Gelderland

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland
Huis der Provincie
Markt 11
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
gelderland@cultuurfonds.nl

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Gelderland? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van de afdeling Gelderland en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Gelderland uw project ondersteunt, kunt u na realisering van het project een verzoek indienen voor uitbetaling.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Gelderland? Dan kunt u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds.

Fondsen op naam dragen bij aan projecten met een bepaald doel. Het bestuur bepaalt welke bijdragen uit welk budget worden gesteund. U kunt in uw aanvraag wel een suggestie doen.

Gelders Waterschapsfonds
Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland en Waterschap Vallei en Veluwe hebben een fonds opgericht om cultuur- en natuurprojecten in de regio die aan water gerelateerd zijn, financieel mogelijk te maken.

Coulissenfonds
Dit fonds ondersteunt (amateur)kunst- en cultuurprojecten in de Achterhoek.

Paletfonds
Dit fonds ondersteunt projecten voor amateurs op het terrein van de beeldende kunst in Gelderland.

Buurtcultuurfonds Mooiland Gelderland
Dit fonds ondersteunt cultuurprojecten die bijdragen aan de ‘kunst van het samenleven’ in het rayon waar Mooiland woningbezit heeft.

Cultuurfonds Hattem
Het fonds ondersteunt bijzondere initiatieven, natuurprojecten en culturele bijeenkomsten in de buurt. Geniet u ook zo van de cultuur en de natuur in Hattem? Zou u meer willen doen om deze te laten floreren? Dat kan door vriend te worden van het Cultuurfonds Hattem!

Cultuurfonds Rumpt
Dit lokale fonds steunt bijzondere cultuur- en natuurprojecten in Rumpt en directe omgeving.

Prijzen

De Gelderse Bokaal
Deze onderscheiding gaat in de oneven jaren naar iemand die zich heeft ingezet voor cultuur of natuur in Gelderland. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5.000 - te besteden aan een project binnen een van de werkterreinen van het Cultuurfonds - en een speciaal voor de winnaar ontworpen Gelderse Bokaal. Daarnaast zijn er nog twee prijzen van elk €1.000.

De Gelderse Pauwenveer
De Gelderse Pauwenveer gaat in de even jaren naar een in Gelderland gevestigde instelling op het gebied van cultuur of natuur. De winnaar ontvangt €25.000 om te besteden aan een doel op het werkterrein waarop de organisatie actief is. De andere twee genomineerden ontvangen ieder €5.000 onder dezelfde voorwaarden.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland
Huis der Provincie
Markt 11
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
E gelderland@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. W. Kuit, ambtelijk secretaris
Mw. G. Rikkers, medewerker

T (026) 359 86 35

Bestuur
C.G.A. Cornielje, voorzitter
Drs. J.W. Wiggers MPM, vice-voorzitter
Drs. A.J.M. Roozen, penningmeester*
L.C.M. Adriaanse *
Mw. A.H. Bronsvoort
Ing. D. Chargois
P. van Gurp
Mw. drs. I.M.L. Loeffen*
K. van der Mark*
Mw. drs. E.H.A. Rozenboom*
Mw. M.E. Schriks
Mw. drs. H. van Xanten*

* leden van de voorbereidingscommissie

Ambtelijk secretaris
Mw. Wendelien Kuit

Administratieve ondersteuning
Mw. Ingrid van den Busken-Pamboer
Mw. Greke Rikkers

Voor vragen, neem contact op met:
Wendelien Kuit
Ambtelijk secretaris
026 359 86 35
gelderland@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Gelderland

Gelderland

Gelderse Pauwenveer voor Nationaal Onderduikmuseum Aalten

09/11/2018

Cultuurfonds Gelderland heeft de Gelderse Pauwenveer 2018 toegekend aan het Nationaal Onderduikmuseum Aalten. De prijs bestaat uit een bedrag van € 25.000 en een kunstwerk ontworpen door Niels van Bunningen. Op 9 november ontving het Nationaal Onderduikmuseum Aalten in De Heerlickheijd van Ermelo de prijs uit handen van de commissaris van de Koning Clemens Cornielje, ook voorzitter van het Cultuurfonds Gelderland.

Gelderland

Gelderse makers gezocht!

28/09/2018

Heb je een plan voor een bijzonder project op het gebied van cultuur of natuur? Je kunt een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen voor 15 oktober.

Gelderlandtheater, dans en film

Festival de Oversteek

Het Nijmeegse festival bestaat 10 jaar!

Bekijk
Gelderlandwetenschap/beurzen

Copernicus: De omwenteling

Een tentoonstelling in de Walburgiskerk in Zutphen

Bekijk