Culturele Prijs Noord-Holland voor Stichting Omgevingseducatie

Bussum, 25 mei 2018
Culturele Prijs Noord-Holland voor Stichting Omgevingseducatie

De Culturele Prijs Noord-Holland ging dit jaar naar de ontwikkeling en implementatie van lesprogramma’s voor cultureel erfgoed, natuur- en duurzaamheidseducatie. Johan Remkes, commissaris van de Koning en voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, reikte de prijs uit op woensdag 23 mei. 

Bewustzijn en verantwoordelijkheid nemen
Prijswinnaar Stichting Omgevingseducatie presenteert zich al 25 jaar als de Stichting voor verbinding van kennis over lokale en regionale thema’s rond natuur, landschap, erfgoed en duurzaamheid aan onderwijs en verenigingsleven. Met een aantrekkelijk aanbod voor schoolklassen in de regio en voor geïnteresseerde deelnemers aan cursussen en rondleidingsprogramma's vullen ze een leemte op op het gebied van de natuur- en cultuureducatie. Daarmee wordt de waarde van cultuur en natuur én het belang van een verstandig beheer ervan onder de aandacht gebracht. Dit getuigt van grote betrokkenheid met de eigen leefomgeving en een bijzonder ondernemerschapskarakter, waar de regio Gooi en Vechtstreek zo bekend om is.

Het belang van natuur, milieu- en erfgoededucatie, het bijeenbrengen van kennis, kennisoverdracht, en de waardering en betrokkenheid bij de eigen omgevingheeft een belangrijke rol gespeeld bij  de toekenning van de prijs”, aldus het juryrapport van het Cultuurfonds.

Culturele Prijs Noord-Holland
De Culturele Prijs Noord-Holland is in 1990 ingesteld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, een groep van personen of een instelling, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel gebied in het algemeen, voor de amateuristische kunstbeoefening in het bijzonder of op het gebied van natuurbehoud. Aan de prijs is een geldbedrag van € 10.000 verbonden en een kunstwerk, dit jaar uitgevoerd door een jonge talentvolle student van de Gerrit Rietveld Academie, Tom Vincent.