Overijssel

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
overijssel@cultuurfonds.nl
(038) 499 9339Voor het bestuur van Cultuurfonds Overijssel zoeken we momenteel twee nieuwe bestuursleden, waarvan één met specifiek kennis van klassieke muziek in de provincie Overijssel. 

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Overijssel? Kijk dan eerst of het project voldoet aan de richtlijnen en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Overijssel uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Huur licht, geluid en podiumdelen

Het Cultuurfonds Overijssel biedt groepen die zich bezig houden met podiumkunsten de mogelijkheid theatertechnische faciliteiten in de vorm van licht, geluid en podium(delen) te huren. Daarmee kan men een voorstelling professionaliseren.


Geven

Wilt u cultuur, natuur of wetenschap steunen in Overijssel? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Cultuurfonds Kampen
Dit fonds ondersteunt vernieuwende projecten op het gebied van kunst en cultuur in Kampen. De gemeente Kampen legt de eerste jaren een financiële bodem voor het fonds. Daarnaast zoekt het Cultuurfonds Kampen lokale partners die het fonds met financiële middelen willen vullen. Dit kunnen bedrijven zijn, maar ook particulieren of andere fondsen. Bijdragen aan het fonds kan bijvoorbeeld in de vorm van sponsoring, een donatie of gift. 

Feteris-Oosterbaan Fonds
Dit fonds ondersteunt muziekbeoefening in de regio’s Noord-West Overijssel en Noord/Veluwe.

Haersoltefonds Overijssel
Ondersteunt initiatieven voor educatie en talentontwikkeling op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst en natuur in de provincie Overijssel (w.o. ook beurzen voor talentvolle musici).

Henk Jan van den Berg Fonds
Voor amateur muziekbeoefening op het platteland van Overijssel.

Herman Krop Fundatie
Steunt culturele projecten in Zwolle en omgeving.

Ivonne Fonds
Voor amateurmuziekgezelschappen in Overijssel

KCIPO
De Provincie Overijssel geeft een impuls aan kleine culturele initiatieven in de provincie met het fonds Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO).

Köbo Fonds
Voor educatieve projecten op het gebied van muziek, dans of theater voor jongeren die hier niet of nauwelijks mee in aanraking komen.

Marke van Streukel/Marke van Berkum Fonds
Steunt natuurbehoud, (rechts)wetenschap en monumentenzorg in de provincie Overijssel. Voor ondersteuning komen met name in aanmerking projecten van het Overijssels Landschap, de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG) en de Stichting Overijsselse Molen.

Muziekstudiefonds voor Drenthe en Overijssel
Draagt bij aan projecten ter bevordering van de beoefening van klassieke muziek in Drenthe en Overijssel.

Van Heek Boekelo Fonds
Dit fonds is er voor projecten voor culturele, historische en landschappelijke situaties en initiatieven in en rondom Boekelo, Usselo en Twekkelo.

Stadsfonds Almelo
Dit fonds ondersteunt en stimuleert kunst en cultuur in Almelo. Het is een fonds van en voor de lokale gemeenschap.

Crowdfunding

Wilt u uw project laten crowdfunden? Dan kunt u via voordekunst een crowdfunding campagne starten. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. Dat betekent dat niet alleen stichtingen of verenigingen voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen, maar bijvoorbeeld ook creatieve zelfstandigen of gezelschappen. Het project moet wel plaatsvinden in de provincie Overijssel.

Alle aanvragen voor crowdfunding gaan via het portaal van voordekunst. Voordekunst beoordeelt of uw project bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel past en in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Aanvragen kunnen niet bij het Cultuurfonds zelf ingediend worden. Aan projecten die rechtstreeks worden ondersteund zal het Cultuurfonds niet óók via voordekunst bijdragen (of omgekeerd).

Prijzen

De Cultuurprijs, de Talentprijs en de Oeuvreprijs
De Cultuurprijs en de Talentprijs worden jaarlijks uitgereikt door het Cultuurfonds Overijssel, in samenwerking met RTV Oost, De Stentor en De Twentsche Courant Tubantia, onder de gezamenlijke vlag van uitgaansplatform OverUIT. De Oeuvreprijs wordt uitgereikt wanneer daar een bijzondere aanleiding toe is. 

Bestuur en contact

Contactpersonen
Ineke Bruggeman, ambtelijk secretaris
Hetty Albers en Wouter Hilberink, administratieve ondersteuning

Bestuur
Ir. A.P. Heidema, voorzitter
Mw. A.H. Raven B.A., vice-voorzitter
Drs. E. Smid, penningmeester
Drs. Ing. D.H. Baalman
Mw. Drs. J. Beltman
Mw. J.K. Hartman
N. Mansfield B.A.
Mw. Drs. T.C. Peters-Houweling
H.R. Schaafsma
Mw. Drs. A.S. Uitslag
G.D. Webbink

Voor vragen, neem contact op met:
Ineke Bruggeman
Ambtelijk secretaris
038 499 9339
overijssel@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Overijssel

Overijssel

Cultuurfonds Overijssel steunt 44 nieuwe projecten!

01/07/2019

Het was een feestelijke avond op 25 juni in een aangenaam koele Theater De Gashouder in Dedemsvaart. Tijdens de jaarlijkse centrale cheque-uitreiking van Cultuurfonds Overijssel namen 44 gelukkige verenigingen een cheque in ontvangst voor de cultuur- en natuurprojecten die zij de komende periode gaan uitvoeren. Zij waren geselecteerd uit de in totaal 80 toegewezen projecten in de besluitronde van het 2e kwartaal 2019 van het Cultuurfonds. In totaal is tijdens deze ronde voor 248.925 euro toegewezen.

Overijssel

Cultuurfonds Overijssel ondersteunt Stift Festival en 75 andere projecten

28/03/2019

Cultuurfonds Overijssel heeft in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 185.000 euro toegekend voor 76 projecten en investeringen op het gebied van cultuur en natuur, waaronder het internationale kamermuziekfestival op en rondom Stift in Weerselo.

Overijssel

Cultuurfonds Kampen zoekt ambassadeurs!

21/02/2019

Heb jij een warm kloppend hart voor kunst en cultuur in Kampen? Cultuurfonds Kampen zoekt ambassadeurs, die helpen met het beoordelen van aanvragen voor vernieuwende en onderscheidende projecten.

Overijssel

Cultuurfonds Overijssel ondersteunt 260 projecten in 2018

20/12/2018

Cultuurfonds Overijssel heeft dit jaar 260 projecten ondersteund. Er ging in totaal €715.870 naar Overijsselse projecten op het gebied van natuur, cultuur en wetenschap.