Aanvragen bij de afdeling Zuid-Holland

Stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning van hun project. 

Voor Wie?

Stichtingen en verenigingen kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Bekijk de samenvatting van de algemene richtlijnen om te zien of het project in aanmerking komt. 

Meer uitgebreide informatie over wat wij kunnen ondersteunen, staat in onze algemene Richtlijnen – Uitgangspunten bestedingenbeleid en in de veelgestelde vragen over aanvragen

Daarnaast gelden er in Zuid-Holland een aantal aanvullende richtlijnen.

Voor crowdfunctiesacties is er het platform voordekunst.

Inzendtermijnen

Stuur de aanvraag op tijd digitaal in en altijd voordat het project van start gaat.
Voor aanvragen van projecten kunst, cultuur en natuur gelden de volgende inzendtermijnen:

Vergaderdata 2021Uiterste inleverdatum
9 april1 januari
9 juli15 maart
24 september15 juni
10 december15 september
Vergaderdata 2022Uiterste inleverdatum
8 april1 januari
1 juli15 maart
23 september15 juni
9 december15 september


Voor het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland is het budget van 2021 bijna besteed. Mocht u overwegen een aanvraag in te dienen, neem dan contact op met het secretariaat (zie gegevens onder Contact). De aanvragen voor 2021 worden maandelijks afgehandeld (met uitzondering van 1 januari en 1 augustus). Voor het indienen van de aanvraag moet het project voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden. Verder vult u het reguliere aanvraagformulier in en volgt u de reguliere aanvraagprocedure. Voor meer informatie over het indienen van een aanvraag digitalisering, zie de praktische handleiding.

Voor het Themafonds Groenblauwe schoolpleinen Zuid-Holland is het budget van 2021 inmiddels geheel besteed. Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend bij dit fonds.

Aanvragen voor aanschaf kleding en instrumenten kunt u het hele jaar door indienen. Dit kan eens in de drie jaar en alleen voordat de aanschaf is gedaan.   


Aanvraag uit fonds op naam

Voor Zuid-Holland zijn een aantal specifieke Cultuurfondsen op naam (CFON’s) ingesteld, die door de afdeling worden beheerd. De afdeling bekijkt of een aanvraag in aanmerking komt voor deze fondsen en stemt dit waar mogelijk af met de instellers.

A. en M. Verhoeven Fonds
Dit fonds steunt projecten op het gebied van cultureel erfgoed, cultuureducatie en natuur in de Hoeksche Waard.

Catrien Venverloo Fonds
Dit fonds steunt projecten op het terrein van de klassieke muziek van amateurensembles en -symphonieorkesten in Zuid-Holland.

De Bander Fonds
Dit fonds steunt projecten in de regio Leiden en omringende gemeenten, bij voorkeur op het gebied van cultuureducatie of cultuurbehoud, met name monumentenzorg en erfgoededucatie.

Hagana Juventus Musica Fonds
Dit fonds draagt bij aan projecten die muzikale activiteiten voor jongeren ontplooien en stimuleren in de regio Haaglanden.

KVO Delft Fonds
Dit fonds draagt bij aan projecten die het culturele verenigingsleven in Delft stimuleren, alsmede tastbare projecten op het terrein van cultuur en interieurbehoud in de kerken in Delft.

Pibor Fonds
Dit fonds steunt cultuurhistorische projecten met betrekking tot de periode voor 1940 in Zuid-Holland, met een voorkeur voor projecten in de Alblasserwaard.

Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland
Dit fonds ondersteunt collectie beherende erfgoedinstellingen bij het digitaal ontsluiten van hun collecties. Het doel is om het publieksbereik te vergroten door de collecties digitaal te ontsluiten als ‘open data’, op een manier die aanspreekt bij het breed publiek. Bekijk de specifieke voorwaarden van dit themafonds. En volg de praktische handleiding voor het indienen van een aanvraag digitalisering.

Themafonds Groenblauwe schoolpleinen Zuid-Holland
Dit fonds liep van 2018 t/m 2021. Het fonds ondersteunt basisscholen in Zuid-Holland bij de inrichting van groenblauwe schoolpleinen. Het beschikbare budget voor 2021 is inmiddels geheel besteed. Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend bij dit fonds. Voor de reeds toegekende projecten blijven de oude voorwaarden van kracht. Binnen twee jaar na toekenning van de bijdrage, dienen de scholen een eindafrekening in te zenden. Kijk voor meer informatie naar de Voorwaarden voor financiële afwikkeling provinciale afdelingen.

Tom en Ellie Ringelbergfonds
Dit fonds ondersteunt projecten op het gebied van onderwijs en kunst-, cultuur- en natuureducatie ten behoeve van het primair onderwijs (basisscholen) in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.

Snelloket gesloten

Let op! Per 1 augustus 2020 is het snelloket gesloten. Alleen aanvragen voor het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland en het Themafonds Groenblauwe schoolpleinen Zuid-Holland worden nog maandelijks afgehandeld. Voor alle overige projecten gelden onze reguliere inzendtermijnen.

Aanvragen

Vul uw aanvraag online in. Let op: aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. Dit stuurt u mee met uw online aanvraag.

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek

In de bijlage vindt u meer informatie over de financiële afwikkeling.