Gelderland

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland
Huis der Provincie, Markt 11
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
gelderland@cultuurfonds.nl
(026) 359 86 35 (ma t/m do)

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Gelderland? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van de afdeling Gelderland en wat de inzendtermijnen zijn. Specifieke informatie vindt u in uitgangspunten bestedingenbeleid. U kunt online uw aanvraag doen voor deze provincie. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. Dit stuurt zo mogelijk u samen met (een gedeelte van) het manuscript en/of een proefopmaak, mee met uw online aanvraag.

Wanneer het Cultuurfonds Gelderland uw project ondersteunt, kunt u na realisering van het project per mail een verzoek indienen voor uitbetaling.

Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Gelderland? Dan kunt u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds.

Fondsen op naam dragen bij aan projecten met een bepaald doel. Het bestuur bepaalt welke bijdragen uit welk budget worden gesteund. U kunt in uw aanvraag wel een suggestie doen.

Gelderse cultuur, samen doen! 
Het Fonds Gelderse cultuur, samen doen! ondersteunt innovatieve participatieprojecten op het gebied van cultuur en erfgoed in de provincie Gelderland. 

Wanneer de provincie Gelderland al op een andere manier een bijdrage levert aan een project, kan een initiatief voor datzelfde project geen bijdrage vanuit dit fonds ontvangen.

Gelders Waterschapsfonds
Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland en Waterschap Vallei en Veluwe hebben een fonds opgericht om cultuur- en natuurprojecten in de regio die aan water gerelateerd zijn, financieel mogelijk te maken.

Paletfonds
Dit fonds ondersteunt projecten voor amateurs op het terrein van de beeldende kunst in Gelderland.

Buurtcultuurfonds Mooiland Gelderland
Dit fonds ondersteunt cultuurprojecten die bijdragen aan de ‘kunst van het samenleven’ in het rayon waar Mooiland woningbezit heeft.

Cultuurfonds Rumpt
Dit lokale fonds steunt bijzondere cultuur- en natuurprojecten in Rumpt en directe omgeving.

Corry Takken Fonds
Dit fonds ondersteunt projecten op het werkterrein van het Prins Bernhard Cultuurfonds in Gelderland, waarbij de voorkeur uitgaat naar kleinere projecten met een sociaal karakter. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland.

Eleonora van Heusden Fonds
Draagt bij aan projecten in de (klassieke) muziek en de restauratie van molens.

Oene Fonds
Dit fonds stimuleert activiteiten op het gebied van cultuur en natuur in de Noord-Oost Veluwe met een voorkeur voor kleine kernen.

ZuGo Fonds
Het ZuGo Fonds ondersteund culturele projecten in de provincies Gelderland en Overijssel, met een voorkeur voor Zutphen. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland en Overijssel.


Prijzen

De Gelderse Bokaal
Deze onderscheiding gaat in de oneven jaren naar iemand die zich heeft ingezet voor cultuur of natuur in Gelderland. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5.000 - te besteden aan een project binnen een van de werkterreinen van het Cultuurfonds - en een speciaal voor de winnaar ontworpen Gelderse Bokaal. Daarnaast zijn er nog twee prijzen van elk €1.000.

In 2019 ging de Gelderse Bokaal naar Dani Apeldoorn. De rapper ontving de prijs voor zijn bijzondere inzet op cultureel gebied in het Koelhuis in Zutphen. Lees er hier meer over.

De Gelderse Pauwenveer
De Gelderse Pauwenveer gaat in de even jaren naar een in Gelderland gevestigde instelling op het gebied van cultuur of natuur. De winnaar ontvangt €25.000 om te besteden aan een doel op het werkterrein waarop de organisatie actief is en een kunstwerk van Niels van Bunningen. De andere twee genomineerden ontvangen ieder €5.000 onder dezelfde voorwaarden.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland
Markt 11
6811 CG Arnhem
E-mailadres: gelderland@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Wendelien Kuit, ambtelijk secretaris
Hendrikje Biemans, administratieve ondersteuning

Bestuur
Dhr. J.C.G.M. Berends, voorzitter
Mw. A.H. Bronsvoort, vicevoorzitter 
Dhr. D. Chargois
Mw. F. van Dooren
Dhr. P. van Gurp
Dhr. T. van der Ham, penningmeester
Dhr. R. Hueting
Dhr. P.C. van Maaren
Dhr. K. van der Mark
Dhr. B. de Munnick
Dhr. F.J. Rensen
Mw. H. van Xanten

Wendelien Kuit
Voor vragen, neem contact op met:
Wendelien Kuit
Ambtelijk secretaris
026 359 86 35 (ma t/m do)
gelderland@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Gelderland

Gelderland

Zes Gelderse artiesten ondersteund door Music Support Gelderland

14/04/2021

Afgelopen najaar startten Poppunt Gelderland en het Cultuurfonds de financiële regeling Music Support Gelderland waarmee muzikanten gericht kunnen investeren in hun muzikale carrière. Inmiddels is de derde aanvraagperiode gesloten en krijgen zes Gelderse acts deze ronde een bijdrage voor hun plan.

Gelderland

Cultuurfonds Gelderland ondersteunde in het eerste kwartaal van 2021 een theaterproductie in de natuur en 59 andere projecten

13/04/2021

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft in het eerste kwartaal 2021 al 60 projecten ondersteund. Daarmee werd € 127.011 gegeven aan cultuur en natuur in de regio.

Gelderland

Cultuurfonds Gelderland organiseert informatiebijeenkomst over indienen aanvragen

22/03/2021

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland wil het eenvoudiger makkelijk maken om meer te weten te komen over de werkwijze van het Cultuurfonds. Wanneer kun je financiële ondersteuning aanvragen? Voor welke projecten? Waar moet je dan op letten?

Gelderland

Cultuurfonds Gelderland besteedde in 2020 ruim 800.000 euro aan projecten in de regio

11/01/2021

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft in het afgelopen jaar 294 projecten ondersteund. Daarmee werd er € 811.766 gegeven aan cultuur en natuur in de regio.