Vrijwilligers kunnen weer beroep doen op Regeling Kleine Natuurprojecten

Het Cultuurfonds Overijssel stelt de Regeling Kleine Natuurprojecten per 1 september weer open. Vanwege doorslaand succes werd de subsidieregeling tijdelijk opgeschort, omdat het beschikbare budget was uitgeput. Er is nu extra geld beschikbaar gesteld, zodat er weer nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend.
Zwolle, 26 augustus 2020
Vrijwilligers kunnen weer beroep doen op Regeling Kleine Natuurprojecten
Fotocredits:
DiedovStock - stock.adobe.com

De Regeling Kleine Natuurprojecten is een laagdrempelige subsidiemogelijkheid voor vrijwilligers die meer groen in de provincie Overijssel willen brengen. Zij kunnen een bijdrage aanvragen voor een pluktuin, insectenweide of een educatief project waarin de natuur centraal staat. Hieronder vallen ook nestkasten en onderzoeksmaterialen als nachtkijkers en bewegingscamera’s. De maximale bijdrage is € 750 per project. Voor meer informatie: www.cultuurfonds.nl/overijssel

Over het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds is een bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Cultuurfonds Overijssel is een van de twaalf provinciale afdelingen.