IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds tweede openstelling

Het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds wordt in 2022 een tweede maal opengesteld. Tussen 1 juli en 5 oktober kan een aanvraag voor dit fonds worden ingediend, jouw aanvraag ligt dan op 30 november voor aan de Adviescommissie Natuur. Geïnteresseerd? Lees hieronder of jouw project aansluit op het fonds! Op 1 juli wordt een format beschikbaar gesteld op basis waarvan een aanvraag kan worden ingediend. Houd hiervoor onze website in de gaten.
2 juni 2022
IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds tweede openstelling

Het groene schoolplein: een groene oase voor kinderen. Een plek waar volop gespeeld en ontdekt wordt, maar die ook mogelijkheden biedt voor natuur- en cultuureducatie. Het Cultuurfonds stelt uit het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds in 2022, 2023 en 2024 op jaarbasis €25.000 beschikbaar voor projecten die het gebruik van groene schoolpleinen voor natuur- en cultuureducatie stimuleren. Komt jouw project in aanmerking voor het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds? Check de voorwaarden!

Natuurbehoud begint bij een kennismaking met de natuur. Een kennismaking die je doet verwonderen, ontdekken en leert houden van de natuur om je heen. Een kennismaking die niet voor ieder kind even van zelfsprekend is. De aanleg van groene schoolpleinen brengt de natuur voor kinderen dichtbij. Zo krijgen kinderen de kans zich te ontpoppen tot de natuurliefhebbers en -beschermers van morgen. 

Door heel Nederland worden groene schoolpleinen aangelegd. Pleinen vol struiken, houtsnippers, moestuinen, modder, kriebelbeestjes, poelen en bomen. Het groene schoolplein kent vele voordelen. Niet alleen voor de kinderen die van het plein gebruik maken, maar ook voor biodiversiteit en de waterhuishouding. Daarnaast biedt het groene schoolplein fantastische mogelijkheden voor bijzondere educatie. Om maximaal gebruik te maken van de educatieve mogelijkheden die het groene schoolplein biedt is het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds opgericht. Het fonds biedt ruimte voor projecten die het gebruik van het groene schoolplein voor natuur- en cultuureducatie stimuleren. 

Komt jouw project in aanmerking?

Check hier de voorwaarden en lees meer over de regeling!