Pauline Meurs nieuwe voorzitter Cultuurfonds

Pauline Meurs is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Zij volgt per 1 januari 2019 Alexander Rinnooy Kan op, die negen jaar als voorzitter aan het Cultuurfonds was verbonden.
1 november 2018
Pauline Meurs nieuwe voorzitter Cultuurfonds

‘Pauline Meurs zal het Cultuurfonds laten profiteren van haar brede ervaring en belangstelling, en van haar grote vertrouwdheid met veel van de werkterreinen van het fonds', aldus Alexander Rinnooy Kan.

Pauline Meurs
Pauline Meurs (Le Vésinet, Frankrijk, 1953) is sociologe en sinds 1996 hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en tevens wetenschappelijk directeur van het door haar opgerichte Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Pauline Meurs is sinds 2014 voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Daarnaast is zij buitengewoon lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Van 2007 tot 2013 was Pauline Meurs lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de Partij van de Arbeid en tussen 2007 en 2105 voorzitter van ZonMw, het fonds voor onderzoek en innovatie in de gezondheidszorg.

Voorzitter Cultuurfonds
Voor het Prins Bernhard Cultuurfonds neemt ze per 1 januari 2019 de taak van voorzitter - een onbezoldigde functie - op zich. Pauline Meurs: ‘Ik vind het een eer om deze functie te mogen vervullen en zie er naar uit om met bestuur, directie en medewerkers bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het fonds. Ik ben zelf een veelvraat wat cultuur betreft: oude Muziek, dans, jazz, beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het mooie van cultuur is dat het én een spiegel is van maatschappelijke ontwikkelingen én een inspiratiebron voor velen om het leven goed te leven’.

De benoeming is in eerste instantie voor vier jaar.

Raad van Toezicht Cultuurfonds
De Raad van Toezicht van het Prins Bernhard Cultuurfonds, met leden afkomstig uit particuliere organisaties, bedrijfsleven, overheid en politiek, is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken bij het Cultuurfonds. De leden van de raad zetten zich onbezoldigd in voor het Cultuurfonds. Naast voorzitter Pauline Meurs, bestaat de raad per 1 januari 2019 uit Allard Creyghton (vice-voorzitter), Chris Vogelzang, Nathalie Idsinga, Marieke Schoenmakers, Farid Tabarki en Annette Timmer. De dagelijkse leiding bij het Cultuurfonds is in handen van directeur Adriana Esmeijer.