Limburg

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg
Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
limburg@cultuurfonds.nl
(043) 389 70 04

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij de afdeling Limburg? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Limburg en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Vergaderdata 2023Uiterste inleverdata
31 maart17 februari
7 juli26 mei
6 oktober25 augustus
8 december27 oktober

Wanneer het Cultuurfonds Limburg uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor de uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Matthias Soiron Fonds voor monumentale interieurs

Dit Fonds is een samenwerking tussen de Provincie Limburg en het Cultuurfonds Limburg. Het is opgericht om de aandacht voor waardevolle interieurs te stimuleren. Door concreet projecten te stimuleren moet achteruitgang van waardevolle interieurs voorkomen worden en herstel bevorderd. Bekijk de aanvullende richtlijnen om te zien of u voor een bijdrage uit het Fonds in aanmerking komt.

Inzendtermijnen Matthias Soiron Fonds
Stuur de aanvraag ruim op tijd in voordat het project van start gaat.          

Vergaderdata 2023Uiterste inleverdata
31 maart                        3 februari
7 juli12 mei
6 oktober11 augustus
8 december  13 oktober

Cultuur Innovatie Fonds Limburg

Speciaal voor Limburgse makers, die actief zijn in de creatieve en culturele sector was van 1 maart 2021 tot 24 juni 2021 het Cultuur Innovatie Fonds Limburg beschikbaar. 

Sinds de start van het fonds op 1 maart 2021 zijn er 140 aanvragen binnengekomen van makers uit heel Limburg. Daarvan hebben uiteindelijk 64 makers een financiële ondersteuning ontvangen. Het fonds is in 2021 gesloten.

Grote impact

Door de coronacrisis verkeren veel culturele en creatieve makers in Limburg in zwaar weer. Landelijk zijn verschillende regelingen getroffen voor gezelschappen en cultuurpodia. Voor de ongebonden cultuurmaker was er echter nauwelijks ondersteuning. Het Cultuur Innovatie Fonds Limburg is begin 2021 opgericht door Cultuur in Bedrijf Limburg, het Cultuurfonds afd. Limburg en het Elisabeth Strouven Fonds. Het Cultuurfonds afd. Limburg heeft in samenwerking met het Huis voor de Kunsten en Pop in Limburg zorggedragen voor de uitvoering van het fonds.Het primaire doel van het Cultuur Innovatie Fonds Limburg was de creativiteit, die volop aanwezig is in onze provincie, te behouden. Het Cultuur Innovatie Fonds Limburg stimuleerde vooral projecten die pasten bij ‘het nieuwe NU’. Denk aan projecten die het publiek on- en offline kan beleven, speciaal werk voor bijzondere doelgroepen of design en productontwikkeling met duurzame en circulaire materialen. Het is geweldig om te zien dat de projecten die een bijdrage hebben gekregen, hoe klein ze soms ook zijn, een grote impact hebben gehad.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Limburg? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen of informeren naar de bestaande fondsen.

Beusmans-Jeurissen Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op de werkterreinen cultuur en natuur in de provincie Limburg, met een voorkeur voor Nieuwstad, Born, Sittard en omgeving.

Fanfare St. Jozef Buchten Fonds

Het fonds draagt bij aan educatieve- en stimuIerings projecten op het gebied van blaas- en slagwerkmuziek voor zowel volwassenen als voor jongeren binnen muziekverenigingen en scholen in de provincie Limburg, waarbij de voorkeur uitgaat naar de ondersteuning van projecten in de gemeentes Sittard, Geleen, Stein en Echt-Susteren.

PARIPAHO Fonds

Het financieel ondersteunen van cultuur en natuur in Limburg, met een voorkeur voor Zuid-Limburg. Dit betreft het gebied ten zuiden van Roermond.

Crowdfunding

Wilt u uw project laten crowdfunden? Dan kunt u via voordekunst een crowdfunding campagne starten. Alle aanvragen voor crowdfunding gaan via het portaal van voordekunst. Voordekunst beoordeelt of uw project bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg past en in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Vanuit het Cultuurfonds wordt op advies van voordekunst een donatie tussen de € 250 en € 750 euro gedaan aan uitzonderlijke projecten in Limburg.

Aanvragen kunnen niet bij het Cultuurfonds zelf ingediend worden. Aan projecten die rechtstreeks worden ondersteund zal het Cultuurfonds niet óók via voordekunst bijdragen (of omgekeerd). Zowel natuurlijke personen (creatieve zelfstandigen of gezelschappen) als rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. Het project moet wel plaatsvinden in de provincie Limburg

Het Cultuurfonds Limburg steunt van 2021 t/m 2024 projecten op het gebied van kunst en cultuur via het crowdfundingsplatform voordekunst.

Popregelingen Pop in Limburg

Makersregeling

Vanaf 1 januari 2023 kan je als uitvoerende popmuzikant een aanvraag indienen bij Pop in Limburg ter ondersteuning van jouw project. Per project kan er max. € 5.000 worden aangevraagd. Deze regeling is bedoeld voor popmuzikanten die professioneel in de muzieksector opereren en planmatig hun carrière pad vormgeven. Voor dit programma is in totaal € 35.000 beschikbaar in 2023.

Meer weten? Kijk op de website van Pop in Limburg.

Programmeringsregeling

Kleine muziekpodia en festivals in Limburg kunnen een micro-krediet aanvragen voor het programmeren van live-popmuziek van eigen bodem. Er is een totaalbedrag van € 20.000 beschikbaar, waarmee minimaal 16 festivals en 40 concerten een bijdrage kunnen krijgen.

Organisatoren kunnen per jaar maximaal 4 keer een aanvraag indienen voor een concert en 1 keer voor een festival.

Meer weten? Kijk op de website van Pop in Limburg.

Impulsregeling

In 2023 is er een budget van € 20.000 beschikbaar om (pop)muziek initiatieven en projecten in de (Nederlandse) Provincie Limburg een extra financiële impuls te geven. Projecten die gericht zijn op talentontwikkeling, die een innovatief karakter hebben en waarbij samenwerking met de omgeving en andere (pop)muziek organisaties een belangrijke rol speelt, hebben de voorkeur.

Meer weten? Kijk op de website van Pop in Limburg.

Prijzen

Inspiratieprijs
Deze prijs gaat ieder jaar een persoon of organisatie met een bijzondere staat van dienst op het gebied van letteren, virtual art, e-culture, beeldende kunst, muziek, theater, dans, geschiedenis, natuurbehoud of monumentenzorg. De prijs bestaat uit € 15.000 en een glasobject van de kunstenares Ruth Houkes.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg
Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
E limburg@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
T (043) 389 70 04: Mariëlle van Eijs (ambtelijk) secretaris/adviseur
T (043) 389 78 99: Sonja Houben-Essers adviseur

Bestuur
Emile Roemer, voorzitter
Dik Mol, vice voorzitter
Jos Rompelberg, penningmeester
Ruby van Dinther-Willems, secretaris
John Gubbels
Theo Oberndorff
Paul Moerel
Chequita Nahar
Sylvia Spierts-Brouwer
Jan Stoop
Angelo Martinus
Richard Dols

Mariëlle van Eijs
Voor vragen, neem contact op met:
Mariëlle van Eijs
ambtelijk secretaris
(043) 389 70 04
limburg@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Limburg

Limburg

Pop-up Jazz Club 2023

Elke derde vrijdag van de maand tovert Jazz Maastricht samen met Theater aan het Vrijthof, de foyer en theaterzaal van Kumulus om tot een echte Jazzclub. The Pop-up Jazzclub is een unieke ontmoetingsplek waar je kunt genieten van bijzondere en intieme jazzconcerten. Met een avondvullend programma is The Pop-up Jazzclub dé plek voor een gezellige en muzikale avond uit. Van bekende jazzmuzikanten tot een nieuw talent van traditionele jazz tot modern en cross-over, er is voor elke jazzliefhebber wat wils!

Bekijk
Limburg

Cultuurfonds Limburg ondersteunt dit kwartaal met ruim € 128.000 32 cultuur- en natuurprojecten

21/12/2022

Impuls voor cultuur en natuur in Limburg door Prins Bernhard Cultuurfonds

Limburg

Cultuurfonds Limburg investeert dit kwartaal met bijna 140.000 euro in 48 cultuur- en natuurprojecten

26/10/2022

Cultuur en natuur in Limburg kregen in het derde kwartaal van dit jaar een mooie impuls van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Er werd met bijna € 140.000, - geïnvesteerd in 48 projecten. Van natuurontwikkeling, festivals, theaterproducties tot educatieve projecten.

Limburg

The Butterfly House wint Inspiratieprijs Cultuurfonds Limburg 2022

20/09/2022

De Inspiratieprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg is dit jaar voor Stefan Cools en Sandra van den Beuken van The Butterfly House. Dit jaar is het uitgangspunt ‘Cultuur als verbinder’. Emile Roemer, commissaris van de Koning en voorzitter van het Cultuurfonds Limburg reikt de prijs op 17 november uit. De prijs bestaat uit een bedrag van € 15.000 en een glasobject van kunstenares Ruth Houkes.