Wie?

Voor projecten in Drenthe kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film of natuur. Bekijk eerst de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of jouw project in aanmerking komt. Uitgebreide informatie over wat we kunnen ondersteunen staat in ons bestedingenbeleid. Naast algemene aanvragen is er een maandelijkse versnelde procedure voor aankopen en activiteiten van amateurkunstverenigingen en voor aanvragen op het gebied van Natuur en Erfgoed. Bij aanvragen voor publicaties vragen we om een volledig manuscript en maken we gebruik van een aanvullend calculatieformulier

Deadlines

Stuur jouw aanvraag ruim op tijd in en altijd voordat het project van start gaat. Hieronder vind je de deadlines voor aanvragen:

3 november 2023 (vergaderdatum 15 december 2023)
9 februari 2024
(vergaderdatum 22 maart 2024)
17 mei 2024
(vergaderdatum 28 juni 2024)
16 augustus 2024
(vergaderdatum 27 september 2024)
1 november 2024
(vergaderdatum 13 december 2024)

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek.

Crowdfunding

Wil je crowdfunden om je project (deels) te financieren? Dan kun je via voordekunst een crowdfunding campagne starten. Het Cultuurfonds draagt door matchfunding bij aan campagnes via voordekunst. Bij matchfunding worden de donaties vanuit ‘de crowd’ gematcht met een donatie van een publieke of private financier, om zo meer donaties te stimuleren. Het geld dat de crowd bijdraagt, wordt in dit geval gematcht met een donatie van het Cultuurfonds tot maximaal € 1.000.

Zowel individuen als rechtspersonen kunnen een aanvraag doen. Dat betekent dat niet alleen stichtingen of verenigingen voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen, maar bijvoorbeeld ook creatieve zelfstandigen of gezelschappen. Het project moet wel plaatsvinden in de provincie Drenthe.

Alle aanvragen voor crowdfunding lopen via het platform van voordekunst. Voordekunst beoordeelt of je project bij het Cultuurfonds Drenthe past en in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Als dit het geval is, stelt voordekunst projecten aan ons voor en beslist het Cultuurfonds of je project een bijdrage ontvangt. Aanvragen kunnen niet bij het Cultuurfonds zelf gedaan worden en aanvragers hebben over de matchfunding alleen contact met voordekunst. Aan projecten die het Cultuurfonds rechtstreeks ondersteunt dragen we niet óók via voordekunst bij (of omgekeerd).

Benieuwd of je project past op voordekunst? Doe de voordekunst check.

Doe je aanvraag!

Alles gecheckt? Quickscan gedaan? Je kunt online je aanvraag doen voor deze provincie.