Aanvragen bij de afdeling Overijssel

Voor wie?

Stichtingen en verenigingen kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Bekijk eerst onze algemene richtlijnen

Er zijn daarnaast aanvullende richtlijnen van het Cultuurfonds Overijssel.

Inzendtermijnen

Stuur de aanvraag in voordat het project van start gaat. 

Aanvragen voor investeringen én projecten waarvan de begrotingsomvang binnen een bedrag van € 12.500 blijft, kunnen het hele jaar door worden ingediend. Deze aanvragen worden – met uitzondering van de maanden juli en augustus - versneld via tweemaandelijkse schriftelijke rondes afgehandeld. Alle andere aanvragen moeten uiterlijk op de hieronder vermelde data bij ons binnen zijn:

Vergaderdata 2022

Uiterste inleverdata 

21 maart 

1 februari

27 juni1 mei
26 september1 augustus
12 december1 november

Aanvragen

U kunt online uw aanvraag doen voor deze provincie. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. Dit stuurt u mee met uw online aanvraag.

Aanvraag uit fonds op naam

Voor een bijdrage uit een van onderstaande CultuurFondsen op Naam zijn er aanvullende voorwaarden. 

KCIPO
Het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO) maakt kleinschalige culturele initiatieven mogelijk in Overijssel. Behalve culturele organisaties kunnen ook personen of groepen personen een aanvraag doen, zoals wijken en buurten. Bekijk de voorwaarden van Fonds KCIPO.

Stadsfonds Almelo
Het
Stadsfonds Almelo is er voor waardevolle, kleinschalige (laagdrempelige) culturele activiteiten en initiatieven. Een aanvraag moet voldoen aan de richtlijnen van Stadsfonds Almelo.
Of aan de waarderingssubsidie van de gemeente Almelo.

Voor vragen kunt u een e-mail sturen aan stadsfondsalmelo@gmail.com.

Aanvraag uit fonds op naam voor personen

Personen of groepen kunnen ook een aanvraag doen uit een van bovenstaande fondsen op naam

Stuur dit formulier per e-mail én per post aan ons op.

Uitbetaling

Als u een bijdrage krijgt van het Cultuurfonds, kunt u een betaalverzoek doen

Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen