Drenthe

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
drenthe@cultuurfonds.nl
(0592) 365 346

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Drenthe? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van de afdeling Drenthe en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Drenthe uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur of wetenschap steunen in Drenthe? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Bas Hak en Joke Strikwerda Fonds
Het vermogen van dit fonds gaat naar harmonie-, fanfare-, brassband- en koormuziek in Drenthe.

Ger Jansen Fonds
Dit fonds ondersteunt projecten over natuurbehoud in Drenthe. Dit fonds wordt beheerd door het landelijk fonds van het Cultuurfonds. 

Jenny Vrieling Fonds
Activiteiten van en voor inwoners van de gemeente Tynaarlo komen in aanmerking voor dit fonds.

Muziekstudiefonds voor Drenthe en Overijssel
Een fonds voor de beoefening en uitvoering van klassieke muziek in Drenthe en Overijssel.

Rimrammers Fonds
Voor amateurmuziek in Zuidoost Drenthe, projecten van het Veenkoloniaal Museum in Veendam, de Groninger Kerken en Het Drentse Landschap.

Kijlstra Smid Fonds
Voor projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Friesland, Groningen en Drenthe.

Prijzen

Drentse Anjer
Met de Drentse Anjer wil het Cultuurfonds waardering uitspreken voor culturele organisatoren die een bijdrage leveren of een belangrijke impuls geven aan het culturele klimaat van Drenthe. De Drentse Anjer wordt vanaf 2018 elk jaar uitgereikt en bestaat uit een bedrag van € 5.000.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
E drenthe@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. A. (Alie) Brinks, ambtelijk secretaris
T (0592) 365 346
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Mw. R. (Renie) Popma, administratieve ondersteuning
T (0592) 365 358
Bereikbaar: maandag t/m donderdag, in de ochtenden

Mw. H. (Hettie) Sweerts, administratieve ondersteuning
Bereikbaar: maandag tot en met donderdag 
T (0592) 365 648

Bestuur
Mevrouw J. Klijnsma, voorzitter
drs. E.W.G. van der Bilt
Mevrouw drs. E. den Engelsman
dr. M.A.W. Gerding
R.T. de Groot
L.J.C.E. Hegge
A.W. Hiemstra
Mevrouw drs. J.M. Pannekoek-van Toor, penningmeester
J. van Ruiten
J. Verburg

Ambtelijk secretaris
Mw. A. Brinks

Administratieve ondersteuning
Mw. R. Popma
Mw. H. Sweerts

Alie Brinks
Voor vragen, neem contact op met:
Alie Brinks
ambtelijk secretaris
0592 365 346
drenthe@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Drenthe

Drenthe

In 2019 steunde Cultuurfonds Drenthe 146 projecten, waaronder Museum Kinderwereld

19/12/2019

Aan 146 natuur-en cultuurprojecten is een totale bijdrage van ruim 415.000 euro toegekend in 2019 door het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, waaronder aan Museum Kinderwereld.

Drenthe

Aanmelden Cultuurprijzen Drenthe 2020

27/11/2019

De provincie Drenthe, Stichting Kunst & Cultuur en het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe zijn op zoek naar kandidaten voor de Drentse Cultuurprijzen. Kent u een persoon, instelling of groep die volgens u één van de prijzen verdient?

Drenthe

Cultuurfonds Drenthe steunt tentoonstelling Evert Musch in Museum Thijnhof en 22 andere projecten

03/10/2019

Cultuurfonds Drenthe heeft in de derde vergadering van 2019 in totaal 40.000 euro beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 23 projecten op het gebied van cultuur en natuur in Drenthe. Één van die projecten is de tentoonstelling Evert Musch 2020 in Museum Thijnhof in Coevorden.