Cultuurfonds Limburg investeert dit kwartaal met bijna 140.000 euro in 48 cultuur- en natuurprojecten

Cultuur en natuur in Limburg kregen in het derde kwartaal van dit jaar een mooie impuls van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Er werd met bijna € 140.000, - geïnvesteerd in 48 projecten. Van natuurontwikkeling, festivals, theaterproducties tot educatieve projecten.
26 oktober 2022
Cultuurfonds Limburg investeert dit kwartaal met bijna 140.000 euro in 48 cultuur- en natuurprojecten

Hieronder lichten we enkele mooie projecten toe. De volledige lijst met financiële bijdragen uit deze derde ronde van 2022 is te vinden op een aparte pagina op de website.

Muziektheaterproductie “In die sjtroat”

Stichting Cultuurbevordering Parkstad kan voor haar muziektheaterproductie van 10 t/m 14 mei 2023 in Parkstad Heerlen Theater rekenen op een bijdrage van € 7.500 vanuit het Beusmans Jeurissen Fonds. De voorstelling verbindt naast Het Streektheater, Koninklijke Harmonie Heerlen en Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius ook de bewoners en jongeren uit diverse Heerlense buurten op sociale en artistieke wijze aan de kunsten en het theater. “In die sjtroat” draait om vergankelijkheid en de waarde van leven, gezien in kleine dingen. Een moderne geschiedschrijving als ode aan verdraagzaamheid.

Hip Hop voor iedereen

Hip Hop International Netherlands organiseert op 5 februari 2023 de “Netherlands Hip Hop Dance Championship” voor de professionals en op 4 februari 2023 een wedstrijd voor speciale doelgroepen en amateurs. De gehele 1e dag staat in het teken van talentontwikkeling bij amateurs. Daarnaast krijgen dansers met een beperking vooraf begeleiding naar het event toe en krijgen zij een coach toegewezen. Men ontvangt een bijdrage van € 5.000, waarvan € 1.000 uit het René H. van Bokkum Fonds en € 1.000 uit het Mijndershuis Fonds.

Innovatief circulair project met studenten 

Bij de lerarenopleiding Natuurkunde in Zuid-Limburg worden jongeren opgeleid om de Nederlandse jeugd te inspireren tot een slim en innovatief Nederland. Jonge docenten worden voorgelicht over de duurzame en circulaire materialen door middel van een innovatief en praktisch project. Vanuit een samenwerking tussen Fontys Lerarenopleiding Natuurkunde, stichting Precious Plastic Maastricht en ComposTerra wordt er binnen het project van 8 weken bekeken hoe er een duurzaam verpakkingsmateriaal kan worden gemaakt van mycelium, gegroeid op verschillende organische reststromen. Men kan rekenen op een waarderingsbijdrage van € 600.

Restauratie koets Kasteel Arcen

Stichting Limburgs Landschap kan voor de restauratie van een zogenaamde Schuit-Landauer koets rekenen op € 5.000. Het is een ingrijpende restauratie maar het Limburgs Landschap wil er graag aan beginnen omdat er maar weinig kastelen in Nederland zijn waar de originele koetsen bewaard zijn gebleven. Restaurateur is Hay Gout van het Streekmuseum De Hansenhof. De gerestaureerde koets krijgt een mooie plek in het park van Kasteel Arcen.

Belangrijke partner voor cultuur en natuur

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een belangrijke partner voor cultuur- en natuur initiatieven in Nederland. Vorig jaar heeft de afdeling Limburg geïnvesteerd in 175 projecten en was zo een belangrijke partner in de door Corona getroffen cultuursector. Dankzij de financiële steun van velen kan het fonds ook de komende kwartalen weer een impuls geven aan projecten uit de Limburgse cultuur- en natuursector.