Aanvragen bij de afdeling Zuid-Holland

Stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning van hun project. 

Voor Wie?

Stichtingen en verenigingen kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Bekijk de samenvatting van de algemene richtlijnen om te zien of het project in aanmerking komt. 

Meer uitgebreide informatie over wat wij kunnen ondersteunen, staat in onze algemene Richtlijnen – Uitgangspunten bestedingenbeleid en in de veelgestelde vragen over aanvragen

Daarnaast gelden er in Zuid-Holland een aantal aanvullende richtlijnen.

Per 1 januari 2022 is in deze aanvullende richtlijnen ook een nieuwe richtlijn opgenomen voor digitalisering. Daarbij kunnen collectie beherende erfgoedinstellingen met een museale publieksfunctie in Zuid-Holland een aanvraag indienen voor de aanschaf van apparatuur en voor de inhuur van professionele ondersteuning bij het digitaliseringsproces. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht.

Voor crowdfunctiesacties is er het platform voordekunst.

Inzendtermijnen

Stuur de aanvraag op tijd digitaal in en altijd voordat het project van start gaat.
Voor aanvragen van projecten kunst, cultuur en natuur gelden de volgende inzendtermijnen:

Vergaderdata 2023Uiterste inleverdatum
31 maart14 januari
30 juni15 maart
29 september15 juni
24 november15 september


Einde themafondsen per 2022

 Per 1 januari 2022 zijn het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland en het Themafonds Groenblauwe schoolpleinen Zuid-Holland beëindigd. Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend bij deze twee themafondsen. Heeft u een toekenning ontvangen uit één van deze fondsen, dan blijven de oude voorwaarden van kracht. Binnen twee jaar na toekenning van de bijdrage, dienen de instellingen een eindafrekening in te zenden. Kijk voor meer informatie naar de voorwaarden voor financiële afwikkeling provinciale afdelingen.

Aanvragen voor aanschaf kleding en instrumenten kunt u het hele jaar door indienen. Dit kan eens in de drie jaar en alleen voordat de aanschaf is gedaan.   


Aanvraag uit fonds op naam

Voor Zuid-Holland zijn een aantal specifieke Cultuurfondsen op naam (CFON’s) ingesteld, die door de afdeling worden beheerd. De afdeling bekijkt of een aanvraag in aanmerking komt voor deze fondsen en stemt dit waar mogelijk af met de instellers.

A. en M. Verhoeven Fonds
Dit fonds steunt projecten op het gebied van cultureel erfgoed, cultuureducatie en natuur in de Hoeksche Waard.

Catrien Venverloo Fonds
Dit fonds steunt projecten op het terrein van de klassieke muziek van amateurensembles en -symphonieorkesten in Zuid-Holland.

De Bander Fonds
Dit fonds steunt projecten in de regio Leiden en omringende gemeenten, bij voorkeur op het gebied van cultuureducatie of cultuurbehoud, met name monumentenzorg en erfgoededucatie.

's-Gravenhaags Ondersteuningsfonds voor Boekhandelaren en Uitgevers
's-Gravenhaags Ondersteuningsfonds voor Boekhandelaren en Uitgevers steunt boekhandels, uitgevers, particulieren en instellingen bij het tot stand brengen van boeken of tentoonstellingen met betrekking tot Den Haag en omstreken. Ook activiteiten op het gebied van leesbevordering in algemene zin horen daarbij.

Hagana Juventus Musica Fonds
Dit fonds draagt bij aan projecten die muzikale activiteiten voor jongeren ontplooien en stimuleren in de regio Haaglanden.

KVO Delft Fonds
Dit fonds draagt bij aan projecten die het culturele verenigingsleven in Delft stimuleren, alsmede tastbare projecten op het terrein van cultuur en interieurbehoud in de kerken in Delft.

Pibor Fonds
Dit fonds steunt cultuurhistorische projecten met betrekking tot de periode voor 1940 in Zuid-Holland, met een voorkeur voor projecten in de Alblasserwaard.

Tom en Ellie Ringelbergfonds
Dit fonds ondersteunt projecten op het gebied van onderwijs en kunst-, cultuur- en natuureducatie ten behoeve van het primair onderwijs (basisscholen) in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.

Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland
Dit fonds ondersteunde van 2018 t/m 2021 collectie beherende erfgoedinstellingen bij het digitaal ontsluiten van hun collecties. Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend bij dit fonds. Per 1 januari 2022 heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland wel een eigen richtlijn digitalisering opgenomen in haar aanvullende richtlijnen Zuid-Holland. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht.

Themafonds Groenblauwe schoolpleinen Zuid-Holland
Dit fonds liep van 2018 t/m 2021. Het fonds ondersteunde basisscholen in Zuid-Holland bij de inrichting van groenblauwe schoolpleinen. Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend bij dit fonds.


Aanvragen

Vul uw aanvraag online in. Let op: aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. Dit stuurt u mee met uw online aanvraag.

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek

In de bijlage vindt u meer informatie over de financiële afwikkeling.