Overijssel

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
overijssel@cultuurfonds.nl
(038) 499 9339

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Overijssel? Kijk dan eerst of het project voldoet aan de richtlijnen en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Overijssel uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Huur licht, geluid en podiumdelen

Het Cultuurfonds Overijssel biedt groepen die zich bezig houden met podiumkunsten de mogelijkheid theatertechnische faciliteiten in de vorm van licht, geluid en podium(delen) te huren. Daarmee kan men een voorstelling professionaliseren.

Geven

Wilt u cultuur, natuur of wetenschap steunen in Overijssel? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds.


Fondsen op Naam

Feteris-Oosterbaan Fonds
Dit fonds ondersteunt muziekbeoefening in de regio’s Noord-West Overijssel en Noord/Veluwe.

Fonds De Horsthoek
Voor projecten voor jongeren op het gebied van de podiumkunsten in Overijssel.

Haersoltefonds Overijssel
Ondersteunt initiatieven voor educatie en talentontwikkeling op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst en natuur in de provincie Overijssel.

Henk Jan van den Berg Fonds
Voor amateur muziekbeoefening op het platteland van Overijssel.

Herman Krop Fundatie
Steunt culturele projecten in Zwolle en omgeving.

KCIPO
De Provincie Overijssel geeft een impuls aan kleine culturele initiatieven in de provincie met het fonds Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO). 

Köbo Fonds
Voor educatieve projecten op het gebied van muziek, dans of theater voor jongeren die hier niet of nauwelijks mee in aanraking komen.

Kouwelaar Popma Fonds
Dit fonds ondersteunt natuureducatieprojecten in de provincie Overijssel.

Marke van Streukel/Marke van Berkum Fonds
Steunt natuurbehoud, (rechts)wetenschap en monumentenzorg in de provincie Overijssel. Voor ondersteuning komen met name in aanmerking projecten van het Overijssels Landschap, de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG) en de Stichting Overijsselse Molen.

Muziekstudiefonds voor Drenthe en Overijssel
Draagt bij aan projecten ter bevordering van de beoefening van klassieke muziek in Drenthe en Overijssel.

Van Heek Boekelo Fonds
Dit fonds is er voor projecten voor culturele, historische en landschappelijke situaties en initiatieven in en rondom Boekelo, Usselo en Twekkelo.

Staargaard-Van Oostrom Meyjes Fonds

Dit fonds is er voor behoud van natuur en landschap, (water)molens, flora en fauna in de provincie Overijssel en voor het financieel ondersteunen van verenigingen en stichtingen in die provincie die zich inzetten voor het behoud van de cultuur en interesse voor klassieke muziek.

ZuGo Fonds

Dit fonds helpt financieel met het ondersteunen van culturele projecten in de provincies Gelderland en Overijssel, met een voorkeur voor Zutphen. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland en Overijssel.

Regeling kleine natuurprojecten

Voor vrijwilligers die initiatief nemen om meer groen in de provincie Overijssel te brengen is er de Regeling kleine natuurprojecten. Zij kunnen een bijdrage aanvragen voor bijvoorbeeld nestkasten, een pluktuin, insectenweide of een educatief project waarbij natuur centraal staat.

Educatie Groene Schoolpleinen

Het Cultuurfonds Overijssel ondersteunt 25 basisscholen met een groen schoolplein om daar nog meer uit te halen. Deze scholen krijgen een natuurworkshop, een jaar lang begeleiding voor hun docenten en een werkkist ‘En nu naar buiten’. Voorwaarde is dat zij hun schoolplein vergroenen via Groene Schoolpleinen Overijssel.

Aanmelden
De scholen kunnen zich aanmelden voor dit pakket ter waarde van €1.000 via www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl. Daar kunnen zij nu ook al meer informatie vinden over de voorwaarden voor deelname. Voor de regeling geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. In totaal is er dus €25.000 beschikbaar voor deze regeling.

De basisscholen die een aanvraag willen indienen, moeten al gebruik maken van de subsidie om hun schoolplein te vergroenen of al een groen plein hebben.

Samenwerking 
Omdat in de praktijk blijkt dat het leerkrachten vaak nog ontbreekt aan kennis en kunde hoe ze hun plein voor educatie in kunnen zetten, heeft Groene Schoolpleinen Overijssel aangeklopt bij het Cultuurfonds voor een samenwerking. Met praktische hulpmiddelen die nu beschikbaar komen, kunnen docenten voortaan gericht aan de slag om het groene schoolplein te implementeren in hun reguliere lesprogramma.

Het groene klaslokaal
In de optiek van de initiatiefnemers van het programmateam Groene Schoolpleinen Overijssel is het schoolplein door zijn aanpak de grootste educatieve ruimte van een school. Kinderen krijgen buiten les met natuurlijke materialen, praktische voorbeelden en opdrachten om hun omgeving te verkennen.

Maar ook ‘binnen’-vakken kunnen buiten gegeven worden. Kinderen kunnen zich buiten beter kunnen concentreren dan in een vol, klein klaslokaal. Bovendien is buitenspelen goed voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen, op een groen schoolplein verbetert hun concentratie en wordt hun interesse in en waardering voor natuur vergroot. Al met al goede argumenten om het schoolplein om te toveren tot een groen klaslokaal.

Crowdfunding

Wilt u uw project laten crowdfunden? Dan kunt u via voordekunst een crowdfunding campagne starten. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. Dat betekent dat niet alleen stichtingen of verenigingen voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen, maar bijvoorbeeld ook creatieve zelfstandigen of gezelschappen. Het project moet wel plaatsvinden in de provincie Overijssel.

Alle aanvragen voor crowdfunding gaan via het portaal van voordekunst. Voordekunst beoordeelt of uw project bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel past en in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Aanvragen kunnen niet bij het Cultuurfonds zelf ingediend worden. Aan projecten die rechtstreeks worden ondersteund zal het Cultuurfonds niet óók via voordekunst bijdragen (of omgekeerd).

Music Support Overijssel

Het Cultuurfonds Overijssel heeft € 48.500 beschikbaar gesteld aan het Poppunt Overijssel voor een tweede jaar Music Support Overijssel. 

De regeling is bedoeld om ambitieuze artiesten te ondersteunen: van producer tot metalband en van singer-songwriter tot hiphopcollectief. Zij kunnen maximaal € 1.000 aanvragen. Met een bijdrage uit het fonds kunnen zij zichzelf artistiek en zakelijk ontwikkelen, om zo met een gerichte investering een grote sprong te maken. Kijk voor meer informatie op de website van Poppunt Overijssel.

Prijzen

De Cultuurprijs en Talentprijs

De winnaars van 2022 zijn Hendrik Jan Bökkers (Cultuurprijs) en Nathalie Schaap (Talentprijs), zij krijgen de prijzen op 19 september in Theater de Spiegel in Zwolle uitgereikt. Lees hier waarom Hendrik Jan Bökkers en Nathalie Schaap de prijzen ontvangen.

De Cultuurprijs Overijssel is een waarderingsprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon, groep van personen of organisatie, na een procedure van nominatie en selectie. Ook wordt er een jaarlijkse Talentprijs beschikbaar gesteld, waarvoor dezelfde procedure geldt. De Stichting Cultuurprijs Overijssel wordt gefinancierd door Provincie Overijssel en Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en is inhoudelijk onafhankelijk van haar financiers en andere externe partijen. Zie voor meer informatie www.cultuurprijsoverijssel.nl.

Bestuur en contact

Contactpersonen
Ineke Bruggeman ambtelijk secretaris
Hetty Albers en Wouter Hilberink administratieve ondersteuning

Bestuur
Andries Heidema voorzitter
Anneke Raven penningmeester
Sander de Rouwe, vice-voorzitter
Simone Kratz
Eiko Smid
Dirk Baalman
Josien Beltman
Nicolas Mansfield
Thea Peters-Houweling
Henk Schaafsma
Sabine Uitslag
Dinand Webbink

Ineke Bruggeman
Voor vragen, neem contact op met:
Ineke Bruggeman
Ambtelijk secretaris
038 499 9339
overijssel@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Overijssel

Overijssel

Cultuurfonds Overijssel investeert in 57 cultuur- en natuurprojecten met € 244.000

22/12/2022

Geld voor onder meer het Rietfestival, 'Osse, petret van een pestoor' en Heemtuin Nijverdal

Overijssel

Cultuurfonds Overijssel investeert in 43 cultuur- en natuurprojecten met ruim 150.000 euro

06/10/2022

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft in het derde kwartaal van dit jaar voor 150.025 euro bijgedragen aan 43 bijzondere cultuur- en natuurprojecten in de provincie.

Overijssel

Cultuurprijzen Overijssel uitgereikt aan Hendrik Jan Bökkers en Nathalie Schaap

20/09/2022

Op maandagavond zijn de Cultuurprijs Overijsel aan Hendrik Jan Bökkers en het Cultuurtalent van Overijssel aan Nathalie Schaap uitgereikt in theater Odeon De Spiegel in Zwolle. Beiden ontvingen een geldbedrag van 10.000 euro, een kunstwerk en een oorkonde. De Cultuurprijs Overijssel is mogelijk gemaakt door Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en Provincie Overijssel.

Overijssel

Cultuurfonds Overijssel investeert in 40 cultuur- en natuurprojecten met € 137.600

07/07/2022

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar voor € 137.600 bijgedragen aan 40 bijzondere cultuur- en natuurprojecten in de provincie.