Aanvragen Zuid-Holland

Voor wie?

Voor projecten in Zuid-Holland kunnen stichtingen en verenigingen en financiĆ«le bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Prins Bernhard Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt. 

Daarnaast gelden aanvullende richtlijnen.

Inzendtermijnen

Stuur de aanvraag ruim op tijd in en altijd voordat het project van start gaat.  

Vergaderdata 2019Uiterste inleverdatum
29 maart 1 januari
5 juli 15 maart
27 september 15 juni
6 december15 september

Aanvragen voor aanschaf kleding en instrumenten kunt u het hele jaar indienen. Dit kan eens in de drie jaar. Indien u deze al heeft aangeschaft voordat de aanvraag in behandeling is genomen, komt u niet in aanmerking voor ondersteuning. 

Aanvragen

U kunt online uw aanvraag doen voor deze provincie. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. Dit stuurt u mee met uw online aanvraag.

Aanvraag uit fonds op naam

Naast de algemene aanvragen kan er een bijdrage worden gevraagd uit een aantal CultuurFondsen op Naam. Er moet dan worden voldaan aan de algemene richtlijnen, maar er zijn daarnaast nog aanvullende voorwaarden.

Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland
Dit fonds ondersteunt collectie beherende instellingen bij het digitaal openstellen van hun collecties. Het doel is om nieuwe verbindingen aan te gaan met doelgroepen die anders wat verder van de instellingen af staan.

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek

In de bijlage vindt u meer informatie over de financiĆ«le afwikkeling.