Noord-Holland

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland
Provinciehuis
Dreef 3
Postbus 123
2000 MD Haarlem
noordholland@cultuurfonds.nl

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Noord-Holland? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Noord-Holland en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u het aanvraagformulier downloaden.

Wanneer het Cultuurfonds Noord-Holland uw project ondersteunt, kunt u een verzoek indienen voor uitbetaling.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Noord-Holland? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

De Zes Bannen van Waterland Fonds
Steunt projecten rond cultuur en het natuurbehoud in de zes bannen van Waterland. Ook aanvragen voor Monnikendam, Purmerend, Purmerland, Ilpendam en Marken komen in aanmerking.

Jeanne Kruijver Fonds
Voor educatieve projecten op het terrein van de amateur podiumkunsten in Zuid-Kennemerland.

Jo de Groot Fonds
Helpt projecten die het muziekonderwijs en de muzikale vorming van jongeren stimuleren in Haarlem en omgeving.

Margaretha Fonds
Voor amateurmuziek in Zuid-Kennemerland.

Westenberg-Sorgdrager Fonds
Steunt projecten die jonge klassieke musici een podium bieden in Noord-Holland (uitgezonderd het Gooi en het stedelijk gebied Amsterdam), met voorkeur voor initiatieven rond de kerk van Valkkoog.

Anita Porcelijn Fonds
Dit fonds is speciaal voor muziekprojecten voor jongeren, waarbij de voorkeur uitgaat naar jazz en projecten die in de Bijlmermeer plaatsvinden.

Buurtcultuur

Buurtcultuurfondsen stimuleren kunst en cultuur in de regio en de wijken. In Noord-Holland bestaat het volgende Buurtcultuurfonds:

Fonds voor Oost

Prijzen

Culturele Prijs Noord-Holland
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur, amateurkunst of natuurbehoud. Aan de prijs is € 10.000 verbonden en een kunstwerk.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland
Provinciehuis
Dreef 3
Postbus 123
2000 MD Haarlem
E  noordholland@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Hettie Sweerts, ambtelijk secretaris
T (023) 514 4667

Bestuur
Dhr. J.W. Remkes, voorzitter
Mw. mr. G.J.A. Valkering, vice-voorzitter
Dhr. drs. A.A. Dalenoort, penningmeester
Mw. S.M.J. Botman
Mw. Y.G. van der Zee
Mw. drs. P.R. Mirrahimy
Dhr. drs. J.C. Nusselder
Dhr. H. ter Heegde
Mw. M. Bosveld

Commissie muziek
Dhr. E. van Andel
Dhr. A. Bakker
Dhr. P. Waerts
Mw. H.A. Smit
Mw. M. Roodveldt
Dhr. M.G. Pantus
Dhr. S. Boschma

Nieuws en projecten uit de
provincie Noord-Holland

Noord-Hollandbeeldende kunst

Art=Artis

Artis als inspiratie voor de kunstenaars van Moam.

Bekijk
Noord-Holland

Cultuurfonds steunt crowdfunding voor Zuidervermaning

12/01/2018

De Zuidervermaning in Westzaan dreigt door haar hoeven te zakken. Stadsherstel Amsterdam probeert instorting te voorkomen.

Noord-Hollandgeschiedenis & letteren

Festijn van Tachtig

De Beweging van Tachtig zette in de jaren 1880 het Nederlandse literaire leven op zijn kop. Herontdek de stroming met dit festival.

Bekijk
Noord-Hollandtheater, dans en film

WAAG

20 jongeren maken een theatervoorstelling over wat jong zijn voor hen betekent.

Bekijk