Drenthe

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
drenthe@cultuurfonds.nl
(0592) 365 060


Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Drenthe? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van de afdeling Drenthe en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Drenthe uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur of wetenschap steunen in Drenthe? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Bas Hak en Joke Strikwerda Fonds
Het vermogen van dit fonds gaat naar harmonie-, fanfare-, brassband- en koormuziek in Drenthe.

Ger Jansen Fonds
Dit fonds ondersteunt projecten over natuurbehoud in Drenthe. Dit fonds wordt beheerd door het landelijk fonds van het Cultuurfonds. 

Jenny Vrieling Fonds
Activiteiten van en voor inwoners van de gemeente Tynaarlo komen in aanmerking voor dit fonds.

Muziekstudiefonds voor Drenthe en Overijssel
Een fonds voor de beoefening en uitvoering van klassieke muziek in Drenthe en Overijssel.

Kijlstra Smid Fonds
Voor projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Friesland, Groningen en Drenthe.

Prijzen

Drentse Anjer
Met de Drentse Anjer wil het Cultuurfonds waardering uitspreken voor culturele organisatoren die een bijdrage leveren of een belangrijke impuls geven aan het culturele klimaat van Drenthe. De Drentse Anjer wordt vanaf 2018 elk jaar uitgereikt en bestaat uit een bedrag van € 5.000.

Groene Anjer
Met de Groene Anjer wil het Cultuurfonds waardering uitspreken voor vrijwilligers die zich inzetten voor natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe. De Groene Anjer wordt vanaf 2021 elk jaar uitgereikt en bestaat uit een bedrag van € 5.000.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
E drenthe@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Alie Brinks ambtelijk secretaris tot 1 januari 2023
T (0592) 365 346
Bereikbaar: maandag t/m donderdag 

Marjolein Kuijper ambtelijk secretaris vanaf 1 januari 2023
T (0592) 365 060
Bereikbaar: maandag t/m donderdag

Tessa Harms administratief medewerkster
T (0592) 365 395
Bereikbaar: maandag t/m donderdag 

Bestuur
Jetta Klijnsma voorzitter
Eric van der Bilt
Ebrien den Engelsman
Michiel Gerding
Leo Hegge
Anno Wietze Hiemstra vicevoorzitter
Richard Korteland
Annemarie Pannekoek-van Toor penningmeester
Aaldrik Pot
Joep van Ruiten

Ambtelijk secretaris
Alie Brinks

Alie Brinks
Voor vragen, neem contact op met:
Alie Brinks
ambtelijk secretaris
0592 365 346
drenthe@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Drenthe

Drenthe

Cultuurfonds Drenthe steunt 18 projecten voor bijna € 70.000

27/10/2022

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de derde vergadering van 2022 bijna €70.000 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 18 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.

Drenthe

Stichting Historisch Klazienaveen wint de Drentse Anjer Prijs 2022 en Stichting Florakartering Drenthe wint de Groene Anjer Prijs 2022

19/09/2022

De commissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma, tevens voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, heeft de prijzen van de Drentse Anjer en de Groene Anjer 2022 uitgereikt. Dit jaar zijn de prijzen voor het eerst gezamenlijk uitgereikt in museum de Buitenplaats in Eelde. Met de prijzen wil het fonds de culturele organisatoren en de mensen die zich inzetten voor de natuur die in Drenthe actief zijn extra in het zonnetje zetten. Veel stichtingen, verenigingen en particulieren zetten zich immers ieder jaar - vaak vrijwillig - in voor de cultuur en natuur in Drenthe. Daarbij is samenwerking van groot belang. Beide prijswinnaars hebben een geld bedrag van €5.000,- ontvangen en de runner-ups kregen ieder een bedrag van €1.000,-.

Drenthe

Cultuurfonds Drenthe investeert 25 projecten voor € 71.751

28/06/2022

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de tweede vergadering van 2022 € 71.751 beschikbaar gesteld om te investeren in 25 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.

Drenthe

Drie nominaties voor de Drentse Anjer Prijs 2022 en drie nominaties voor de Groene Anjer Prijs 2022 van het Cultuurfonds Drenthe

14/06/2022

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft voor zowel de Drentse als de Groene Anjer Prijs 2022 drie groepen/instellingen genomineerd. De commissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Drenthe, reikt de Drentse Anjer Prijs en de Groene Anjer Prijs op 16 september 2022 uit.