Friese Anjer 2017 uitgereikt aan Vereniging Eastermars Lânsdouwe

De winnaar heeft de Friese Anjer ontvangen uit handen van Arno Brok, Commissaris van de Koning en voorzitter van het Cultuurfonds Fryslân.
Eastermar, 17 november 2017
Friese Anjer 2017 uitgereikt aan  Vereniging Eastermars Lânsdouwe
Fotocredits:
Leo Postma

De Vereniging Eastermars Lânsdouwe (VEL) ontving de Friese Anjer voor haar inzet voor het natuurbehoud, één van de speerpunten van het Cultuurfonds. De vereniging  heeft Landbouw, Milieu, Natuur en Landschap met elkaar verweven. Zij is  de eerste agrarische natuurvereniging, die landelijk op grote schaal navolging kreeg. 

Door het initiatief van de VEL en de inzet van haar leden is niet alleen het unieke coulisselandschap in deze regio in stand gebleven. Ook is een beweging in gang gezet waarbij overheden, landbouw en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek zijn gegaan. Om zo de ontwikkeling van economisch duurzame landbouw in evenwicht te brengen met milieu, een verantwoord beheer van de streek en het karakteristieke landschap.

Naast de Friese Anjer ontving het bestuur een cheque ter waarde van € 2.500 en een oorkonde.

Met de Friese Anjer eert  het Cultuurfonds Fryslân jaarlijks een persoon, vereniging of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Friese cultuur of natuur.