Cultuurfonds Drenthe steunt 30 projecten voor ruim 91.000 euro

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de tweede vergadering van 2021 in totaal 91.843 euro beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 30 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.
1 juli 2021
Cultuurfonds Drenthe steunt 30 projecten voor ruim 91.000 euro

Vier uitgelichte projecten

Restauratie en herplaatsen van muurschildering van Folkert Haanstra uit 1963

Werkgroep Monumentale Kunst van erfgoedvereniging Bond Heemschut krijgt een bijdrage van 5.000 euro voor de restauratie en herplaatsing van de monumentale muurschildering van Folkert Haanstra in de aula van het Openbaar Lyceum in Meppel.

In 1963 maakte Folkert Haanstra (1920-1985) een monumentale muurschildering in de aula van het Openbaar Lyceum in Meppel. De muurschildering is in het kader van de 1,5%-regeling, ingesteld in 1952, vervaardigd: 1,5% van de totale bouwsom werd gedurende de wederopbouwperiode in Nederland (van 1946 tot circa 1972) aan kunst besteed. De werken die in genoemde periode zijn gerealiseerd worden vanwege hun forse formaten 'monumentaal' genoemd en vanwege het nagelvast in en tegen het gebouw aangebracht zijn, 'architectuur gebonden'. De kunstwerken kennen een eigen vorm- en beeldtaal, zijn kleurrijk en hebben onderwerpen die getuigen van het toen heersende 'vooruitgangsoptimisme'. 

De kunstwerken werden speciaal ontworpen en vervaardigd voor het betreffende gebouw, in dit geval een lyceum en de thematiek sluit hierbij aan: de strijd tussen Poseidon en Pallas Athene. De muurschildering meet 370 x 10,5 meter.

De muurschildering wordt aangebracht in de aula van de scholengemeenschap Stad en Esch in Meppel. Deze school met meerdere onderwijsrichtingen vervult een regiofunctie. De aula is het hart van de school waar alle belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden. De muurschildering wordt een blikvanger voor de beoogde locatie en verwijst naar de oorspronkelijke school, het Openbaar Lyceum, een van de voorlopers van Stad en Esch

40-jarig bestaan festival Sweelpop

Stichting Sweelpop kan rekenen op een bijdrage van 2.500 euro voor het festival op 24 augustus te Zweeloo, i.v.m. het 40-jarig bestaan in 2021. 

Al bijna 40 jaar wordt Sweelpop georganiseerd door jongeren uit de oude gemeente Zweeloo. Vorig jaar is het voor het eerst sinds 1982 niet georganiseerd. Het bestuur gaat er vanuit dat het festival in aangepaste vorm zal plaatsvinden.

Publicatie ‘Aangenaam verpozen – veranda’s bij Drentse cafés’

Hoeveel cafés er zo’n 100 jaar geleden in Drenthe waren is niet meer met zekerheid vast te stellen, maar het moeten er vele honderden zijn geweest. Cafés vervulden een centrale rol in het dagelijks leven van de Drentse dorpen. 

Het was de plek waar zich het sociale leven afspeelde, niet alleen aan de bar en het biljard, maar vooral ook om zaken te doen. In de loop van de 19e eeuw groeide de middenklasse en daarmee ook de behoefte aan verpozing en vermaak. Er werden verharde fietspaden aangelegd zodat de (stadse) burger kon genieten van de natuur. In die tijd bouwden cafés veranda's waar deze gasten zich in hun zondagse goed konden vertonen. De vormgeving van de veranda's weerspiegelt de smaak van het publiek: vaak elegante constructies die als kantwerk tegen de gevels zijn aangebouwd. Van de veranda's is niet veel bewaard gebleven. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de opkomst en verdwijning van de veranda's.

Uitgeverij In Ontwerp VOF kan rekenen op een bijdrage van 2.500 euro voor de publicatie 'Aangenaam verpozen - veranda's bij Drentse cafés', uit te geven op 1 september 2021.

Dickens Kerstmarkt Vries

Vereniging Volksvermaken Vries kan rekenen op een bijdrage van 1.500 euro uit het Jenny Vrieling Fonds voor optredens tijdens de Dickens Kerstmarkt, op 15 december 2021 te Vries.

Het succes van de kerstmarkt is mede te danken aan de Dickens uitstraling. De hele Brink wordt sprookjesachtig verlicht met (LED)-verlichting, de Bonifatius kerk wordt bij de markt betrokken en heeft in 2021 nieuwe (LED)-verlichting gekregen, die het mogelijk maakt te variëren in kleur van de verlichting. Er staan diverse vuurkorven en kerstbomen op de Brink. In de Bonifatiuskerk wordt een expositie verzorgd door een of meer regionale kunstenaars, die ook aanwezig zijn om hun werk toe te lichten. 

Ook vinden er diverse toepasselijke (muzikale) optredens binnen en buiten plaats. Op de markt treden bijvoorbeeld twee koren en een koperensemble op, terwijl in de Bonifatiuskerk een Kamerorkest optreedt, afgewisseld met Harmonie en Malletband Vries. Om ook de verbinding met de jongere inwoners te behouden laten we een deejay optreden, liefst in combinatie met de Cultuurkeet van de gemeente Tynaarlo.

In dit overzicht staan alle toekenningen van het tweede kwartaal 2021 door het Cultuurfonds Drenthe. 

Aanvragen Cultuurfonds Drenthe

Het Cultuurfonds Drenthe werkt aan de hand van landelijke richtlijnen. Bijdragen worden beschikbaar gesteld voor bijzondere activiteiten van en voor amateurs en vrijwilligers. Voor activiteiten van en voor inwoners van de gemeente Tynaarlo kan het Cultuurfonds Drenthe een bijdrage uit het Jenny Vrieling Fonds beschikbaar stellen. Meer informatie is te vinden op http://www.cultuurfonds.nl/drenthe.

Daar is ook informatie te vinden over de volgende rondes voor aanvragen. In 2021, op 24 september en 17 december behandelt het bestuur van het Cultuurfonds Drenthe nieuwe aanvragen, die tot 6 weken vóór die datum online kunnen worden ingediend.