Lykele Zwanenburg heeft Lelyprijs 2022 in ontvangst genomen

Lykele Zwanenburg is de winnaar van de Lelyprijs 2022. Woensdag 8 juni ontving hij de prijs uit handen van commissaris van de Koning, Leen Verbeek, ook voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland. Hij krijgt de prijs vanwege zijn tomeloze inzet om de natuur en de natuurwaarden in Flevoland te behouden en te versterken.
8 juni 2022
Lykele Zwanenburg heeft Lelyprijs 2022 in ontvangst genomen

Deze bekroning bestaat uit een bedrag van 5000 euro en een kunstwerk van Lieke Frielink en is bedoeld voor organisaties of personen die zich hebben onderscheiden met activiteiten op het gebied van cultuur of natuur. De prijs is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Lykele Zwanenburg

Lykele heeft een brede kennis van en over de natuur en zet zich na zijn pensionering 30 uur in de week vrijwillig in voor het behoud van de natuur, het bevorderen van de biodiversiteit en is zo aanstekelijk enthousiast dat het wel ontelbare nieuwe natuurliefhebbers moet opleveren. Hij is een bevlogen verteller over alles wat groeit en bloeit en weet met zijn kennis en gedrevenheid anderen te inspireren. Als boswachter was hij altijd actief, ook als vrijwilliger naast zijn werk, in het overbrengen van zijn kennis, het geven van excursies en het adviseren over natuur- en bosbeheer. Lykele Zwanenburg doet vrijwilligerswerk voor maar liefst 5 verschillende organisaties.

Al meer dan 40 jaar spant Lykele zich als vrijwilliger in voor Stichting Kerkuilen Oostelijk Flevoland voor het behoud van de kerkuil, alsmede de torenvalk en de steenuil. Zijn activiteiten richten zich onder meer op het plaatsen en onderhoud van nestkasten, het controleren van de broedvogels en de taakverdeling binnen de werkgroep.

Voor de Samenwerkende Organisatie Vogelonderzoek Nederland inventariseert Lykele ruim 20 jaar periodiek de stand en de ontwikkelingen met betrekking tot de watervogels in de polder. Met grote kennis van zaken enthousiasmeert hij ook andere mensen om mee te doen aan de periodieke inventarisaties. Ook is Lykele als vrijwilliger actief betrokken bij de bescherming van de Grauwe Kiekendief (alle soorten). De Grauwe Kiekendief komt nog in kleine aantallen als broedvogel voor in Flevoland. Om deze soort als broedvogel te behouden voor Flevoland werkt hij intensief samen met het Grauwe Kiekendief Kenniscentrum – Akkervogels Groningen.

Sinds zijn pensionering, dus inmiddels al weer ruim 8 jaar, is Lykele vrijwilliger bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Landschapsbeheer Flevoland. Zijn activiteiten bestaan uit het meehelpen met beheerswerkzaamheden en geven van advies en verzorgen van excursies. Ook is Lykele sinds zo'n 5 jaar actief als vrijwilliger bij Stichting Participatie Wisentbos. Hij is lid van de vrijwilligersgroep die beheer- en onderhoudswerk in het bos uitvoert, coördineert de werkzaamheden van deze groep, stemt dit af met de boswachters en begeleidt en instrueert de groep. Verder beheert hij de nestkasten in het Wisentbos en draagt hij zorg voor de wilde bloementuin. Ook geeft hij regelmatig excursies.