Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland

We zetten hieronder op een rij waarvoor je bij ons terecht kunt rond het aanvragen van een bijdrage of het geven aan cultuur en natuur in Gelderland.

  • Wil je een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Gelderland? Kijk dan eerst of je project voldoet aan de richtlijnen van de afdeling Gelderland en wat de inzendtermijnen zijn. Specifieke informatie vind je in uitgangspunten bestedingenbeleid. Je kunt online je aanvraag doen voor deze provincie. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. Dit stuurt zo mogelijk u samen met (een gedeelte van) het manuscript en/of een proefopmaak, mee met uw online aanvraag.

    Wanneer het Cultuurfonds Gelderland uw project ondersteunt, kunt u na realisering van het project per mail een verzoek indienen voor uitbetaling.

    Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland
Markt 11
6811 CG Arnhem
gelderland@cultuurfonds.nl
+31 26 359 8635 (ma t/m do)

Contactpersonen
Pim Scheerder, ambtelijk secretaris
Yeun Yan Wezendonk-Wong, administratieve ondersteuning

Bestuur

John Berends, voorzitter
Annette Bronsvoort, vicevoorzitter
Froukje van Dooren
Patrick van Gurp
Thomas van der Ham, penningmeester
Rocco Hueting
Judy van der Lijke
Pieter van Maaren
Boris de Munnick
Freek Rensen
Ruben Chi Verhoeven
Hermelinde van Xanten

Vragen?

Pim Scheerder
ambtelijk secretaris
pim@cultuurfonds.nl