Zuid-Holland

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
zuidholland@cultuurfonds.nl
(070) 441 77 09

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Zuid-Holland? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Zuid-Holland en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Zuid-Holland uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Zuid-Holland? Dan kunt u een CultuurFonds op Naam (CFoN) instellen, of bijdragen aan een van de bestaande fondsen in Zuid-Holland.

Prijzen

Cultuurprijs Zuid-Holland
De Cultuurprijs Zuid-Holland wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een in Zuid-Holland gevestigde of daar werkzame laureaat, die excelleert in een van de kunst- of ontwerpdisciplines, erfgoed of natuur. De laureaat ontvangt een trofee en een geldbedrag van € 15.000. Eerdere winnaars van de Cultuurprijs Zuid-Holland zijn Rachelle Eerhart (natuur, 2016), Tom Hazenberg (mobiel erfgoed, 2018) en Elten Kiene (spoken word, 2020).

Contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
E zuidholland@cultuurfonds.nl 

Contactpersonen
T (070) 441 77 09: Linde Gispen
T (070) 441 75 68: Michael Bonemeijer
T (070) 441 67 99: Roy Rietbroek

Telefonische bereikbaarheid
ma. t/m do. van 9.30 tot 12.00 uur voor vragen over een aanvraag

Linde Gispen
Voor vragen, neem contact op met:
Linde Gispen
Ambtelijk secretaris Cultuurfonds Zuid-Holland
(070) 441 77 09
zuidholland@cultuurfonds.nl

Bestuur en Commissies

Bestuur

Jaap Smit voorzitter
Henri Lenferink vicevoorzitter
Pieter Kalbfleisch penningmeester
Sedat Bugdaci
Diana Chin-A-Fat
Simone Beunke
Michäel Roumen

Commissies

Commissie Noord

Sedat Bugdaci voorzitter
Daan van der Bruggen
Saartje Oldenburg
Gerrit Maas
Michaël Roumen
Isabelle Salman                  

Commissie Zuid                                   
Diana Chin-A-Fat voorzitter
Milou Adjanga
Simone Beunke
Abdelbasset Dahraoui
Karen Klijnhout
Leo Rijkaart
Barbara van der Sar-Reumer
Natascha Slagtand

Ambassadeurs

Hugo van den Hoek Ostende
Elisabeth Kuiper-Struving

Mededelingen

Groene Pluspuntenregeling Zuid-Holland

Per 1 mei 2022 start de Groene Pluspuntenregeling Zuid-Holland, waarmee vrijwilligers, buurtinitatieven en scholen een voucher kunnen aanvragen om hun groene project te helpen realiseren. De regeling is een initiatief van De Groene Motor en Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland. Lees verder

Digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland: van themafonds naar richtlijn

Provincie Zuid-Holland beëindigt per 1 januari 2022 het Programma Digitalisering Cultureel Erfgoed Zuid-Holland en daarmee ook het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland. Dat betekent dat er na vier succesvolle jaren een einde komt aan het Themafonds. Hier lees je meer.

Geen besluit ontvangen per 9 juli 2021? Neem contact op! 

Mocht u een aanvraag hebben ingediend voor de 2e ronde van 2021 en op 9 juli 2021 nog geen besluit van ons hebben ontvangen, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via telefoonnummer 070 – 4417709 of per email zuidholland@cultuurfonds.nl.

Corona

Mocht u een bijdrage hebben ontvangen van het Cultuurfonds Zuid-Holland en uw project wordt geraakt door de gevolgen van de Coronacrisis, neem dan contact met ons op. Zie onze gegevens onder Contact. 

Speciale aandacht voor natuur

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland ondersteunt ook initiatieven op het gebied van natuur. 

Steeds meer mensen genieten van de natuur in Zuid-Holland en steeds vaker nemen zij ook zelf initiatief voor meer groen in hun eigen omgeving. De afdeling Zuid-Holland ondersteunt projecten waarbij vrijwilligers zijn betrokken en die ondermeer zijn gericht op:

  • de bescherming van flora, fauna en landschap, 
  • het onderhoud van natuur en landschap en 
  • de (her)inrichting van natuurgebieden. 

U kunt een aanvraag indienen wanneer u een stichting of vereniging bent of een penvoerende stichting voor een groep vrijwilligers (bewoners). U kunt een bijdrage aanvragen voor educatie-, materiaal- en/of inrichtingskosten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Materialen voor nestkasten, nestpannen, bijenkasten en bijenkorven.
  • Inrichten van groenstroken voor kruiden of insecten (plantgoed, boompalen en -lint).
  • Materialen om onderzoek te plegen (muizenvallen, fuiken, nachtkijkers, bewegingscamera’s).
  • Educatieve of informatieve projecten op het gebied van natuur en landschap.
  • Materialen voor natuurinrichting en landschapsonderhoud.

In Zuid-Holland geldt een aanvullende richtlijn voor natuur.

Creative Funding voor middelgrote instellingen

In 2020 start Cultuurfonds Zuid-Holland een pilot Creative Funding, waarbij jaarlijks 1 middelgrote culturele instelling uit de regio Noord actief kan deelnemen aan een driejarig traject van voordekunst om crowdfunding als instrument structureel in te leren zetten om meer eigen middelen te genereren en minder afhankelijk te worden van bijdragen uit fondsen. De kosten van het traject bedragen € 3.500, waarvan het Cultuurfonds € 2.000 kan bekostigen als de instelling zelf de overige € 1.500 financiert. 

Construction Club voor nieuwe makers

Vanaf 2020 wordt het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland partner van The Construction Club. Dit is een club speciaal voor startende makers uit de populaire cultuur, om hen te helpen bij het zelfstandig ondernemerschap, waaronder het oprichten van een rechtspersoon en werken met de Governance Code Cultuur. Daarbij worden zij geïnformeerd over de mogelijkheden van het Cultuurfonds. Vanaf 2020 wordt The Construction Club jaarlijks twee keer georganiseerd, waarvan één keer in Zuid-Holland, afwisselend in Rotterdam en Den Haag.

Matchfunding voor individuele makers

Speciaal voor individuele makers steunt Cultuurfonds Zuid-Holland van 2020 t/m 2023 projecten op het gebied van kunst en cultuur via het crowdfundingsplatform voordekunst

Aanvragen van individuele makers voor steun aan crowdfundingscampagnes in Zuid-Holland, lopen via het portaal van voordekunst. Vanuit het Cultuurfonds wordt op advies van voordekunst een donatie tussen de € 250 en € 750 euro gedaan aan uitzonderlijke projecten van individuele makers in Zuid-Holland.

Nieuws en projecten uit de
provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland

Madam Scrooge

'Madam Scrooge', een hartstochtelijke bewerking door Opera Spanga van Dickens’ klassieker A Christmas Carol. Aangrijpend muziektheater over hoe ongeremde gulzigheid - de basis van ons verziekt financieel klimaat - de kloof tussen arm en rijk steeds dieper maakt.

Bekijk
Zuid-Holland

Netwerk Achterwillens uit Gouda ontvangt steun van De Groene Motor en het Cultuurfonds

18/11/2022

In Goudse Hout is een voucher van € 1.000 uitgereikt aan de vrijwilligers van Netwerk Achterwillens, die met deze bijdrage een nestelgelegenheid voor bijen hebben gecreëerd. Gerard Voskuilen ontving de voucher namens de vrijwilligers uit handen van Barbara van der Sar, expert natuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.

Zuid-Holland

Cultuurfonds Zuid-Holland investeert bijna € 400.000 in 81 mooie natuur- en cultuurprojecten

23/09/2022

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland draagt in het derde kwartaal voor € 395.000 bij aan 81 bijzondere natuur- en cultuurprojecten in de provincie.

Zuid-Holland

Richtlijn digitalisering versoepeld – Cultuurfonds Zuid-Holland luistert naar reacties uit het veld

05/07/2022

De voorwaarden voor het aanvragen van een bijdrage voor digitalisering van erfgoedcollecties in Zuid-Holland zijn versoepeld. Deze aanpassing is door het Prins Bernhard Cultuurfonds gedaan op advies van Erfgoedhuis Zuid-Holland en naar aanleiding van reacties van erfgoedinstellingen en historische verenigingen tijdens de Netwerkmiddag van 24 juni jl. in Naturalis Biodiversity Center in Leiden.