Noord-Holland

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland
Provinciehuis
Dreef 3
Postbus 123
2000 MD Haarlem
noordholland@cultuurfonds.nl
(023) 514 4667

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Noord-Holland? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Noord-Holland en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Noord-Holland uw project ondersteunt, kunt u alleen per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Noord-Holland? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

De Zes Bannen van Waterland Fonds
Steunt projecten rond cultuur en het natuurbehoud in de zes bannen van Waterland. Ook aanvragen voor Monnikendam, Purmerend, Purmerland, Ilpendam en Marken komen in aanmerking.

Jeanne Kruijver Fonds
Voor educatieve projecten op het terrein van de amateur podiumkunsten in Zuid-Kennemerland.

Jo de Groot Fonds
Helpt projecten die het muziekonderwijs en de muzikale vorming van jongeren stimuleren in Haarlem en omgeving.

Margaretha Fonds
Voor amateurmuziek in Zuid-Kennemerland.

Westenberg-Sorgdrager Fonds
Steunt projecten die jonge klassieke musici een podium bieden in Noord-Holland (uitgezonderd het Gooi en het stedelijk gebied Amsterdam), met voorkeur voor initiatieven rond de kerk van Valkkoog.

Anita Porcelijn Fonds
Dit fonds is speciaal voor muziekprojecten voor jongeren, waarbij de voorkeur uitgaat naar jazz en projecten die in de Bijlmermeer plaatsvinden.

Buurtfondsen

Buurtcultuurfondsen stimuleren kunst en cultuur in de regio en de wijken. In Noord-Holland bestaat het volgende Buurtcultuurfonds:

Fonds voor Oost
Fonds voor Oost zet zich in voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooiere buurt. Projecten die de buurt verrijken op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, sport, jeugd en veiligheid worden financieel ondersteund. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt.

Prijzen

Culturele Prijs Noord-Holland
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur, amateurkunst of natuurbehoud. Aan de prijs is € 15.000 verbonden en een kunstwerk.

Stimuleringsregelingen

Noord-Hollandse Popkanjers
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland ondersteunt NH-Pop bij de uitreiking van de Noord-Hollandse Popkanjers. Dit is een stimuleringsregeling voor Noord-Hollandse popmuzikanten die hun talent verder willen ontwikkelen. Via deze nieuwe regeling kunnen zij een financiële bijdrage aanvragen voor een optreden of een project dat hen verder helpt in hun muzikale carrière. Kijk voor meer informatie en het indienen van een aanvraag op de website van NH-Pop

Betalingsverzoek

Als uw aanvraag is gehonoreerd door het Cultuurfonds Noord-Holland, moet u binnen twee jaar een beroep op de steun die is toegezegd. Een betaalverzoek bevat het zakelijke rekeningnummer van uw stichting of vereniging en de volgende bijlagen:

  • Een beknopt inhoudelijk evaluatieverslag;
  • Een financieel overzicht met daarin zowel de begrote kosten, als wat werkelijk is uitgegeven. Dit overzicht heeft twee originele handtekeningen van bevoegde bestuursleden;
  • Facturen met bewijzen van daadwerkelijk betaling. In het geval van projectbijdragen voegt u vooral bewijzen van grote(re) uitgaven toe. In het geval van investeringsbijdragen moet u álle facturen en betalingsbewijzen op te sturen;
  • Bewijsexemplaren van publiciteitsuitingen met ons logo;
  • Het te downloaden excel-sheet ingevuld en voorzien van twee handtekeningen.

    Deze stukken van het betalingsverzoek graag per e-mail verzenden naar noordholland@cultuurfonds.nl.

    Meer informatie kunt u vinden in de algemene voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland
Provinciehuis
Dreef 3
Postbus 123
2000 MD Haarlem
E  noordholland@cultuurfonds.nl

Contactpersonen

Linda van de Kamp ambtelijk secretaris
Janneke Groot administratief medewerker 

E noordholland@cultuurfonds.nl
T (023) 514 4667

Telefonische bereikbaarheid: op werkdagen (behalve woensdag) van 09:00 tot 12:00 uur

Bestuur
Arthur van Dijk voorzitter
Carl van der Horst penningmeester
Melanie Bosveld
Astrid Honing
Nanning Mol
Christel Portegies
Roos Wijngaard
Yvonne van der Zee

Muziekadviescommissie
Sander Boschma
Linda Bultena
Anouk Diepenbroek
Lisa de Jongh
Kees van Oorschot
Marc Pantus
Charlotte Riedijk

Linda van de Kamp
Voor vragen, neem contact op met:
Linda van de Kamp
Adviseur/Secretaris Cultuurfonds Noord-Holland
noordholland@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Noord-Holland

Noord-Holland

Cultuurfonds Noord-Holland investeert bijna €300.000 in 82 projecten

17/10/2022

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland heeft in het derde kwartaal van 2022 €293.920,- toegezegd aan 82 cultuur- en natuurprojecten in de provincie.

Noord-Holland

Cultuurfonds Noord-Holland investeert met € 373.260 in 95 culturele projecten

08/07/2022

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland heeft in het tweede kwartaal van 2022 € 373.260 toegezegd aan 95 cultuur- en natuurprojecten in de provincie.

Noord-Holland

Erfgoedfestival Gooi & Vecht winnaar Culturele Prijs Noord-Holland 2022

08/07/2022

Op vrijdag 14 oktober reikt Arthur van Dijk, commissaris van de Koning en voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds in Noord-Holland, de Culturele Prijs Noord-Holland 2022 ter waarde van 15.000 euro uit aan de organisatie van het Erfgoedfestival Gooi & Vecht. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland aan een persoon of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur, amateurkunst of natuurbehoud in de provincie Noord-Holland.

Noord-Holland

Cultuurfonds Noord-Holland investeert met ruim €350.000 in 97 culturele projecten

01/05/2022

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland heeft in het eerste kwartaal van 2022 ruim €350.000 toegezegd aan 97 cultuur- en natuurprojecten in de provincie.