Cultuurfonds Overijssel investeert in 43 cultuur- en natuurprojecten met ruim 150.000 euro

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft in het derde kwartaal van dit jaar voor 150.025 euro bijgedragen aan 43 bijzondere cultuur- en natuurprojecten in de provincie.
6 oktober 2022
Cultuurfonds Overijssel investeert in 43 cultuur- en natuurprojecten met ruim 150.000 euro
Fotocredits:
Feit en Fabel - Stichting Culturele Grenscontacten

Het is elk kwartaal mogelijk om een financiële bijdrage aan te vragen voor een project. De criteria waar een aanvraag aan moet voldoen, zijn te vinden op de website van het Cultuurfonds. Hieronder lichten we enkele opvallende projecten toe, waar het bestuur deze keer van onder de indruk was. De volledige lijst met toekenningen uit deze derde ronde is te vinden op een aparte pagina op onze website.

Zwolse Beiaard Stichting 

De Zwolse Beiaard Stichting kan voor sampling van de klokken door de Taylorbeiaard voor (jubileum)concerten rekenen op 2.500 euro.

Componist Jan-Bas Bollen introduceerde tijdens het 90-jarig jubileumconcert afgelopen 22 september zijn hypertheremin: een door hem zelf ontwikkeld elektronisch instrument, dat in speelwijze grote overeenkomsten vertoond met de klassieke theremin. Een theremin wordt bespeeld door de afstand tussen de handen en twee antennes te variëren. Met de sampling wil de Stichting carillons toekomstbestendig maken en nieuwe bespelingsvormen stimuleren. Voor dit concert, en vele daarna, zijn de klokken van de Taylorbeiaard door Bollen gesampled.

Feit of Fabel

Stichting Culturele Grenscontacten uit Winterswijk Meddo ontvangt voor haar project Feit of Fabel 2.000 euro.

Er worden 30 dialectspreekwoorden uit de Euregio (Twente, Drenthe, Achterhoek, West-Münsterland en de Grafschaft Bentheim) geselecteerd en deze volkswijsheden worden wetenschappelijk getoetst of zij kloppen. Deze spreekwoorden zijn ontleend aan de verzameling van 5.000 dialectspreekwoorden, die Heinrich Büld heeft gepubliceerd in zijn boek “Niedersdeutsche sprichwörter zwischen Ems und Issel”, Münster 1983. Daarnaast werkt de stichting in dit project samen met het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Kreis Borken en het Huus van de taol Drenthe. De resultaten worden in 2023 gepresenteerd via een publicatie, een symposium en een pubquiz.

Stichting Cultuur in Twente

Stichting Cultuur in Twente kan rekenen op 10.000 euro voor de workshop/training VASCO. 

Vrijwilligers Academie Scholing Cultureel Overijssel (VASCO) zorgt voor het breed toegankelijk maken van een structureel aanbod van deskundigheidsbevordering voor erfgoedvrijwilligers in Overijssel. Voor deze groep wordt een breed aanbod trainingen ontwikkeld, waarbij ook kleinere organisaties de mogelijkheid krijgen om hun vrijwilligers verder te versterken en weerbaarder te maken. Door het inzetten van educatie worden zowel de publiekservaring verbeterd als de lokale verankering versterkt.