Aanvragen Overijssel

Voor wie?

Voor projecten in Overijssel kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans en film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Prins Bernhard Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt. 

Er zijn ook nog enkele aanvullende richtlijnen van het Cultuurfonds Overijssel.

Inzendtermijnen

Stuur de aanvraag ruim op tijd in en altijd voordat het project van start gaat.  

Vergaderdata 2018Uiterste inleverdata
19 maart1 februari
2 juli15 mei
1 oktober15 augustus
10 december1 november

Aanvraagformulier

Voor bijna alle aanvragen gebruikt u dit aanvraagformulier. Stuur deze altijd zowel per e-mail als per post. Pas dan nemen wij uw aanvraag in behandeling.

Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier.

Aanvraag uit fonds op naam

Naast de algemene aanvragen kan er een bijdrage worden gevraagd uit een aantal CultuurFondsen op Naam. Er moet dan worden voldaan aan de algemene richtlijnen, maar er zijn daarnaast nog aanvullende voorwaarden

KCIPO
Het fonds Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO) maakt kleinschalige culturele initiatieven mogelijk in Overijssel. Behalve culturele organisaties kunnen ook personen een aanvraag doen voor culturele projecten die in groepsverband worden opgezet, bijvoorbeeld door wijken en buurten.  

Cultuurfonds Kampen
Het Cultuurfonds Kampen ondersteunt vernieuwende projecten op het gebied van kunst en cultuur in de gemeente Kampen. De projecten moeten de cultuurparticipatie bevorderen en innovatief zijn in vergelijking met het bestaande aanbod.  Een aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden van Cultuurfonds Kampen. 

Uitbetaling

Als u een bijdrage krijgt van het Cultuurfonds, kunt u een betaalverzoek doen