Limburg

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg
Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
limburg@cultuurfonds.nl

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij de afdeling Limburg? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Limburg en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u het juiste aanvraagformulier downloaden, invullen en opsturen.

Wanneer het Cultuurfonds Limburg uw project ondersteunt, kunt u een verzoek indienen voor de uitbetaling.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Limburg? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Cultuurparticipatiefonds Limburg
Bevordert de deelname van inwoners van Limburg aan culturele activiteiten.

Fonds motie Limburg Volkscultuur
Steunt een breed gedragen Limburgse volkscultuur door harmonieën, fanfares, schutterijen en zangkoren financieel te helpen in de aanschaf van (begeleidings-) instrumenten en uniformen.

Prijzen

Inspiratieprijs
Deze prijs gaat ieder jaar een persoon of organisatie met een bijzondere staat van dienst op het gebied van letteren, virtual art, e-culture, beeldende kunst, muziek, theater, dans, geschiedenis, natuurbehoud of monumentenzorg. De prijs bestaat uit € 10.000 en een glasobject van de kunstenares Ruth Houkes.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg
Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
E limburg@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. M.H.F.L. van Eijs, ambtelijk secretaris
Mw. S.S.F. Houben-Essers, administratie

T (043) 389 70 04
F (043) 361 85 75

Bestuur
Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
E.L.M. Staal, vice-voorzitter
Drs. J.M.M. Rompelberg RC, penningmeester
Mw. M.C.W. van Aubel
Dhr. J.G.C.M. Gubbels
Dhr. L.M.M.H. Imkamp
L.M.J. Reijnders
Mw. J. Smeets
Dhr. Mr. J.L. Stoop

Ambtelijk secretaris
Mw. M.H.F.L. van Eijs

Administratieve ondersteuning
Mw. S.S.F. Houben-Essers

Voor vragen, neem contact op met:
Mariëlle van Eijs
ambtelijk secretaris
(043) 389 70 04
limburg@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Limburg

Limburgbeeldende kunst

Rondom Water

Een kunstproject in Venlo rond het thema 'Water: overvloed en schaarste'

Bekijk
Limburgtheater, dans en film

Wintercircus voor publiek met visuele beperking

Fraaie Fratsen! wordt door Stichting Komt het Zien toegankelijk gemaakt voor mensen die blind of slechtziend zijn.

Bekijk
Limburg

Inspiratieprijs van Cultuurfonds Limburg voor natuurbehoud

05/10/2017

Het Cultuurfonds Limburg kent de Inspiratieprijs 2017 toe aan drie bijzondere natuurprojecten in de provincie.

Limburg

Docfest 2017

De derde editie van het documentaire festival.

Bekijk