Overijssel

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteund.

Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel
Provinciehuis
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
overijssel@cultuurfonds.nl

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Overijssel? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Overijssel en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u het aanvraagformulier downloaden.

Wanneer het Cultuurfonds Overijssel uw project ondersteunt, kunt u een verzoek indienen voor uitbetaling.

Fondsen op naam

Wilt u cultuur, natuur en wetenschap steunen in de provincie Overijssel? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds. Heeft u een project dat past bij een van de CultuurFondsen op Naam? Dan kunt u een aanvraag doen voor een bijdrage uit een van de fondsen:

Haersoltefonds Overijssel
Ondersteunt initiatieven voor educatie en talentontwikkeling op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst en natuur in de provincie Overijssel (w.o. ook beurzen voor talentvolle musici).

Köbo Fonds
Voor educatieve projecten op het gebied van muziek, dans of theater voor jongeren die hier niet of nauwelijks mee in aanraking komen.

Marke van Streukel/Marke van Berkum Fonds
Steunt natuurbehoud, (rechts)wetenschap en monumentenzorg in de provincie Overijssel. Voor ondersteuning komen met name in aanmerking projecten van het Overijssels Landschap, de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG) en de Stichting Overijsselse Molen.

Feteris-Oosterbaan Fonds
Dit fonds ondersteunt muziekbeoefening in de regio’s Noord-West Overijssel en Noord/Veluwe.

Henk Jan van den Berg Fonds
Voor amateuristische muziekbeoefening op het platteland van Overijssel.

Muziekstudiefonds voor Drenthe en Overijssel
Draagt bij aan projecten ter bevordering van de beoefening van klassieke muziek in Drenthe en Overijssel.

Van Heek Boekelo Fonds
Dit fonds draagt financieel bij aan projecten die betrokken zijn bij culturele, historische en landschappelijke situaties en initiatieven in en rondom Boekelo, Usselo, Twekkelo in Overijssel.

Ivonne Fonds
Voor amateurmuziekgezelschappen in Overijssel

Herman Krop Fundatie
Steunt culturele projecten in Zwolle en omgeving.

Cultuurfonds Kampen

Het doel van Cultuurfonds Kampen is om vernieuwende projecten op het gebied van kunst en cultuur in Kampen te ondersteunen. De gemeente Kampen legt de eerste jaren een financiële bodem voor het fonds. Daarnaast zoekt het Cultuurfonds Kampen lokale partners die het fonds met financiële middelen willen vullen. Dit kunnen bedrijven zijn, maar ook particulieren of andere fondsen. Financieel bijdragen aan het fonds kan bijvoorbeeld in de vorm van sponsoring, een donatie of gift. U kunt financiële ondersteuning ontvangen voor een project in Kampen. 

KCIPO

De Provincie Overijssel geeft een impuls aan kleine culturele initiatieven in de provincie. De afdeling Overijssel heeft daarom het fonds Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO) opgezet. Behalve voor culturele organisaties die een rechtspersoonsvorm kennen, kunnen ook bijdragen worden verstrekt voor culturele projecten die in groepsverband worden opgezet, bijvoorbeeld wijken en buurten.

Prijzen

De Cultuurprijs, de Talentprijs en de Oeuvreprijs
De prijzen zijn in 2014 ontstaan uit een samenwerking tussen het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel, RTV Oost, De Stentor en De Twentsche Courant Tubantia onder de gezamenlijke vlag van uitgaansplatform OverUIT. Met deze jaarlijkse prijzen wordt het mooiste, beste en ontroerendste wat Overijssel te bieden heeft onder de aandacht gebracht van een nog breder publiek.

Advies op Maat

Vrijwilligers die actief zijn voor culturele amateurverenigingen en
-instellingen maken met Advies op Maat kans op vier dagdelen gratis advies en ondersteuning van senior adviseurs van de SESAM-academie. 

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel
Provinciehuis
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
E overijssel@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Ineke Bruggeman, ambtelijk secretaris, bereikbaar maandag t/m donderdag
Hetty Albers en Brenda van het Ende, administratieve ondersteuning

T (038) 499 9339 

Bestuur
Mw. drs. A.Th.B. Bijleveld- Schouten, voorzitter
Drs. H.J. Meijer, vice-voorzitter
Drs. A.A. Dalenoort, penningmeester
Drs. Ing. D.H. Baalman
Mr. Th. Bakhuizen
Mw. drs. H.J.W. Brokmeier
Mw. J.M. van Davenhorst-van der Hoort
Mr. J.R. van Dijk
Mw. J.K. Hartman
Mw. drs. A.S. Uitslag
Dhr. G.D. Webbink

Ambtelijk secretaris
Mw. G.T.M. Bruggeman

Administratieve ondersteuning
Mw. H. Albers
Mw. B. van het Ende

Voor vragen, neem contact op met:
Ineke Bruggeman
Ambtelijk secretaris
038 499 9339
overijssel@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Overijssel

Overijssel

Cultuurfonds Overijssel: 150.000 euro naar cultuur en natuur

18/07/2017

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 52 cultuur- en natuurprojecten mede mogelijk gemaakt, voor een bedrag van bijna 150.000 euro. Het geld kwam onder meer uit een aantal CultuurFondsen op Naam , waaronder ook uit het nieuwe Fonds Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO)

Overijsselmuziektheater

Hanzedagen

Van 15 tot en met 18 juni 2017 staat Kampen in het teken van de Internationale Hanzedagen. Vier dagen theater, kunst en muziek in het centrum van Kampen.

Bekijk
Overijssel

Provincie Overijssel geeft impuls aan kleine culturele initiatieven

18/04/2017

Eigen fonds van Provincie bij Prins Bernhard Cultuurfonds