Gelderland

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland
Huis der Provincie
Markt 11
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
gelderland@cultuurfonds.nl

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Gelderland? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van de afdeling Gelderland en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u het aanvraagformulier downloaden.

Wanneer het Cultuurfonds Gelderland uw project ondersteunt, kunt u na realisering van het project een verzoek indienen voor uitbetaling.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Gelderland? Dan kunt u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds.

Amateurs en professionals

Regelmatig neemt afdeling Gelderland het initiatief voor een project op een van de werkterreinen van het fonds waarbij amateurs de kans krijgen om onder leiding van professionals hun talenten te ontwikkelen. De uitvoering wordt gedaan door een professionele organisatie, maar de financiering wordt geheel door het Cultuurfonds verzorgd.

Fondsen op naam

Fondsen op naam dragen bij aan projecten met een bepaald doel. Hiervoor is geen speciaal formulier nodig. 

Cultuurfonds Hattem

Het fonds ondersteunt bijzondere initiatieven, natuurprojecten en culturele bijeenkomsten in de buurt. Geniet u ook zo van de cultuur en de natuur in Hattem? Zou u meer willen doen om deze te laten floreren? Dat kan door vriend te worden van het Cultuurfonds Hattem! 

Cultuurfonds Rumpt
Dit lokale fonds steunt bijzondere cultuur- en natuurprojecten in Rumpt en directe omgeving.

Gelders Waterschapsfonds
Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland en Waterschap Vallei en Veluwe hebben een fonds opgericht om cultuur- en natuurprojecten in de regio die aan water gerelateerd zijn, financieel mogelijk te maken.

Coulissenfonds
Dit fonds ondersteunt (amateur)kunst- en cultuurprojecten in de Achterhoek.

Paletfonds
Dit fonds ondersteunt projecten voor amateurs op het terrein van de beeldende kunst in Gelderland.

Buurtcultuurfonds Mooiland Gelderland
Dit fonds ondersteunt cultuurprojecten die bijdragen aan de ‘kunst van het samenleven’ in het rayon waar Mooiland woningbezit heeft.

Prijzen

De Gelderse Bokaal
Deze onderscheiding gaat in de oneven jaren naar iemand die zich heeft ingezet voor cultuur of natuur in Gelderland. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5.000 - te besteden aan een project binnen een van de werkterreinen van het Cultuurfonds - en een speciaal voor de winnaar ontworpen Gelderse Bokaal. Daarnaast zijn er nog twee prijzen van elk €1.000.

De Gelderse Pauwenveer
De Gelderse Pauwenveer gaat in de even jaren naar een in Gelderland gevestigde instelling op het gebied van cultuur of natuur. De winnaar ontvangt €25.000 om te besteden aan een doel op het werkterrein waarop de organisatie actief is. De andere twee genomineerden ontvangen ieder €5.000 onder dezelfde voorwaarden.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland
Huis der Provincie
Markt 11
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
E gelderland@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. W. Kuit, ambtelijk secretaris
Mw. G. Rikkers, medewerker

T (026) 359 86 35

Bestuur
C.G.A. Cornielje, voorzitter
Drs. J.W. Wiggers MPM, vice-voorzitter
Drs. A.J.M. Roozen, penningmeester*
Ing. D. Chargois
Drs. J.C.T.M. van Laarhoven*
Mw. drs. I.M.L. Loeffen*
K. van der Mark*
Mw. drs. E.H.A. Rozenboom*
Mw. M.E. Schriks
Mw. dr. M.W.M. de Vries
Mw. drs. H. van Xanten*

* leden van de voorbereidingscommissie

Ambtelijk secretaris
Mw. Wendelien Kuit

Administratieve ondersteuning
Mw. Greke Rikkers

Voor vragen, neem contact op met:
Wendelien Kuit
Ambtelijk secretaris
026 359 86 35
gelderland@cultuurfonds.nl

Vacature Bestuurslid

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland zoekt een bestuurslid, met als aandachtsgebied geschiedenis en musea. Als bestuurslid neem je deel aan de bestuursvergaderingen, waarin besluiten worden genomen over de aanvragen van culturele organisaties voor financiële bijdragen. Daarnaast ben je lid van de voorbereidingscommissie, denk je mee over het te voeren beleid, ben je inzetbaar voor speciale projecten en draag je het werk van het Cultuurfonds uit in de Gelderse samenleving.

Reageren op de vacature kan tot 1 februari 2018.

Nieuws en projecten uit de
provincie Gelderland

Gelderland

Cultuurfonds Gelderland besteedde in 2017 ruim een miljoen

17/01/2018

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft in het vierde kwartaal van 2017 een totaalbedrag van € 348.982 toegekend.

Gelderland

Gelderse Bokaal 2017 voor Jules Verschure

01/12/2017

Jan Willem Wiggers reikte op 1 december de Gelderse Bokaal 2017 uit aan Jules Verschure. Deze onderscheiding kreeg hij voor zijn verdiensten voor jeugddweilorkest Kleintje Spul(t) uit Zutphen.

Gelderlandtheater, dans en film

Een kijkje in de poppenkast

Een ontdekkingsreis in de wereld van het poppenspel door te voelen, te ruiken en te horen

Bekijk
Gelderlandbeeldende kunst

Requiem voor Nijmegen

Kunstenaar Ben Luderer werkte 50 jaar aan een enorme vogelvluchttekening van vooroorlogs Nijmegen,

Bekijk