Limburg

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg
Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
limburg@cultuurfonds.nl
(043) 389 70 04

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij de afdeling Limburg? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Limburg en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Limburg uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor de uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Limburg? 

Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen of informeren naar de bestaande fondsen.

Prijzen

Inspiratieprijs
Deze prijs gaat ieder jaar een persoon of organisatie met een bijzondere staat van dienst op het gebied van letteren, virtual art, e-culture, beeldende kunst, muziek, theater, dans, geschiedenis, natuurbehoud of monumentenzorg. De prijs bestaat uit € 10.000 en een glasobject van de kunstenares Ruth Houkes.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg
Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
E limburg@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. M.H.F.L. van Eijs, ambtelijk secretaris
Mw. S.S.F. Houben-Essers, administratie

T (043) 389 70 04
F (043) 361 85 75

Bestuur
Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
E.L.M. Staal, vice-voorzitter
Drs. J.M.M. Rompelberg RC, penningmeester
Mw. M.C.W. van Aubel
mr. N.G.M. Dolman
Dhr. J.G.C.M. Gubbels
Dhr. L.M.M.H. Imkamp
P. Moerel
Mw. J. Smeets
Dhr. Mr. J.L. Stoop

Ambtelijk secretaris
Mw. M.H.F.L. van Eijs

Administratieve ondersteuning
Mw. S.S.F. Houben-Essers

Voor vragen, neem contact op met:
Mariëlle van Eijs
ambtelijk secretaris
(043) 389 70 04
limburg@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Limburg

Limburgtheater, dans en film

Vossen van de Spik

Openluchtspel Leudal 75 jaar bevrijd

Bekijk
Limburg

Nieuwe impuls voor pop in Limburg

01/03/2019

Talentontwikkeling, innovatie of samenwerking: Limburgse muziekprojecten met één of meer van deze doelen kunnen door een nieuwe regeling extra financiële steun aanvragen. Samen stellen stichting Pop in Limburg en het Cultuurfonds Limburg een totaalbedrag van €35.000,- beschikbaar.

Limburg

Meer steun voor pop in Limburg

17/01/2019

Kleine muziekpodia en festivals in Limburg kunnen via een nieuwe regeling van stichting Pop in Limburg en Cultuurfonds Limburg ondersteuning aanvragen om hun evenementen te realiseren. Er is een totaalbedrag van €20.000,- beschikbaar, waarmee minimaal 16 festivals en 40 concerten een bijdrage kunnen krijgen.

Limburgmonumentenzorg

Carillon Sint Martinuskerk

Nieuw carillon voor Sint Martinuskerk in Weert

Bekijk