Noord-Holland

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland
Provinciehuis
Dreef 3
Postbus 123
2000 MD Haarlem
noordholland@cultuurfonds.nl
(023) 514 4667

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Noord-Holland? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Noord-Holland en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Noord-Holland uw project ondersteunt, kunt u alleen per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Noord-Holland? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

De Zes Bannen van Waterland Fonds
Steunt projecten rond cultuur en het natuurbehoud in de zes bannen van Waterland. Ook aanvragen voor Monnikendam, Purmerend, Purmerland, Ilpendam en Marken komen in aanmerking.

Jeanne Kruijver Fonds
Voor educatieve projecten op het terrein van de amateur podiumkunsten in Zuid-Kennemerland.

Jo de Groot Fonds
Helpt projecten die het muziekonderwijs en de muzikale vorming van jongeren stimuleren in Haarlem en omgeving.

Margaretha Fonds
Voor amateurmuziek in Zuid-Kennemerland.

Westenberg-Sorgdrager Fonds
Steunt projecten die jonge klassieke musici een podium bieden in Noord-Holland (uitgezonderd het Gooi en het stedelijk gebied Amsterdam), met voorkeur voor initiatieven rond de kerk van Valkkoog.

Anita Porcelijn Fonds
Dit fonds is speciaal voor muziekprojecten voor jongeren, waarbij de voorkeur uitgaat naar jazz en projecten die in de Bijlmermeer plaatsvinden.

Buurtfondsen

Buurtcultuurfondsen stimuleren kunst en cultuur in de regio en de wijken. In Noord-Holland bestaat het volgende Buurtcultuurfonds:

Fonds voor Oost
Fonds voor Oost zet zich in voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooiere buurt. Projecten die de buurt verrijken op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, sport, jeugd en veiligheid worden financieel ondersteund. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt.

Prijzen

Culturele Prijs Noord-Holland
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur, amateurkunst of natuurbehoud. Aan de prijs is € 10.000 verbonden en een kunstwerk.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland
Provinciehuis
Dreef 3
Postbus 123
2000 MD Haarlem
E  noordholland@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Hettie Sweerts, ambtelijk secretaris
T (023) 514 4667
Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur

Bestuur
Dhr. A.T.H. van Dijk, voorzitter
Dhr. drs. A.A. Dalenoort, penningmeester
Mw. S.M.J. Botman
Mw. Y.G. van der Zee
Mw. drs. P.R. Mirrahimy
Dhr. drs. J.C. Nusselder
Dhr. H. ter Heegde
Mw. M. Bosveld
Dhr. C.P. van der Horst

Commissie muziek
Dhr. E. van Andel
Dhr. S. Boschma
Dhr. M.G. Pantus
Mw. C. Riedijk
Mw. M. Roodveldt
Dhr. P. Waerts

Nieuws en projecten uit de
provincie Noord-Holland

Noord-Holland

Cultuurfonds Noord-Holland steunt 'De Notenkraker' op de basisschool en 129 andere projecten

16/07/2019

Cultuurfonds Noord-Holland heeft in het tweede deel van dit jaar ruim € 365.000 toegekend voor 130 projecten op het gebied van cultuur en natuur in de provincie Noord-Holland. Één van die projecten is een dansproject op basisscholen in samenwerking met de Nationale Balletacademie.

Noord-Holland

Prijs Cultuurfonds Noord-Holland voor creatief buurthuis Bind in Zaandam

10/07/2019

De Culturele Prijs Noord-Holland gaat dit jaar naar Stichting Bind op het Hembrugterrein in Zaandam. Het ‘creatieve buurthuis’ is een huiskamer en laboratorium voor lokale initiatieven op het gebied van muziek, poëzie, kunst en theater. De prijs is op 10 juli uitgereikt door Arthur van Dijk, commissaris van de Koning en voorzitter van het Cultuurfonds Noord-Holland.

Noord-Holland

Cultuurfonds Noord-Holland steunt fototentoonstelling 'Born Free' en 116 andere projecten

25/04/2019

Het Cultuurfonds Noord-Holland heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 350.000 euro toegekend voor 117 projecten op het gebied van cultuur en natuur in de provincie Noord-Holland. Één van die projecten is de fototentoonstelling van de Nederlandse fotojournaliste Ilvy Njiokiktjien in Museum Hilversum, over de generatie die opgroeide in het Zuid-Afrika na afschaffing van de apartheid.

Noord-Hollandbeeldende kunst

Parklicht in Oosterpark

Twaalf lichtkunstwerken in het Amsterdamse Oosterpark

Bekijk