Gelderland

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland
Huis der Provincie
Markt 11
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
gelderland@cultuurfonds.nl

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Gelderland? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van de afdeling Gelderland en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u het aanvraagformulier downloaden.

Wanneer het Cultuurfonds Gelderland uw project ondersteunt, kunt u na realisering van het project een verzoek indienen voor uitbetaling.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Gelderland? Dan kunt u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds.

Amateurs en professionals

Regelmatig neemt afdeling Gelderland het initiatief voor een project op een van de werkterreinen van het fonds waarbij amateurs de kans krijgen om onder leiding van professionals hun talenten te ontwikkelen. De uitvoering wordt gedaan door een professionele organisatie, maar de financiering wordt geheel door het Cultuurfonds verzorgd.

Fondsen op naam

Fondsen op naam dragen bij aan projecten met een bepaald doel. Hiervoor is geen speciaal formulier nodig. 

Gelders Waterschapsfonds
Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland en Waterschap Vallei en Veluwe hebben een fonds opgericht om cultuur- en natuurprojecten in de regio die aan water gerelateerd zijn, financieel mogelijk te maken.

Coulissenfonds
Dit fonds ondersteunt (amateur)kunst- en cultuurprojecten in de Achterhoek.

Paletfonds
Dit fonds ondersteunt projecten voor amateurs op het terrein van de beeldende kunst in Gelderland.

Cultuurfonds Hattem
Het fonds ondersteunt bijzondere initiatieven, natuurprojecten en culturele bijeenkomsten in de buurt. Geniet u ook zo van de cultuur en de natuur in Hattem? Zou u meer willen doen om deze te laten floreren? Dat kan door vriend te worden van het Cultuurfonds Hattem! 

Buurtcultuurfonds Mooiland Gelderland
Dit fonds ondersteunt cultuurprojecten die bijdragen aan de ‘kunst van het samenleven’ in het rayon waar Mooiland woningbezit heeft.

Prijzen

De Gelderse Bokaal
Deze onderscheiding gaat in de oneven jaren naar iemand die zich heeft ingezet voor cultuur of natuur in Gelderland. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5.000 - te besteden aan een project binnen een van de werkterreinen van het Cultuurfonds - en een speciaal voor de winnaar ontworpen Gelderse Bokaal. Daarnaast zijn er nog twee prijzen van elk €1.000.

De Gelderse Pauwenveer
De Gelderse Pauwenveer gaat in de even jaren naar een in Gelderland gevestigde instelling op het gebied van cultuur of natuur. De winnaar ontvangt €25.000 om te besteden aan een doel op het werkterrein waarop de organisatie actief is. De andere twee genomineerden ontvangen ieder €5.000 onder dezelfde voorwaarden.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland
Huis der Provincie
Markt 11
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
E gelderland@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. W. Kuit, ambtelijk secretaris
Mw. G. Rikkers, medewerker

T (026) 359 86 35

Bestuur
C.G.A. Cornielje, voorzitter
Drs. J.W. Wiggers MPM, vice-voorzitter
Drs. A.J.M. Roozen, penningmeester*
Ing. D. Chargois
Drs. J.C.T.M. van Laarhoven*
Mw. drs. I.M.L. Loeffen*
K. van der Mark*
Mw. drs. E.H.A. Rozenboom*
Mw. M.E. Schriks
Mw. dr. M.W.M. de Vries
Mw. drs. H. van Xanten*

* leden van de voorbereidingscommissie

Ambtelijk secretaris
Mw. Wendelien Kuit

Administratieve ondersteuning
Mw. Greke Rikkers

Voor vragen, neem contact op met:
Wendelien Kuit
Ambtelijk secretaris
026 359 86 35
gelderland@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Gelderland

LandelijkGelderlandmonumentenzorg

Herstel Theaterkerk Bemmel

De historische kerk herstelt de fundering, het Verscheuren orgel, de luidklokken en de klokkenstoel.

Bekijk
Gelderlandmuziek

Dag van de Achterhoekse Popmuziek

De Dag van de Achterhoekse Popmuziek brengt podia en artiesten met elkaar in contact en presenteert dit onder één paraplu.

Bekijk
Gelderlandtheater, dans en film

Queen Arthur

Koning Arthur en het schaakspel van de liefde, bewerkt tot een opera met regionale koren.

Bekijk
Gelderlandtheater, dans en film

World Living Statues

Festival rondom kunstenaars die optreden als levend standbeeld, 29 september t/m 1 oktober 2017.

Bekijk