Aanvragen Overijssel

Voor wie?

Stichtingen en verenigingen kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Bekijk eerst onze algemene richtlijnen

Er zijn daarnaast aanvullende richtlijnen van het Cultuurfonds Overijssel.

Inzendtermijnen

Stuur de aanvraag in voordat het project van start gaat.  

Vergaderdata 2018Uiterste inleverdata
19 maart1 februari
2 juli15 mei
1 oktober15 augustus
10 december1 november

Vanaf 2019 kunnen aanvragen voor investeringen én projecten waarvan de begrotingsomvang binnen een bedrag van € 12.500 blijft het hele jaar door worden ingediend. Deze aanvragen worden versneld via tweemaandelijkse schriftelijke rondes afgehandeld.

Vergaderdata 2019
Uiterste inleverdata 
18 maart 2019
1 februari 2019
17 juni 2019
1 mei 2019
 7 oktober 2019
1 september 2019
 9  december 2019
1 november 2019

Aanvraag uit fonds op naam

Voor een bijdrage uit een van onderstaande CultuurFondsen op Naam zijn er aanvullende voorwaarden. 

KCIPO
Het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO) maakt kleinschalige culturele initiatieven mogelijk in Overijssel. Behalve culturele organisaties kunnen ook personen of groepen personen een aanvraag doen, zoals wijken en buurten. Bekijk de voorwaarden van Fonds KCIPO.

Cultuurfonds Kampen
Het Cultuurfonds Kampen ondersteunt vernieuwende projecten op het gebied van kunst en cultuur in de gemeente Kampen. De projecten moeten de cultuurparticipatie bevorderen en innovatief zijn in vergelijking met het bestaande aanbod. Bekijk de voorwaarden van Cultuurfonds Kampen. 

Voor vragen kunt u een e-mail sturen aan Henk Schaafsma via hrs@schaafsmaenpartners.nl of Eléon de Haas via info@cultuurmakelaar.com

Stadsfonds Almelo
Het 
Stadsfonds Almelo is er voor waardevolle, kleinschalige (laagdrempelige) culturele activiteiten en initiatieven. Een aanvraag moet voldoen aan de richtlijnen van Stadsfonds Almelo.
Of aan de waarderingssubsidie van de gemeente Almelo.

Voor vragen kunt u een e-mail sturen aan Esther ter Laak via stadsfondsalmelo@gmail.com.

Aanvraag uit fonds op naam voor personen

Personen of groepen kunnen ook een aanvraag doen uit een van bovenstaande fondsen op naam

Stuur dit formulier per e-mail én per post aan ons op.

Uitbetaling

Als u een bijdrage krijgt van het Cultuurfonds, kunt u een betaalverzoek doen