Aanvragen bij de afdeling Zuid-Holland

Stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning van hun project. 

Voor Wie?

Stichtingen en verenigingen kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen om te zien of het project in aanmerking komt. 

Meer uitgebreide informatie over wat wij kunnen ondersteunen, staat in ons bestedingenbeleid en in de veelgestelde vragen over aanvragen

Daarnaast gelden er in Zuid-Holland een aantal aanvullende richtlijnen.

Voor kleinere projecten is er een snelloket. Voor crowdfunctiesacties is er het platform voordekunst.

Inzendtermijnen

Stuur de aanvraag op tijd in en altijd voordat het project van start gaat. Voor het snelloket en het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties kan het hele jaar door een aanvraag worden gedaan. Houd er rekening mee dat voor het Themafonds Groenblauwe schoolpleinen Zuid-Holland het budget van 2020 al zo goed als besteed is. Aanvragen voor 2021 kunnen vanaf 15 december 2020 weer worden ingediend.

Vergaderdata 2020Uiterste inleverdatum
3 april1 januari
3 juli 15 maart
25 september 15 juni
4 december15 september

Aanvragen voor aanschaf kleding en instrumenten kunt u het hele jaar door indienen. Dit kan eens in de drie jaar en alleen voordat de aanschaf is gedaan.   

Aanvraag uit fonds op naam

Er kan een bijdrage worden gevraagd uit een CultuurFonds op Naam. Behalve de algemene richtlijnen, zijn er daarnaast soms aanvullende voorwaarden.

A. en M. Verhoeven Fondsfonds voor cultureel erfgoed, cultuureducatie en natuur in Hoeksche Waard.

De Bander Fonds: voor projecten in de regio Leiden, met een voorkeur voor monumentenzorg en cultuur -en erfgoededucatie

Catrien Venverloo Fonds: fonds voor klassieke muziek projecten in Zuid-Holland

Hagana Juventus Musica Fondsmuziekprojecten voor jongeren. onder meer voor jeugdorkesten en aanschaf van muziekinstrumenten

KvocultuurDelft Fonds: voor het cultureel verenigingsleven en interieurbehoud in kerken in Delft

Pibor Fonds: cultuurhistorische projecten met betrekking tot de periode vóór 1940 in Zuid-Holland, voorkeur voor Alblasserwaard

Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland: voor het digitaliseren van erfgoedcollecties in Zuid-Holland.
Het beschikbare budget van het Themafonds Digitalisering Cultureel Erfgoed Zuid-Holland is besteed. U kunt (voorlopig) geen aanvragen meer indienen voor dit Themafonds. Mocht het Themafonds opnieuw worden opengesteld, wordt dat (naar verwachting rond de zomer van 2020) op deze site gemeld. 

Themafonds Groenblauwe schoolpleinen Zuid-Holland: voor de inrichting van groenblauwe schoolpleinen voor het basisonderwijs in Zuid-Holland. N.B. Het budget voor 2020 is besteed. Nieuwe aanvragen voor 2021 kunnen vanaf 15 december 2020 weer worden ingediend.
Voor de aanvraag dient een aparte vragenlijst te worden ingevuld.

Snelloket

Het snelloket is er voor relatief kleine projecten die op korte termijn starten. Het gaat om projecten met een begroting van minder dan 15.000 euro en een gevraagde bijdrage van maximaal 1500 euro. Het project mag niet eerder dan 2 weken na het besluit starten. Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. Houd er rekening mee dat de besluitvorming minimaal 3 weken duurt.

Aanvragen

Vul uw aanvraag online in. Let op: aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. Dit stuurt u mee met uw online aanvraag.

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek

In de bijlage vindt u meer informatie over de financiële afwikkeling.