Voor wie?

Voor projecten in Gelderland kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis, letteren, muziek, theater, dans, documentaires, natuur of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt. Er zijn ook nog enkele aanvullende richtlijnen van het Cultuurfonds Gelderland en voor de groene speelpleinen. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. Dit stuur je samen met het manuscript, mee met je online aanvraag. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier.

Makersregeling Cultuurfonds Gelderland

De Nieuwe Makersregeling heeft tot doel creatieve professionals ruimte, tijd en vertrouwen te bieden om een aaneengesloten periode volledig te kunnen focussen op een artistiek proces. Aanvragen voor financiële bijdrage konden worden gedaan van 1 april tot en met 15 mei 2024.

Music Support Gelderland

Music Support Gelderland is een fonds voor Gelderse muzikanten, in 2020 opgezet door het Cultuurfonds en Poppunt Gelderland. De regeling is bedoeld voor ambitieuze artiesten, van producer tot metalband en van singer-songwriter tot hiphopcollectief. Door een gerichte investering krijgen zij de mogelijkheid om artistiek of zakelijk een grote sprong te maken. Per act kan er maximaal €1000 worden aangevraagd.

Meer weten of aanvragen? Kijk op de website van Poppunt Gelderland.

Crowdfunding

Wil je als individuele maker of creatief gezelschap zonder rechtsvorm crowdfunden om je project (deels) te financieren? Dan kun je via voordekunst een crowdfunding campagne starten. Het Cultuurfonds draagt door matchfunding bij aan campagnes via voordekunst. Bij matchfunding worden de donaties vanuit ‘de crowd’ gematcht met een donatie van een publieke of private financier, om zo meer donaties te stimuleren. Het geld dat de crowd bijdraagt, wordt in dit geval gematcht met een donatie van het Cultuurfonds tot maximaal € 1.000.

Het project moet wel plaatsvinden in de provincie Gelderland. Alle aanvragen voor crowdfunding lopen via het platform van voordekunst. Voordekunst beoordeelt of je project bij het Cultuurfonds Gelderland past en in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Als dit het geval is, stelt voordekunst projecten aan ons voor en beslist het Cultuurfonds of je project een bijdrage ontvangt. Aanvragen kunnen niet bij het Cultuurfonds zelf gedaan worden en aanvragers hebben over de matchfunding alleen contact met voordekunst.

Benieuwd of je project past op voordekunst? Doe de voordekunst check.

Deadlines

Stuur de aanvraag altijd in vóórdat het project van start gaat. De startdatum moet na de vergaderdatum liggen. Hieronder vind je de deadlines voor aanvragen:

9 oktober 2023 (Vergaderdatum 1 december 2023)
15 januari 2024
(15 maart 2024)
1 april 2024
(7 juni 2024)
1 augustus 2024 (27 september 2024)
15 oktober 2024
(13 december 2024)

Aanvragen voor aanschaf van investeringen als apparatuur, kleding en instrumenten worden op de laatste dag van iedere maand behandeld. Voor investeringen van muziekverenigingen wordt slechts één investeringsaanvraag per drie jaar in behandeling genomen.

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek. De voorwaarden staan in de toekenning.

Doe je aanvraag!

Alles gecheckt? Quickscan gedaan? Je kunt online je aanvraag doen voor deze provincie.