Zuid-Holland

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
zuidholland@cultuurfonds.nl
(070) 441 77 09

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Zuid-Holland? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Zuid-Holland en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Let op! Per 1 augustus 2020 is het snelloket gesloten. Alleen aanvragen voor het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland en het Themafonds Groenblauwe schoolpleinen Zuid-Holland worden nog maandelijks afgehandeld. Voor alle overige projecten gelden onze reguliere inzendtermijnen.

Wanneer het Cultuurfonds Zuid-Holland uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Zuid-Holland? Dan kunt u een CultuurFonds op Naam (CFoN) instellen, of bijdragen aan een van de bestaande fondsen in Zuid-Holland.

Prijzen

Cultuurprijs Zuid-Holland
De Cultuurprijs Zuid-Holland wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een in Zuid-Holland gevestigde of daar werkzame laureaat, die excelleert in een van de kunst- of ontwerpdisciplines, erfgoed of natuur. De laureaat ontvangt een trofee en een geldbedrag van € 15.000. Eerdere winnaars van de Cultuurprijs Zuid-Holland zijn Rachelle Eerhart (natuur, 2016), Tom Hazenberg (mobiel erfgoed, 2018) en Elten Kiene (spoken word, 2020).

Contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
E zuidholland@cultuurfonds.nl 

Contactpersonen
T (070) 441 77 09: Linde Gispen
T (070) 441 75 68: Michael Bonemeijer
T (070) 441 67 99: Roy Rietbroek

Telefonische bereikbaarheid
ma. t/m do. van 9.30 tot 12.00 uur voor vragen over een aanvraag

Bestuur en Commissies

Bestuur

drs. J. (Jaap) Smit, voorzitter
drs. H.J.J. (Henri) Lenferink, vicevoorzitter
mr. P. (Pieter) Kalbfleisch, penningmeester
S. (Sedat) Bugdaci
drs. M. (Michäel) Roumen
ir. S. (Swati) Sen Gupta
F.J.M. (Bernadette) Stokvis        

Commissies

Commissie Noord

S. (Sedat) Bugdaci, voorzitter
D.T. (Daan) van der Bruggen
N. (Nienke) van Beers
drs. D. (Daphne) van Iperen
drs. M.P.J.M. (Marc) Janssen
drs. M. (Michaël) Roumen
G. (Gerrit) Maas                    

Commissie Zuid                                   

ir. S. (Swati) Sen Gupta, voorzitter
drs. D.G.S. (Diana) Chin-A-Fat
dr. A. (Abdelbasset) Dahraoui
H. (Henk) van Dillen
MSc K. (Karen) Klijnhout
L. (Leo) Rijkaart
dr. B.M. (Barbara) van der Sar-Reumer
B.F.J.M. (Bernadette) Stokvis

Ambassadeurs

drs. H.M. (Hugo) van den Hoek Ostende
drs. M.E. (Elisabeth) Kuiper-Struving

Mededelingen

Corona

Mocht u een bijdrage hebben ontvangen van het Cultuurfonds Zuid-Holland en uw project wordt geraakt door de gevolgen van de Coronacrisis, neem dan contact met ons op. Zie onze gegevens onder Contact. 

Hernieuwde steun voor digitalisering in 2020

Het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland wordt gecontinueerd om de digitale ontsluiting van collecties van collectie beherende instellingen te blijven stimuleren. Het fonds wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland. De looptijd van het Themafonds is van 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2020. Aanvragen worden vanaf 1 september maandelijks afgehandeld. 

Speciale aandacht voor natuur

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland ondersteunt ook initiatieven op het gebied van natuur. 

Steeds meer mensen genieten van de natuur in Zuid-Holland en steeds vaker nemen zij ook zelf initiatief voor meer groen in hun eigen omgeving. De afdeling Zuid-Holland ondersteunt projecten waarbij vrijwilligers zijn betrokken en die ondermeer zijn gericht op:

  • de bescherming van flora, fauna en landschap, 
  • het onderhoud van natuur en landschap en 
  • de (her)inrichting van natuurgebieden. 

U kunt een aanvraag indienen wanneer u een stichting of vereniging bent of een penvoerende stichting voor een groep vrijwilligers (bewoners). U kunt een bijdrage aanvragen voor educatie-, materiaal- en/of inrichtingskosten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Materialen voor nestkasten, nestpannen, bijenkasten en bijenkorven.
  • Inrichten van groenstroken voor kruiden of insecten (plantgoed, boompalen en -lint).
  • Materialen om onderzoek te plegen (muizenvallen, fuiken, nachtkijkers, bewegingscamera’s).
  • Educatieve of informatieve projecten op het gebied van natuur en landschap.
  • Materialen voor natuurinrichting en landschapsonderhoud.

In Zuid-Holland geldt een aanvullende richtlijn voor natuur.

Creative Funding voor middelgrote instellingen

In 2020 start Cultuurfonds Zuid-Holland een pilot Creative Funding, waarbij jaarlijks 1 middelgrote culturele instelling uit de regio Noord actief kan deelnemen aan een driejarig traject van voordekunst om crowdfunding als instrument structureel in te leren zetten om meer eigen middelen te genereren en minder afhankelijk te worden van bijdragen uit fondsen. De kosten van het traject bedragen € 3.500, waarvan het Cultuurfonds € 2.000 kan bekostigen als de instelling zelf de overige € 1.500 financiert. 

Construction Club voor nieuwe makers

Vanaf 2020 wordt het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland partner van The Construction Club. Dit is een club speciaal voor startende makers uit de populaire cultuur, om hen te helpen bij het zelfstandig ondernemerschap, waaronder het oprichten van een rechtspersoon en werken met de Governance Code Cultuur. Daarbij worden zij geïnformeerd over de mogelijkheden van het Cultuurfonds. Vanaf 2020 wordt The Construction Club jaarlijks twee keer georganiseerd, waarvan één keer in Zuid-Holland, afwisselend in Rotterdam en Den Haag.

Matchfunding voor individuele makers

Speciaal voor individuele makers steunt Cultuurfonds Zuid-Holland van 2020 t/m 2023 projecten op het gebied van kunst en cultuur via het crowdfundingsplatform voordekunst

Aanvragen van individuele makers voor steun aan crowdfundingscampagnes in Zuid-Holland, lopen via het portaal van voordekunst. Vanuit het Cultuurfonds wordt op advies van voordekunst een donatie tussen de € 250 en € 750 euro gedaan aan uitzonderlijke projecten van individuele makers in Zuid-Holland.

Nieuws en projecten uit de
provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland

Cultuurprijs Zuid-Holland uitgereikt aan Elten Kiene

27/11/2020

Woordkunstenaar Elten Kiene (1984) heeft de Cultuurprijs Zuid-Holland 2020 van het Cultuurfonds ontvangen. Jaap Smit, voorzitter van de afdeling Zuid-Holland en tevens commissaris van de Koning in deze provincie, reikte de prijs uit in het Provinciehuis Zuid-Holland. Van de prijsuitreiking zijn korte filmclips gemaakt.

Zuid-Holland

Programma uitreiking Cultuurprijs Zuid-Holland 2020 aan Elten Kiene

27/11/2020

De Cultuurprijs Zuid-Holland 2020, een midcareer prijs van 15.000 euro van het Cultuurfonds, is uitgereikt aan Elten Kiene, omdat hij als spoken word artist een breed publiek in verbinding brengt met de kracht van taal.

Zuid-Hollandbeeldende kunstmuziek

EXPO | Black Album / White Cube

Bekijk
LandelijkDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Vragen over je project of evenement vanwege de coronamaatregelen?

13/03/2020

Heb je een bijdrage van ons gekregen maar gaat jouw voorstelling, concert of project niet door vanwege de coronamaatregelen? Neem dan contact met ons op en bespreek je situatie met een van onze adviseurs.