Publicaties, inclusief audiovisuele producties en producties nieuwe media

 • Steun voor publicaties of producties op het gehele werkterrein van het Cultuurfonds, met een breed en duidelijk thema dat op een toegankelijke manier wordt beschreven.
 • Publicaties moeten iets wezenlijks toevoegen aan het bestaande aanbod. Alleen als verkoop in de boekhandel plaatsvindt en als de oplage redelijk is.
 • Steun voor een cd is alleen mogelijk als deze een archiverend of documenterend karakter heeft (bijv. een hommage aan een musicus) of als het een jubileumuitgave betreft. Als jubileum wordt aangemerkt het 25-jarig bestaan of een veelvoud daarvan.

Onderzoek, ontsluiting archieven, congressen en symposia

 • Aan het beschikbaar maken van gegevens kan steun worden verleend.
 • Steun voor een bijeenkomst is mogelijk als het onderwerp (over cultuur of natuur in Gelderland) ook interessant is voor een niet-specialistisch publiek en als deze toegankelijk is voor geïnteresseerden.

Tentoonstellingen en podiumproducties

 • Steun voor tentoonstellingen en producties die voor de aanvrager uitzonderlijk zijn.

Festivals en concoursen

 • Steun voor maximaal drie edities of voor uitzonderlijke (nieuwe) onderdelen of deelprojecten.

Educatieve projecten

 • Steun voor bijzondere projecten die specifieke doelgroepen kennis laten maken met cultuur en natuur, binnen en buiten het onderwijs, voor bijvoorbeeld het lesmateriaal.

Restauraties

 • Steun is mogelijk voor kleine objecten, zoals restauratie van glas-in-loodramen.

Jubileum

 • Steun voor jubileumproducties als het een 25-jarig bestaan of een veelvoud daarvan betreft.

Investeringen, aankopen en opdrachten

 • Steun voor investeringen die direct aansluiten bij de doelstelling van de aanvrager.
 • Voor apparatuur, kleding en instrumenten kan slechts een keer per drie jaar een aanvraag worden ingediend.
 • Ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis of herdenking kan bijgedragen worden aan het verstrekken van een opdracht aan een beeldend kunstenaar.
 • N.b.: Er wordt niet bijgedragen aan reparatie van instrumenten, instrumentkoffers en lessenaars.
 1. Licht- en geluidsapparatuur: 25-50%, maximaal € 2.500.
 2. Culturele inrichting voor dorpshuizen: 25-50%, maximaal € 5.000.
 3. Materialen creativiteitscentra: 25-50%, maximaal € 5.000.
 4. Een voor de verzameling van een museum belangrijk voorwerp, vitrines en apparatuur: 25-50%, maximaal € 5.000.
 5. Video- en filmapparatuur: 25-50%, maximaal € 2.500.
 6. Instrumenten voor popcollectieven: 25%, maximaal € 4.000.
 7. Kleding voor volksdansverenigingen: 25%, maximaal € 2.500.
 8. Instrumenten voor volksdansverenigingen: 25%, maximaal € 4.000.
 9. Instrumenten voor muziekverenigingen: 50%, maximaal € 6.500.
 10. Muziekinstrumenten voor muziekscholen: 25-50%, maximaal € 5.000.
 11. Muziekinstrumenten voor scholen: 25%, maximaal € 10.000. (Let op: dit kan alleen worden toegekend als muziekverenigingen de eigenaar worden van de instrumenten)
 12. Uniforme kleding: 30%, maximaal € 3.000
 13. Begeleidingsinstrument: 25-50%, maximaal € 2.500.
 14. Risers (mobiel podium): 20%, maximaal € 2.500.

Natuurbehoud

 1. Inrichting bezoekerscentrum, apparatuur of gereedschap: 50%, maximaal € 5.000.
 2. Werk)kleding in beheer van vereniging: 25%, maximaal 2.500.
 3. Veiligheidsmiddelen: 25-50%, maximaal € 2.500.
 4. Gereedschap bij minder dan 200 leden: 25-50%, maximaal € 5.000.
 5. Gereedschap bij meer dan 200 leden: 25-50%, maximaal € 10.00