Natuureducatie voor iedereen

Onze afdeling natuur heeft er er een nieuwe themaregeling bij: Natuureducatie voor iedereen.

De regeling ‘Natuureducatie voor iedereen’ is bestemd voor stichtingen en verenigingen in Nederland. Deze organisaties kunnen aanvragen indienen voor natuureducatieve projecten die gericht zijn op een publiek dat de natuursector nog niet of nauwelijks weet te bereiken. Binnen de projecten staat de Nederlandse natuur, of onderdelen hieruit, centraal.

Doe nu je aanvraag!

Oproep

Bekijk de oproep door Cultuurfonds-adviseur Natuur, Noa Dunnewind. De aankomende ronde aanvragen sluit op 11 januari 2023!

Achtergrond

Het leren kennen van de Nederlandse natuur is niet vanzelfsprekend. Niet iedereen heeft gemakkelijk toegang tot de natuur en niet iedereen vindt in de eigen omgeving een passend natuureducatief aanbod.

Het Cultuurfonds vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om de Nederlande natuur te leren kennen. Daarom besteedt het fonds in 2023 in het bijzonder aandacht aan het stimuleren van een breder natuureducatief aanbod. Dit gebeurt middels de regeling ‘Natuureducatie voor iedereen’.

Het Cultuurfonds nodigt organisaties uit om aanvragen in te dienen voor natuureducatieve projecten gericht op een voor de natuursector nieuw of lastig te bereiken publiek.

Alles gecheckt?

Dien hier jouw aanvraag in vóór 11 januari 2023!

Criteria en voorwaarden

Het Cultuurfonds ziet binnen de themaregeling ruimte voor aanvragen die, in aanvulling op de algemene richtlijnen, ook aan bepaalde criteria en voorwaarden voldoen.

Lees hier alle criteria en voorwaarden!

EHBA - Eerste Hulp Bij Aanvragen

Hulp nodig bij het aanvragen? Hier leggen wij stap voor stap uit hoe je het aanvraagformulier moet invullen.

Voorbeeldproject: Nature Bits

Sinds 2020 test en ontwikkelt IVN Natuureducatie ‘nature bits’: kortlopende educatieve programma’s waarin jongvolwassenen leren over de natuur. Veel jongeren staan te popelen om de natuur te leren kennen en de handen uit de mouwen te steken. De taal, methoden en organisatiestructuren van oudere generaties stroken echter niet met de denkkaders en behoeften van jongeren vandaag de dag. Nature Bits zijn interactieve leerervaringen, gemaakt voor- en door jongeren, waarin thema’s als ecosysteemherstel en soortherkenning centraal staan.

Voorbeeldproject: Project Landing

In 2018 startte Stichting Project Landing een pilotproject waarin mensen met een buitenlandse achtergrond de Nederlandse natuur en het landschap in hun eigen regio leerden kennen. Middels vertelavonden maar juist ook door de natuur in te gaan op expeditie. Het leren kennen van de natuur kan een fantastische manier zijn om je meer verbonden te voelen met de plek waar je woont. Daarnaast zijn cultuur en natuur, zeker in Nederland, sterk met elkaar verweven en hangt het leren kennen van de natuur samen met het leren kennen van de cultuur en historie van Nederland. Na een succesvolle pilot wordt inmiddels gewerkt aan een opschaling.

Voorbeeldproject: Podcast 'Vogelverhalen'

Sovon Vogelonderzoek Nederland is een non-profit organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. Sovon kijkt daarbij naar de voor- of achteruitgang van vogels, en naar het hoe en waarom daarvan. Sovon wil graag een breder publiek bereiken en deze interesseren voor vogels. Mede daarom brengen zij een podcast uit over vogels.

Andere natuuraanvraag?

Van het Drentse esdorpenlandschap en de kweldergebieden langs de kust, tot het bos of weidelandschap bij jou om de hoek: Nederland kent een grote variatie aan natuur. In een dichtbevolkt land als het onze, is natuur aan veel veranderingen onderhevig en komt soms onder druk te staan. Het Cultuurfonds en haar schenkers ondersteunen natuurbehoud en -versterking in Nederland. Dat doen wij door het ondersteunen van projecten op het gebied van landschap, biodiversiteit en educatie.

Meer weten over onze andere aanvraagmogelijkheden op het gebied van natuur?

Wat voor projecten?

Ben jij benieuwd wat voor soort projecten er in aanmerking komen voor ondersteuning? 

Lees hier meer over de uiteenlopende mogelijkheden.

Fotocredits: Jacques de Wit, www.steffie.nl