Vrijwilligers kunnen weer beroep doen op Regeling Kleine Natuurprojecten

Het Cultuurfonds Overijssel stelt de Regeling Kleine Natuurprojecten per 1 september weer open. Vanwege doorslaand succes werd de subsidieregeling tijdelijk opgeschort, omdat het beschikbare budget was uitgeput. Er is nu extra geld beschikbaar gesteld, zodat er weer nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend.
Zwolle, 26 augustus 2020
Vrijwilligers kunnen weer beroep doen op Regeling Kleine Natuurprojecten
Fotocredits:
DiedovStock - stock.adobe.com

De Regeling Kleine Natuurprojecten is een laagdrempelige subsidiemogelijkheid voor vrijwilligers die meer groen in de provincie Overijssel willen brengen. Zij kunnen een bijdrage aanvragen voor een pluktuin, insectenweide of een educatief project waarin de natuur centraal staat. Hieronder vallen ook nestkasten en onderzoeksmaterialen als nachtkijkers en bewegingscamera’s. De maximale bijdrage is € 750 per project. Voor meer informatie: www.cultuurfonds.nl/overijssel

Over het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur te laten leven. Dankzij onze beurzen, fondsen, expertise, prijzen en opdrachten ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden.

Het Cultuurfonds Overijssel is een van de twaalf provinciale afdelingen.