Aanvragen bij de afdeling Overijssel

Voor wie?

Stichtingen en verenigingen kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Bekijk eerst onze algemene richtlijnen

Er zijn daarnaast aanvullende richtlijnen van het Cultuurfonds Overijssel.

Inzendtermijnen

Stuur de aanvraag in voordat het project van start gaat. 

Aanvragen voor investeringen én projecten waarvan de begrotingsomvang binnen een bedrag van € 12.500 blijft, kunnen het hele jaar door worden ingediend. Deze aanvragen worden – met uitzondering van de maanden juli en augustus - versneld via tweemaandelijkse schriftelijke rondes afgehandeld. Alle andere aanvragen moeten uiterlijk op de hieronder vermelde data bij ons binnen zijn:

Vergaderdata 

Uiterste inleverdata 

12 december 2022
1 november 2022
3 april 202315 februari 2023
3 juli 202315 mei 2023
9 oktober 202315 augustus 2023
11 december 20231 november 2023

Aanvragen

U kunt online uw aanvraag doen voor deze provincie. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. Dit stuurt u mee met uw online aanvraag.

Aanvraag uit fonds op naam

Voor een bijdrage uit een van onderstaande CultuurFondsen op Naam zijn er aanvullende voorwaarden. 

KCIPO
Het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO) maakt kleinschalige culturele initiatieven mogelijk in Overijssel. Behalve culturele organisaties kunnen ook personen of groepen personen een aanvraag doen, zoals wijken en buurten. Bekijk de voorwaarden van Fonds KCIPO.

Aanvraag uit fonds op naam voor personen

Personen of groepen kunnen ook een aanvraag doen uit een van bovenstaande fondsen op naam

Stuur dit formulier per e-mail én per post aan ons op.

Uitbetaling

Als u een bijdrage krijgt van het Cultuurfonds, kunt u een betaalverzoek doen

Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen