Aanvragen Zuid-Holland

Stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning van hun project. 

Voor Wie?

Stichtingen en verenigingen kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen om te zien of het project in aanmerking komt. 

Daarnaast gelden er in Zuid-Holland een aantal aanvullende richtlijnen.

Voor kleinere projecten is er een snelloket. Voor crowdfunctiesacties is er het platform voordekunst.

Inzendtermijnen

Stuur de aanvraag op tijd in en altijd voordat het project van start gaat. Let op: Voor het snelloket en de Themafondsen Digitalisering Erfgoedcollecties en Groenblauwe schoolpleinen kan het hele jaar door een aanvraag worden gedaan. 

Vergaderdata 2019Uiterste inleverdatum
29 maart 1 januari
5 juli 15 maart
27 september 15 juni
6 december15 september

Aanvragen voor aanschaf kleding en instrumenten kunt u het hele jaar door indienen. Dit kan eens in de drie jaar en alleen voordat de aanschaf is gedaan.   

Aanvraag uit fonds op naam

Er kan een bijdrage worden gevraagd uit een CultuurFonds op Naam. Behalve de algemene richtlijnen, zijn er daarnaast soms aanvullende voorwaarden.

A. en M. Verhoeven Fondsfonds voor cultureel erfgoed, cultuureducatie en natuur in Hoeksche Waard.

De Bander Fonds: voor projecten in de regio Leiden, met een voorkeur voor monumentenzorg en cultuur -en erfgoededucatie

Catrien Venverloo Fonds: fonds voor klassieke muziek projecten in Zuid-Holland

Hagana Juventus Musica Fondsmuziekprojecten voor jongeren. onder meer voor jeugdorkesten en aanschaf van muziekinstrumenten

KvocultuurDelft Fonds: voor het cultureel verenigingsleven en interieurbehoud in kerken in Delft

Pibor Fonds: cultuurhistorische projecten met betrekking tot de periode vóór 1940 in Zuid-Holland, voorkeur voor Alblasserwaard

Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland: voor het digitaliseren van erfgoedcollecties in Zuid-Holland. 

Themafonds Groenblauwe schoolpleinen Zuid-Holland: voor de inrichting van groenblauwe schoolpleinen voor het basisonderwijs in Zuid-Holland.

Snelloket

Het snelloket is er voor relatief kleine projecten die op korte termijn starten. Aanvragen hiervoor kunnen het hele jaar door worden gedaan. Het gaat om projecten met een begroting van minder dan 15.000 euro en een gevraagde bijdrage van maximaal 1500 euro. Het project moet bij voorkeur binnen 2 maanden starten en het project mag niet eerder dan 2 weken na het besluit starten.

Aanvragen

Vul uw aanvraag online in. Let op: aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. Dit stuurt u mee met uw online aanvraag.

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek

In de bijlage vindt u meer informatie over de financiële afwikkeling.