Overijssel

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
overijssel@cultuurfonds.nl

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Overijssel? Kijk dan eerst of het project voldoet aan de richtlijnen en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Overijssel uw project ondersteunt, kunt u een verzoek indienen voor uitbetaling.

Geven

Wilt u cultuur, natuur of wetenschap steunen in de provincie Overijssel? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Cultuurfonds Kampen
Dit fondsondersteunt vernieuwende projecten op het gebied van kunst en cultuur in Kampen. De gemeente Kampen legt de eerste jaren een financiële bodem voor het fonds. Daarnaast zoekt het Cultuurfonds Kampen lokale partners die het fonds met financiële middelen willen vullen. Dit kunnen bedrijven zijn, maar ook particulieren of andere fondsen. Bijdragen aan het fonds kan bijvoorbeeld in de vorm van sponsoring, een donatie of gift. 

Feteris-Oosterbaan Fonds
Dit fonds ondersteunt muziekbeoefening in de regio’s Noord-West Overijssel en Noord/Veluwe.

Haersoltefonds Overijssel
Ondersteunt initiatieven voor educatie en talentontwikkeling op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst en natuur in de provincie Overijssel (w.o. ook beurzen voor talentvolle musici).

Henk Jan van den Berg Fonds
Voor amateur muziekbeoefening op het platteland van Overijssel.

Herman Krop Fundatie
Steunt culturele projecten in Zwolle en omgeving.

Ivonne Fonds
Voor amateurmuziekgezelschappen in Overijssel

KCIPO
De Provincie Overijssel geeft een impuls aan kleine culturele initiatieven in de provincie met het fonds Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO).

Köbo Fonds
Voor educatieve projecten op het gebied van muziek, dans of theater voor jongeren die hier niet of nauwelijks mee in aanraking komen.

Marke van Streukel/Marke van Berkum Fonds
Steunt natuurbehoud, (rechts)wetenschap en monumentenzorg in de provincie Overijssel. Voor ondersteuning komen met name in aanmerking projecten van het Overijssels Landschap, de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG) en de Stichting Overijsselse Molen.

Muziekstudiefonds voor Drenthe en Overijssel
Draagt bij aan projecten ter bevordering van de beoefening van klassieke muziek in Drenthe en Overijssel.

Van Heek Boekelo Fonds
Dit fonds draagt financieel bij aan projecten die betrokken zijn bij culturele, historische en landschappelijke situaties en initiatieven in en rondom Boekelo, Usselo, Twekkelo in Overijssel.

Stadsfonds Almelo
Dit fonds ondersteunt en stimuleert kunst en cultuur in Almelo. Het is een fonds van en voor de lokale gemeenschap.

Bijzondere mogelijkheden voor muziek

Voor het werkterrein muziek kent de provincie Overijssel een aantal bijzondere mogelijkheden ter ondersteuning.

Huur licht, geluid en podiumdelen

Op een aantal plaatsen verspreid in de provincie Overijssel kunt u licht, geluid en podiumdelen huren, om daarmee een voorstelling te professionaliseren.

Educatieprojecten

Educatieproject Vlinder schenkt aandacht aan muziekonderwijs voor de jonge generaties, in een tijd waarin de toekomst van klassieke muziek onder druk staat. 

Workshops 

Voor alle muziekverenigingen binnen Overijssel is er het Blaasmenu. Door middel van workshops kan een orkest zich ontwikkelen op het gebied van ritmiek, zuiverheid en intonatie, improvisatie, zang en samenspel. Speciaal voor de jeugd wordt er een festival georganiseerd. De workshopleiders zijn professionele musici uit de provincie.

Prijzen

De Cultuurprijs, de Talentprijs en de Oeuvreprijs
Deze prijzen worden jaarlijks uitgereikt door het Cultuurfonds Overijssel, in samenwerking met RTV Oost, De Stentor en De Twentsche Courant Tubantia, onder de gezamenlijke vlag van uitgaansplatform OverUIT.

Bestuur en contact

Contactpersonen
Ineke Bruggeman, ambtelijk secretaris
Hetty Albers en Brenda van het Ende, administratieve ondersteuning

Bestuur
Voorzitter: momenteel vacant
Drs. H.J. Meijer, vice-voorzitter
Drs. E. Smid, penningmeester
Drs. Ing. D.H. Baalman
Mr. Th. Bakhuizen
Mw. Drs. J. Beltman
Mr. J.R. van Dijk
Mw. J.K. Hartman
Mw. Drs. T.C. Peters-Houweling
Mw. drs. A.S. Uitslag
Drs. G.D. Webbink

Voor vragen, neem contact op met:
Ineke Bruggeman
Ambtelijk secretaris
038 499 9339
overijssel@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Overijssel

Overijssel

Cultuurprojecten gezocht voor Stadsfonds Almelo

04/05/2018

Sluitingsdatum aanvragen op 15 mei

Overijsseltheater, dans en film

De Wilde Deerne

Muziektheater over het wolfsmeisje dat 300 jaar geleden bij Zwolle werd gevonden.

Bekijk
Overijsselmuziek

CLASSSH

Frisse klassieke concertbelevingen, een clash tussen traditie en beleving van nu.

Bekijk
Overijssel

Cultuurfonds Overijssel deelt bijna kwart miljoen uit

29/03/2018

78 organisaties ontvingen op 27 maart middels een cheque de toekenningen uit het 1e kwartaal 2018. Er werd voor een totaalbedrag van € 234.050 uitgereikt, in Theater De Gashouder in Dedemsvaart.