Drents Jeugdorkest winnaar van de Drentse Anjer Prijs 2020

‘Al dertig jaar slaagt het Drents Jeugdorkest er in om niet alleen op hoog niveau te musiceren maar ook om jongeren te enthousiasmeren’, aldus de jury. De cheque ter waarde van € 5.000 werd uitgereikt door commissaris van de Koning mevrouw Jette Klijnsma, tevens voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe.
Assen, 11 december 2020
Drents Jeugdorkest winnaar van de Drentse Anjer Prijs 2020

Het Drents Jeugdorkest 

Volgens de jury gaat de prijs dit jaar naar het Drents Jeugd Orkest omdat het de verbinding aangaat met de lokale muziekverenigingen en een onderscheidend repertoire brengt, binnen én buiten Drenthe. Ook werkt het orkest vaak samen met artiesten uit verschillende genres. Daardoor ontwikkelen en vernieuwen zij de amateurmuziek in Drenthe én zorgen voor de persoonlijke ontplooiing van jonge mensen. ‘Met al zijn ambitie en activiteiten en de wens om het prijzengeld in te zetten voor een nieuwe compositie die ook beschikbaar komt voor lokale muziekverenigingen, sluit het Drents Jeugd Orkest naadloos aan bij de doelstellingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe’.

Ook steun voor de andere genomineerden 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe besloot dit jaar om ook de andere twee genomineerden van de prijs te ondersteunen. Zo kregen Vereniging Plaatselijk Belang Valthe en de Stichting Puppet International ieder een bedrag van € 1.000.

Met de Drentse Anjer Prijs wil het fonds de culturele organisatoren die in Drenthe actief zijn extra in het zonnetje zetten. Veel stichtingen, verenigingen en particulieren zetten zich immers ieder jaar - vaak vrijwillig - in voor de cultuur in Drenthe. Daarbij is samenwerking van groot belang. De Drentse Anjer Prijs is niet alleen een waardering voor dit werk maar wil ook een extra impuls geven aan het culturele leven van Drenthe. Het is van grote waarde dat de prijs ook in dit voor de cultuursector zware coronajaar toch kon worden toegekend en uitgereikt.

Kandidaten voor 2021 gezocht 

Het Cultuurfonds Drenthe is intussen alweer op zoek naar kandidaten voor de Drentse Anjer Prijs 2021.