Twee vrouwen

Veertig vrouwen om nooit te vergeten

tentoonstelling De geschiedenis van de Turkse en Marokkaanse vrouwenbeweging in 40 verhalen
Aangevraagd door
Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie
Bijdrage
€ 25.000,00
Werkterrein
geschiedenis en letteren
Bereik
25.000 bezoekers

Over de eerste generatie Turkse en Marokkaanse vrouwen in Nederland bestaan hardnekkige vooroordelen. Ze zouden onderdrukt worden en het dragen van een hoofddoek zou hiervoor het bewijs zijn.

Dat diezelfde vrouwen - al dan niet met hoofddoek - zich verenigden in vrouwenbewegingen om samen te strijden voor vrouwenemancipatie blijft onderbelicht. De tentoonstelling De geschiedenis van de Turkse en Marokkaanse vrouwenbeweging in 40 verhalen brengt hier verandering in.

Wij staken
Turkse vrouwen van een fabriek in Almelo staken voor betere arbeidsomstandigheden (1978). Foto © Bertien van Manen uit de beeldcollectie van Atria

Ontwikkeling van de vrouwenbeweging

Op basis van interviews met veertig vrouwen die in 1975 en 1982 aan de wieg van de HTKB (Vereniging van Turkse Vrouwen) en de MVVN (Marokkaanse Vrouwen Vereniging) stonden, gaat Stichting BMP de ontwikkeling van deze vrouwenbeweging na. Waar kwam de behoefte vandaan om zich los van de toenmalige vrouwenbeweging te organiseren? Welke veranderingen kregen zij voor elkaar? En welke lessen kun je daaruit trekken? De tentoonstelling focust niet alleen op de persoonlijke motivaties van vrouwen, maar laat ook zien hoezeer hun geschiedenis verweven is met de Nederlandse geschiedenis in het algemeen en die van de vrouwenbeweging in het bijzonder

Illustratief

Waarom steunt het Cultuurfonds deze tentoonstelling?

De tentoonstelling belicht een belangrijke, onderbelichte geschiedenis en draagt bij aan de emancipatie van Turkse en Marokkaanse vrouwen. Dit project is urgent, omdat de grondleggers van deze vrouwenbewegingen inmiddels flink op leeftijd zijn. Als ze nu niet geïnterviewd worden gaan hun verhalen verloren. 

  • De tentoonstelling is zowel digitaal als fysiek te bezoeken en reist door het land.
  • Stichting BMP ontwikkelt dit project op verzoek van en samen met vrouwen van de Turkse en Marokkaanse vrouwenorganisaties.
  • BMP heeft veel ervaring met het uitvoeren van omvangrijke oral history-projecten, samenwerken met vrijwilligers en het doen van inhoudelijk onderzoek.
  • Naast een tentoonstelling maakt de stichting een handleiding voor het opzetten van eigen oral history-initiatieven voor migrantenorganisaties. Zo stimuleert BMP anderen de hedendaagse geschiedenis van migranten vast te leggen.
  • Er wordt samengewerkt met Atria (kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis), KIS (Kenniscentrum Integratie en Samenleving) en Dona Daria, Centrum voor Vrouwen en Emancipatie in Rotterdam.

Geef jij ongehoorden een stem?

Het Cultuurfonds brengt onderbelichte geschiedenissen onder de aandacht. Vind je dit ook belangrijk? Steun ons. Je bent al donateur vanaf € 35,- per jaar.