Noord-Holland

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland
Provinciehuis
Dreef 3
Postbus 123
2000 MD Haarlem
noordholland@cultuurfonds.nl
(023) 514 4667

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Noord-Holland? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Noord-Holland en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Noord-Holland uw project ondersteunt, kunt u alleen per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Noord-Holland? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

De Zes Bannen van Waterland Fonds
Steunt projecten rond cultuur en het natuurbehoud in de zes bannen van Waterland. Ook aanvragen voor Monnikendam, Purmerend, Purmerland, Ilpendam en Marken komen in aanmerking.

Jeanne Kruijver Fonds
Voor educatieve projecten op het terrein van de amateur podiumkunsten in Zuid-Kennemerland.

Jo de Groot Fonds
Helpt projecten die het muziekonderwijs en de muzikale vorming van jongeren stimuleren in Haarlem en omgeving.

Margaretha Fonds
Voor amateurmuziek in Zuid-Kennemerland.

Westenberg-Sorgdrager Fonds
Steunt projecten die jonge klassieke musici een podium bieden in Noord-Holland (uitgezonderd het Gooi en het stedelijk gebied Amsterdam), met voorkeur voor initiatieven rond de kerk van Valkkoog.

Anita Porcelijn Fonds
Dit fonds is speciaal voor muziekprojecten voor jongeren, waarbij de voorkeur uitgaat naar jazz en projecten die in de Bijlmermeer plaatsvinden.

Buurtfondsen

Buurtcultuurfondsen stimuleren kunst en cultuur in de regio en de wijken. In Noord-Holland bestaat het volgende Buurtcultuurfonds:

Fonds voor Oost
Fonds voor Oost zet zich in voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooiere buurt. Projecten die de buurt verrijken op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, sport, jeugd en veiligheid worden financieel ondersteund. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt.

Prijzen

Culturele Prijs Noord-Holland
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur, amateurkunst of natuurbehoud. Aan de prijs is € 10.000 verbonden en een kunstwerk.

Betalingsverzoek

Als uw aanvraag is gehonoreerd door het Cultuurfonds Noord-Holland, moet u binnen twee jaar een beroep op de steun die is toegezegd. Een betaalverzoek bevat het zakelijke rekeningnummer van uw stichting of vereniging en de volgende bijlagen:

  • Een beknopt inhoudelijk evaluatieverslag;
  • Een financieel overzicht met daarin zowel de begrote kosten, als wat werkelijk is uitgegeven. Dit overzicht heeft twee originele handtekeningen van bevoegde bestuursleden;
  • Facturen met bewijzen van daadwerkelijk betaling. In het geval van projectbijdragen voegt u vooral bewijzen van grote(re) uitgaven toe. In het geval van investeringsbijdragen moet u álle facturen en betalingsbewijzen op te sturen;
  • Bewijsexemplaren van publiciteitsuitingen met ons logo.

De te downloaden excel-sheet kan als aanvulling op bovengenoemde stukken meegestuurd worden. Deze stukken van het betalingsverzoek graag per e-mail verzenden naar noordholland@cultuurfonds.nl.

Meer informatie kunt u vinden in de algemene voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland
Provinciehuis
Dreef 3
Postbus 123
2000 MD Haarlem
E  noordholland@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. L.O. (Linda) van de Kamp, secretaris
Mw. I. Koster, administratief medewerker

E noordholland@cultuurfonds.nl
T (023) 514 4667

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Bestuur
Dhr. A.T.H. van Dijk, voorzitter
Dhr. A.A. Dalenoort, penningmeester
Mw. S.M.J. Botman
Mw. Y.G. van der Zee
Dhr. J.C. Nusselder
Dhr. H. ter Heegde
Mw. M. Bosveld
Dhr. C.P. van der Horst
Mw. R. Wijngaard

Muziekadviescommissie
Dhr. S. Boschma
Dhr. M.G. Pantus
Mw. C. Riedijk
Mw. M. Roodveldt
Dhr. P. Waerts
Mw. L. Bultena
Mw. L. de Jongh

Linda van de Kamp
Voor vragen, neem contact op met:
Linda van de Kamp
Ambtelijk Secretaris Cultuurfonds Noord-Holland
noordholland@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Noord-Holland

LandelijkNoord-Holland

Cultuurtip: 'The Miracle Garden' van Elspeth Diederix

14/01/2021

Wil je cultuur snuiven, maar weet je niet waar en hoe? Helaas is de lockdown verlengd en moeten we tot in ieder geval 9 februari de cultuur vanuit huis beleven of - de richtlijnen volgend -  buiten opzoeken. Gelukkig zijn er projecten zoals ‘The Miracle Garden’ waar je nog gewoon van kunt genieten de komende tijd.

Noord-Hollandbeeldende kunst

Kunstmanifestatie Refresh Amsterdam

Bekijk
Noord-Hollandbeeldende kunst

Expo: Onder de huid van Claude Cahun

Bekijk
Noord-Holland

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland steunt 74 projecten in het derde kwartaal

20/10/2020

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland heeft in het derde kwartaal van 2020 250.000 euro toegekend aan 74 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Noord-Holland.