Limburg

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg
Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
limburg@cultuurfonds.nl
(043) 389 70 04

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij de afdeling Limburg? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Limburg en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Vergaderdata 2022Uiterste inleverdata
18 maart4 februari
17 juni6 mei
7 oktober26 augustus
9 december28 oktober

Wanneer het Cultuurfonds Limburg uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor de uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Cultuur Innovatie Fonds Limburg

Het Cultuur Innovatie Fonds Limburg steunt cultuurmakers die getroffen worden door de coronacrisis maar niet in aanmerking komen voor de steunmaatregelen van de rijksoverheid. Het fonds is vanaf donderdag 24 juni 2021 tijdelijk gesloten. Indien het fonds weer open gaat informeren wij u via de website over de heropening.

Matthias Soiron Fonds voor monumentale interieurs

Dit Fonds is een samenwerking tussen de Provincie Limburg en het Cultuurfonds Limburg. Het is opgericht om de aandacht voor waardevolle interieurs te stimuleren. Door concreet projecten te stimuleren moet achteruitgang van waardevolle interieurs voorkomen worden en herstel bevorderd. Bekijk de aanvullende richtlijnen om te zien of u voor een bijdrage uit het Fonds in aanmerking komt.

Inzendtermijnen Matthias Soiron Fonds
Stuur de aanvraag ruim op tijd in voordat het project van start gaat.          

Vergaderdata 2021Uiterste inleverdata 2021
26 maart                        12 februari
9 juli28 mei
7 oktober  12 augustus
9 december          14 oktober

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Limburg? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen of informeren naar de bestaande fondsen.

Beusmans-Jeurissen Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op de werkterreinen cultuur en natuur in de provincie Limburg, met een voorkeur voor Nieuwstad, Born, Sittard en omgeving.

Popregelingen Pop in Limburg

Makersregeling

Vanaf 1 januari 2021 kan je als uitvoerende popmuzikant een aanvraag indienen bij Pop in Limburg ter ondersteuning van jouw project. Per project kan er max. € 5.000 worden aangevraagd. Deze regeling is bedoeld voor popmuzikanten die professioneel in de muzieksector opereren en planmatig hun carrière pad vormgeven. Voor dit programma is in totaal € 30.000 beschikbaar in 2021. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag te doen voor 2021.

Meer weten? Kijk op de website van Pop in Limburg.

Programmeringsregeling

Kleine muziekpodia en festivals in Limburg kunnen een micro-krediet aanvragen voor het programmeren van live-popmuziek van eigen bodem. Er is een totaalbedrag van € 20.000 beschikbaar, waarmee minimaal 16 festivals en 40 concerten een bijdrage kunnen krijgen.

Meer weten? Kijk op de website van Pop in Limburg.

Impulsregeling

In 2021 is er een budget van € 20.000 beschikbaar om (pop)muziek initiatieven en projecten in de (Nederlandse) Provincie Limburg een extra financiële impuls te geven. Projecten die gericht zijn op talentontwikkeling, die een innovatief karakter hebben en waarbij samenwerking met de omgeving en andere (pop)muziek organisaties een belangrijke rol speelt, hebben de voorkeur.

Meer weten? Kijk op de website van Pop in Limburg.

Prijzen

Inspiratieprijs
Deze prijs gaat ieder jaar een persoon of organisatie met een bijzondere staat van dienst op het gebied van letteren, virtual art, e-culture, beeldende kunst, muziek, theater, dans, geschiedenis, natuurbehoud of monumentenzorg. De prijs bestaat uit € 10.000 en een glasobject van de kunstenares Ruth Houkes.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg
Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
E limburg@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
T (043) 389 70 04: Mariëlle van Eijs ambtelijk secretaris
T (043) 389 78 99: Sonja Houben-Essers adviseur

Bestuur
Johan Remkes waarnemend voorzitter
Edmond Staal vice-voorzitter
Jos Rompelberg penningmeester
Ruby van Dinther-Willems secretaris
Kiki van Aubel
John Gubbels
Paul Moerel
Chequita Nahar
Jan Stoop

Mariëlle van Eijs
Voor vragen, neem contact op met:
Mariëlle van Eijs
ambtelijk secretaris
(043) 389 70 04
limburg@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Limburg

Limburg

FASHIONCLASH wint Inspiratieprijs Cultuurfonds Limburg 2021

25/11/2021

Branko Popovic, Nawie Kuiper, Laurens Hamacher en Jessie Beurskens, oprichters, inspiratoren en coaches van FASHIONCLASH winnen dit jaar de de Inspiratieprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg. Zij vallen in de categorie digitale technologie als ambacht binnen kunst en ontwerp. Edmond Staal, vice-voorzitter van het Cultuurfonds Limburg, reikt de prijs op 25 november uit. De prijs bestaat uit een bedrag van € 15.000 en een glasobject van kunstenares Ruth Houkes.

Limburg

Film floreert in de provincie Limburg, mede dankzij de bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg

15/10/2021

Het Investeringsfonds Limburg Filmt (ILF) is een jaarlijkse ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg (PBCL) van € 40.000 aan filmplatform Stichting Cinesud en Stichting Moviescenes onder leiding van respectievelijk Guido Franken & Elbe Stevens.

Limburgnatuur

Uitbreiding Het Peelmuseum

Zoals de Peel in honderd jaar verandert en meegaat met zijn tijd, zo wil Het Peelmuseum haar verhaal over de Peel laten meegroeien met zijn tijd. Moderne landbouw is al lang niet meer het enige Moderne landbouw is al lang niet meer het enige dat het gebied drijft. Nu de samenleving vergrijst en verenigingen, voorzieningen en winkels verdwijnen, investeren inwoners volop in sociale verbinding en investeren ze in natuur met de uitbreiding van een bijenmuseum met grote bijentuin, fokprogramma voor de bijna uitgestorven zwarte bij en educatie over de bij. De nieuwe expositie geeft mensen uitleg over wat ze zelf kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving voor bijen.

Bekijk
Limburg

Open oproep Inspiratieprijs Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg 2021

08/07/2021

De Inspiratieprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt in één van de categorieën van het Cultuurfonds. De uiteindelijke prijswinnaar zal op 25 november de prijs ontvangen uit handen van de Commissaris van de Koning en voorzitter van het Cultuurfonds Limburg. De prijs bestaat uit een bedrag van € 10.000 en een glasobject van kunstenares Ruth Houkes.