projecten
geschiedenis & letteren

Tentoonstelling Boom Roos Vis

Uit recente onderzoeken blijkt dat het leesniveau van de Nederlandse jeugd steeds verder achteruitgaat. Verschillende betrokken instellingen roepen op tot een leesoffensief. Met de tentoonstelling 'Boom Roos Vis' wil het Nationaal Onderwijsmuseum het leesplezier bij jong en oud stimuleren en het besef van het belang van lezen vergroten. Daarnaast laten ze de ontwikkeling van het leesonderwijs zien aan de hand van de meeste gebruikte leesmethode in Nederland: ‘Veilig Leren Lezen’.

  • Het Onderwijsmuseum

In de jaren ’60 ontwikkelde frater Caesarius Mommers, van de fraters van Tilburg, een nieuwe methode om kinderen te leren lezen: ‘Veilig leren lezen’. Nu, 60 jaar later, is het nog steeds de meest gebruikte leesmethode op scholen in Nederland en Vlaanderen.

Het Nationaal Onderwijsmuseum wil de bezoeker van de tentoonstelling zowel een nostalgische herkenning geven als informatie over hoe we leren lezen, hoe de methode zich ontwikkeld heeft in een veranderende wereld, hoe leuk lezen kan zijn en vooral dat het van levensbelang is.

De tentoonstelling en de randprogrammering, mede mogelijk gemaakt door het Cultuurfonds, sluiten aan bij de actualiteit van de alarmerende berichten over de dalende leesvaardigheid van jongeren. Ook komt er een uitgebreid educatief programma rondom creatief schrijven en een programma rondom voorlezen.

Meer informatie

Kijk op de website van het Nationaal Onderwijsmuseum voor meer informatie. De tentoonstelling wordt verwacht vanaf 9 december 2021. 


Zelf een project steunen?

Geef ook

Meer projecten

Landelijkgeschiedenis & letteren

Erasmus: Dwarsdenker

Biografie 'Erasmus, dwarsdenker' door Sandra Langereis.

Bekijk project
muziek

aankoop muziekinstrumenten Stichting Instrumentendepot Leerorkest

De aanvrager wendt zich tot het Cultuurfonds voor aanschaf van diverse instrumenten, accessoires en een bijdrage voor het project 300 Harpen. Met name betreft het instrumenten in kindermaten, die minder vaak worden gedoneerd door schenkers via de geefacties aan het depot. Accessoires zijn nodig omdat veel van de gebruikte muziekinstrumenten die uit donatie zijn ontvangen, incompleet of versleten zijn. Tot slot wil men de bijdrage van het Cultuurfonds inzetten voor de actie 300 harpen. Doelstelling is om 300 ingenieus en speciaal voor het Instrumentendepot ontworpen nieuwe kinderharpen aan te schaffen die vier keer voordeliger zijn dan hetzelfde model in traditionele bouw.

Bekijk project
natuur

Sovon Vogelonderzoek Nederland podcastserie

Sovon Vogelonderzoek Nederland brengt een podcast uit over vogels. De podcast is gericht op jongeren maar is voor elke leeftijd leerzaam. Van beginnend vogelaar tot expert!

Bekijk project
Frieslandtheater, dans en film

Kneppelfreed

Kneppelfreed is een theatervoorstelling op locatie, in het Paleis van Justitie in Leeuwarden, over de persoonlijke worsteling van veel Friestaligen met hun taal en identiteit.

Bekijk project