Gelderland

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland
Huis der Provincie, Markt 11
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
gelderland@cultuurfonds.nl
(026) 359 86 35

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Gelderland? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van de afdeling Gelderland en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Gelderland uw project ondersteunt, kunt u na realisering van het project per mail een verzoek indienen voor uitbetaling.
Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Gelderland? Dan kunt u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds.

Fondsen op naam dragen bij aan projecten met een bepaald doel. Het bestuur bepaalt welke bijdragen uit welk budget worden gesteund. U kunt in uw aanvraag wel een suggestie doen.

Gelders Waterschapsfonds
Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland en Waterschap Vallei en Veluwe hebben een fonds opgericht om cultuur- en natuurprojecten in de regio die aan water gerelateerd zijn, financieel mogelijk te maken.

Coulissenfonds
Dit fonds ondersteunt (amateur)kunst- en cultuurprojecten in de Achterhoek.

Paletfonds
Dit fonds ondersteunt projecten voor amateurs op het terrein van de beeldende kunst in Gelderland.

Buurtcultuurfonds Mooiland Gelderland
Dit fonds ondersteunt cultuurprojecten die bijdragen aan de ‘kunst van het samenleven’ in het rayon waar Mooiland woningbezit heeft.

Cultuurfonds Hattem
Het fonds ondersteunt bijzondere initiatieven, natuurprojecten en culturele bijeenkomsten in de buurt. Geniet u ook zo van de cultuur en de natuur in Hattem? Zou u meer willen doen om deze te laten floreren? Dat kan door vriend te worden van het Cultuurfonds Hattem! 

Cultuurfonds Rumpt
Dit lokale fonds steunt bijzondere cultuur- en natuurprojecten in Rumpt en directe omgeving.

Oene Fonds
Dit fonds stimuleert activiteiten op het gebied van cultuur, erfgoed en natuur in Oene.

Prijzen

De Gelderse Bokaal
Deze onderscheiding gaat in de oneven jaren naar iemand die zich heeft ingezet voor cultuur of natuur in Gelderland. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5.000 - te besteden aan een project binnen een van de werkterreinen van het Cultuurfonds - en een speciaal voor de winnaar ontworpen Gelderse Bokaal. Daarnaast zijn er nog twee prijzen van elk €1.000.

De Gelderse Pauwenveer
De Gelderse Pauwenveer gaat in de even jaren naar een in Gelderland gevestigde instelling op het gebied van cultuur of natuur. De winnaar ontvangt €25.000 om te besteden aan een doel op het werkterrein waarop de organisatie actief is. De andere twee genomineerden ontvangen ieder €5.000 onder dezelfde voorwaarden.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland
Huis der Provincie
Markt 11
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
E gelderland@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Wendelien Kuit, ambtelijk secretaris
Greke Rikkers, administratief medewerker
Michiel Lemmers, administratief medewerker
Anne-Marie de Bas, administratief medewerker

T (026) 359 86 35

Bestuur
Drs. J.C.G.M. Berends, voorzitter
Drs. A.J.M. Roozen, penningmeester*
L.C.M. Adriaanse *
Mw. A.H. Bronsvoort
Ing. D. Chargois
P. van Gurp
K. van der Mark*
B. de Munnick
Mw. drs. E.H.A. Rozenboom*
Mw. drs. H. van Xanten*

* leden van de voorbereidingscommissie

Ambtelijk secretaris
Wendelien Kuit

Administratieve ondersteuning
Greke Rikkers
Michiel Lemmers
Anne-Marie de Bas

Voor vragen, neem contact op met:
Wendelien Kuit
Ambtelijk secretaris
026 359 86 35
gelderland@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Gelderland

Gelderland

Cultuurfonds Gelderland ondersteunt Let’s play en 91 andere projecten in de regio

17/10/2019

Cultuurfonds Gelderland heeft in het afgelopen kwartaal 92 projecten ondersteund. Daarmee werd 236.601 euro toegekend aan cultuur en natuur in de regio.

Gelderland

Drie nominaties voor de Gelderse Bokaal 2019 bekend

23/09/2019

Cultuurfonds Gelderland heeft drie personen uit de Urban Arts scene genomineerd voor de Gelderse Bokaal 2019: Amy Croqué uit Arnhem, Daniel Maksimov uit Apeldoorn en Xander van Soelen uit Ede. Commissaris van de Koning John Berends, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Gelderland, reikt de Gelderse Bokaal op 9 december uit.

Gelderland

Cultuurfonds Gelderland ondersteunt theater over verzetsvrouw Tante Riek en 100 andere projecten in de regio

11/07/2019

In het afgelopen kwartaal hebben 101 nieuwe projecten een bijdrage toegekend gekregen van het Cultuurfonds Gelderland, onder meer vanuit de fondsen op naam, zoals het Coulissen Fonds en het Gelders Waterschapsfonds. Er is bijna 400.000 euro gegeven aan cultuur en natuur in de regio. Één van de projecten is de theaterproductie over verzetsvrouw Tante Riek in Winterswijk.

Gelderland

Cultuurfonds Gelderland ondersteunt festival in Hattem en 103 andere projecten in de regio

30/04/2019

In het afgelopen kwartaal kregen 104 nieuwe projecten een bijdrage toegekend van het Cultuurfonds Gelderland. In totaal ging er bijna 270.000 euro aan cultuur en natuur in de provincie Gelderland. Eén van de projecten is het festival 'New Orleans' in Hattem door stichting Opoes House of Music.