Gelderland

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland
Huis der Provincie, Markt 11
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
gelderland@cultuurfonds.nl
(026) 359 86 35 (ma t/m do)

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Gelderland? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van de afdeling Gelderland en wat de inzendtermijnen zijn. Specifieke informatie vindt u in uitgangspunten bestedingenbeleid. U kunt online uw aanvraag doen voor deze provincie. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. Dit stuurt zo mogelijk u samen met (een gedeelte van) het manuscript en/of een proefopmaak, mee met uw online aanvraag.

Wanneer het Cultuurfonds Gelderland uw project ondersteunt, kunt u na realisering van het project per mail een verzoek indienen voor uitbetaling.

Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Gelderland? Dan kunt u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds.

Fondsen op naam dragen bij aan projecten met een bepaald doel. Het bestuur bepaalt welke bijdragen uit welk budget worden gesteund. U kunt in uw aanvraag wel een suggestie doen.

Gelderse cultuur, samen doen! 
Het Fonds Gelderse cultuur, samen doen! ondersteunt innovatieve participatieprojecten op het gebied van cultuur en erfgoed in de provincie Gelderland. 

Wanneer de provincie Gelderland al op een andere manier een bijdrage levert aan een project, kan een initiatief voor datzelfde project geen bijdrage vanuit dit fonds ontvangen.

Paletfonds
Dit fonds ondersteunt projecten voor amateurs op het terrein van de beeldende kunst in Gelderland.

Buurtcultuurfonds Mooiland Gelderland
Dit fonds ondersteunt cultuurprojecten die bijdragen aan de ‘kunst van het samenleven’ in het rayon waar Mooiland woningbezit heeft.

Cultuurfonds Rumpt
Dit lokale fonds steunt bijzondere cultuur- en natuurprojecten in Rumpt en directe omgeving.

Corry Takken Fonds
Dit fonds ondersteunt projecten op het werkterrein van het Prins Bernhard Cultuurfonds in Gelderland, waarbij de voorkeur uitgaat naar kleinere projecten met een sociaal karakter. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland.

Dina Altena Fonds
Het Dina Altena Fonds ondersteunt cultuurprojecten in de provincie Gelderland, in het bijzonder in de Gelderse Achterhoek. Denk aan bijvoorbeeld theatervoorstellingen met thema's uit de regionale geschiedenis, tentoonstellingen en publicaties.

Eleonora van Heusden Fonds
Draagt bij aan projecten in de (klassieke) muziek en de restauratie van molens.

Oene Fonds
Dit fonds stimuleert activiteiten op het gebied van cultuur en natuur in de Noord-Oost Veluwe met een voorkeur voor kleine kernen.

ZuGo Fonds
Het ZuGo Fonds ondersteund culturele projecten in de provincies Gelderland en Overijssel, met een voorkeur voor Zutphen. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland en Overijssel.


Prijzen

De Gelderse Bokaal
Deze onderscheiding gaat in de oneven jaren naar iemand die zich heeft ingezet voor cultuur of natuur in Gelderland. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5.000 - te besteden aan een project binnen een van de werkterreinen van het Cultuurfonds - en een speciaal voor de winnaar ontworpen Gelderse Bokaal. Daarnaast zijn er nog twee prijzen van elk €2.500.

In 2021 werd de Gelderse Bokaal uitgereikt aan theatermaker Jos Spijkers uit Doetinchem. De andere twee genomineerden voor de Gelderse Bokaal 2021 waren Irene Kriek uit Zutphen en Sanne Arbouw uit Tilburg. Zij ontvingen beiden een prijs van €2.500. Commissaris van de Koning John Berends, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Gelderland, reikte de Gelderse Bokaal op 6 december 2021 uit. Lees er hier meer over en kijk de livestream terug.

De Gelderse Pauwenveer
De Gelderse Pauwenveer gaat in de even jaren naar een in Gelderland gevestigde instelling op het gebied van cultuur of natuur. De winnaar ontvangt €25.000 om te besteden aan een doel op het werkterrein waarop de organisatie actief is en een kunstwerk van Niels van Bunningen. De andere twee genomineerden ontvangen ieder €5.000 onder dezelfde voorwaarden.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland
Markt 11
6811 CG Arnhem
E-mailadres: gelderland@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Rixt Wieringa, ambtelijk secretaris a.i.
Wendelien Kuit, ambtelijk secretaris
Yeun Yan Wezendonk-Wong, administratieve ondersteuning

Bestuur
John Berends voorzitter
Annette Bronsvoort vicevoorzitter 
Froukje van Dooren
Patrick van Gurp
Thomas van der Ham penningmeester
Rocco Hueting
Pieter van Maaren
Koen van der Mark
Boris de Munnick
Freek Rensen
Hermelinde van Xanten

Rixt Wieringa
Voor vragen, neem contact op met:
Rixt Wieringa
Ambtelijk Secretaris
026 3598 635 (ma, woe, vr)
r.wieringa@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Gelderland

Gelderland

Deze acts krijgen een bijdrage van Music Support Gelderland in ronde 2

05/05/2022

Bij Music Support Gelderland kunnen muzikanten geld aanvragen om te investeren in hun muzikale carrière. Ronde 2 zit erop en 7 Gelderse acts krijgen dit keer een bijdrage van Poppunt Gelderland en het Cultuurfonds voor hun plan. Check ze hier!

Gelderland

Cultuurfonds Gelderland investeert in 65 projecten met ruim €217.000

11/04/2022

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft in het eerste kwartaal van 2022 totaal €217.417 bijgedragen aan 65 projecten in de provincie Gelderland op het gebied van cultuur en natuur.

Gelderland

7 acts krijgen een bijdrage in de eerste ronde van Music Support Gelderland

15/03/2022

In 2022 start het tweede jaar van de financiële regeling Music Support Gelderland waarmee muzikanten gericht kunnen investeren in hun muzikale carrière. Ronde 1 zit erop en 7 Gelderse acts krijgen dit keer een bijdrage van Poppunt Gelderland en het Cultuurfonds voor hun plan.

Gelderland

Cultuurfonds Gelderland besteedde in 2021 ruim € 750.000 aan cultuur- en natuurprojecten in de regio

22/12/2021

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft in het afgelopen jaar 227 projecten ondersteund. Daarmee werd er ruim € 750.000 gegeven aan cultuur en natuur in de regio.