Religieus erfgoed

Nederland kent vele geloven en religieuze bouwwerken die verbonden zijn met de geschiedenis van onze maatschappij. Er zijn dan ook verschillende monumentale kerken, vermaningen, synagogen, kathedralen, kruiskerken, zaalkerken en huiskerken te vinden in ons land.

Kerkbeklimmingen

Het Cultuurfonds steunt behoudsprojecten die een groot draagvlak hebben in de lokale gemeenschap, maar ook projecten die het historisch besef van de monumenten versterken en die de bevolking actief betrekken, zoals bijvoorbeeld kerkbeklimmingen. Voorbeelden hiervan zijn 'De Wonderlijke Klim' in Den Bosch, het project Klim naar het licht van de Hemelse Koepel in Haarlem en 'Klim naar de hemel' in Alkmaar. Door dergelijke projecten komt men actief in aanraking met het bijzondere architectuur en geschiedenis van het religieuze erfgoed.

Belang religieus erfgoed

Het religieus erfgoed speelt een bijzondere rol in onze geschiedenis met zijn kenmerkende gebouwen zijn het belangrijke bakens in stad of dorp. Ook vormen deze monumentale bouwwerken vaak belangrijke plaatsen waar familiegeschiedenissen samen komen als plek van vreugde, bezinning, berouw, verwondering en rouw en als laatste rustplaats

Gelukkig zijn er nog veel van deze gebouwen bewaard gebleven, en zijn deze vanwege hun bijzondere architectuur kenmerkend voor ons landschap, stads- en dorpsbeeld. En van binnen zijn de interieurs ook heel bijzonder met de bijzondere gewelfschilderingen preekstoelen, koorhekken die uit prachtige materialen zijn gemaakt. Deze objecten en kunstcollecties zijn het behouden waard.

Begraafplaatsen en klinkend erfgoed

Ook de vele begraafplaatsen rondom kerken, of verscholen in het groen, vormen verstilde plekken van onze geschiedenis en eerdere generaties en vergen heel wat onderhoud. En kerken zijn plekken van luid klinkend erfgoed zoals orgels, carillons en luidklokken. De luidklokken waren ooit belangrijke instrumenten bij het alarmeren van dreigend gevaar, maar geven nog steeds de tijd aan en luiden bij rouw en vreugde. 

Voorwaarden aanvraag

Voor aanvragen bij Monumentenzorg gelden de volgende voorwaarden:

  • Het monument (object of het landschap) heeft een aantoonbare bijzondere cultuurhistorische waarde en staat als monument geregistreerd;
  • De aanvragers dienen een aantoonbaar draagvlak te hebben met een actieve achterban van leden, donateurs en vrijwilligers.
  • Het monument (object of het landschap) is toegankelijk of heeft een mate van openstelling voor publiek;
  • De aanvrager is in bezit van een stichting, een vereniging of een kerkelijke organisatie die het beheer en behoud van het gebouw als doelstelling heeft.
  • De aanvraag heeft betrekking op de restauratiekosten van het monument, de objectonderdelen of de kosten voor de vaste educatieve presentatie van het monument of de collectie.

Voor een aanvraag voor religieus erfgoed gelden deze aanvullende voorwaarden:

  • Het betreft de restauratiekosten van het monument of objectonderdelen. Kosten voor (groot) onderhoud komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
  • Bij de restauratie van historische orgels geldt dat alleen de restauratie in aanmerking komt en dat het orgel regelmatig bespeeld wordt en naast de erediensten ook wordt ingezet voor publieksconcerten.
  • Het orgel heeft een aantoonbare bijzondere cultuurhistorische waarde en staat als klinkend monument geregistreerd
  • Bij het herbestemmen van een kerkgebouw staat de historie van het monument centraal. De restauratiekosten maken een substantieel deel uit van de kosten.
  • Zie hier de voorwaarden voor projecten op het gebied van erfgoededucatie.

Vraag aan

Voldoet jouw project aan de voorwaarden en wil je een aanvraag doen? Dat kan via ons aanvraagformulier!