Nieuwe regeling Themafonds Erfgoedvrijwilligers voor educatieve middelen

Van 1 t/m 30 oktober kunnen erfgoedorganisaties een aanvraag doen voor educatieve projecten, zoals audiotours. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties, die grotendeels afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers.
24 september 2020
Nieuwe regeling Themafonds Erfgoedvrijwilligers voor educatieve middelen
Fotocredits:
Museum Klok & Peel Asten kon dankzij een bijdrage van het Cultuurfonds een audiotour ontwikkelen. De bijzondere verhalen over de collectie zijn op deze manier ook - coronaproof - zonder rondleider beschikbaar.

Tienduizenden mensen zetten zich in met hart en ziel om ons cultureel erfgoed te behouden. Ze zijn essentieel om de talloze monumenten, musea, landgoederen te kunnen openstellen en de verhalen levend te houden. Met het Themafonds Erfgoedvrijwilligers steunt het Cultuurfonds erfgoedorganisaties via speciale regelingen. Na de succesvolle eerste regeling afgelopen zomer start vanuit dit themafonds een tweede ondersteunende regeling voor educatieve middelen.

Heeft jouw erfgoedorganisatie een project waarbij de educatieve middelen voor de publieksbegeleiding worden uitgebreid, aangepast of gedigitaliseerd? En heeft het als doel om het publieksbereik verder te versterken en te vergroten? Lees snel verder om te zien of het in aanmerking komt voor een bijdrage. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • de aanpassing van de website of de bijbehorende database (hardware en digitalisering).
  • de uitbreiding/ontwikkeling audiotours of routes met QR-technologie (bijv. door de buitenruimte/omgeving monument).

Erfgoedorganisaties kunnen een aanvraag doen voor initiatieven die erfgoedvrijwilligers en de organisatie in hun werk ondersteunen.

Een gesteund project uit Themafonds Erfgoedvrijwilligers: acht vrijwilligers van Kasteel Amerongen zijn begonnen met het opschrijven van mondeling overgedragen verhalen.

Voorwaarden

  • De regeling is speciaal voor kleine erfgoedorganisaties tot 3 fte. Als de organisatie over een groter aantal fte beschikt, dan kun je een reguliere aanvraag doen
  • Het aangevraagde bedrag ligt tussen de € 1.000 en € 5.000. Voor grotere projecten kan een reguliere aanvraag worden gedaan
  • Het project heeft urgentie en zal binnen 5 maanden zijn afgerond
  • Het project is een investering op de lange termijn en geen tijdelijke oplossing
  • Het project heeft aantoonbare versterking van de vrijwilligers en de organisatie en de vergroting van het publieksbereik als doel
  • De bijdrage wordt gebaseerd op de externe kosten (materiaal, inhuur externe partijen)

Met het bijgevoegde aanvraagformulier (Bijlage) kun je voor 30 oktober a.s. een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Het verzoek zal versneld behandeld worden. Na het indienen ontvang je van ons verdere informatie over de eventuele toekenning en de afwikkeling. 

Verdere vragen? Mail ons naar: monumentenzorg@cultuurfonds.nl.

Voor opleidingskosten van de vrijwilligers zelf kunnen organisaties met minder dan 2 fte terecht bij het Fonds voor Cultuurparticipatie te Utrecht.