthe

Drentse Anjer Prijs voor Stichting Gedeelde Verhalen

09/04/2019

Stichting Gedeelde Verhalen krijgt de Drentse Anjer Prijs voor de historische theaterproducties in Drenthe en Groningen. De Drentse Talentprijs Cultuur gaat naar kunstenaar Anne-Will Lufting uit Nieuw-Amsterdam voor haar gevouwen kunstwerken.