Zuid-Holland

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
zuidholland@cultuurfonds.nl
(070) 441 77 09

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Zuid-Holland? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Zuid-Holland en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Zuid-Holland uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Zuid-Holland? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

A. en M. Verhoeven Fonds
Dit fonds steunt projecten op het gebied van cultureel erfgoed, cultuureducatie en natuur in de Hoeksche Waard.

Catrien Venverloo Fonds
Dit fonds steunt projecten op het terrein van de klassieke muziek van amateurensembles en -symphonieorkesten in Zuid-Holland.

De Bander Fonds
Dit fonds steunt projecten in de regio Leiden en omringende gemeenten, bij voorkeur op het gebied van cultuureducatie of cultuurbehoud.

Hagana Juventus Musica Fonds
Dit fonds draagt bij aan projecten die muzikale activiteiten voor jongeren ontplooien en stimuleren in de regio Haaglanden.

Pibor Fonds
Dit fonds steunt cultuurhistorische projecten met betrekking tot de periode voor 1940 in Zuid-Holland, met een voorkeur voor projecten in de Alblasserwaard.

Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland
Dit fonds ondersteunt instellingen bij het digitaal openstellen van hun collecties. Het doel is om nieuwe verbindingen aan te gaan met doelgroepen die anders wat verder van de instellingen af staan.

Themafonds Groenblauwe schoolpleinen Zuid-Holland 
Voor de inrichting van groenblauwe schoolpleinen voor het basisonderwijs in Zuid-Holland.                                        

Tom en Ellie Ringelbergfonds
Dit fonds ondersteunt projecten op het gebied van onderwijs en kunst-, cultuur- en natuureducatie ten behoeve van het primair onderwijs (basisscholen) in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.

Prijzen

Cultuurprijs Zuid-Holland
Deze prijs gaat naar een in Zuid-Holland gevestigde of daar werkzame laureaat die excelleert in een van de kunst- of ontwerpdisciplines, erfgoed, natuur of educatie op die terreinen. Aan de prijs zijn € 15.000 en een trofee verbonden.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
E zuidholland@cultuurfonds.nl 

Contactpersonen
T (070) 441 77 09: Linde Gispen
T (070) 441 75 68: Michael Bonemeijer
T (070) 441 6799: Roy Rietbroek

Telefonisch Spreekuur
ma. t/m do. van 9.30 tot 12.00 uur voor vragen over een aanvraag

Bestuur
Drs. J. Smit, voorzitter
Mr. P. Kalbfleisch, penningmeester
Drs. H.J.J. Lenferink, vicevoorzitter
Drs. H.M. van den Hoek Ostende 
S. Bugdaci
Drs. M. Roumen
Mw. ir. S. Sen Gupta
Mw. F.J.M. Stokvis

Commissies
Commissie Noord
S. Bugdaci, voorzitter
D.T. van der Bruggen
Mw. N. van Beers
Mw. drs. D. van Iperen
Drs. M.P.J.M. Janssen
Drs. M. Roumen
G. Maas

Commissie Zuid
Drs. H.M. van den Hoek Ostende, voorzitter
Mw. drs. D.G. Chin-A-Fat
Dr. A. Dahraoui
H. van Dillen
Mw. drs. K. Klijnhout
Mw. drs. J.M. Snikkers
Mw. F.J.M. Stokvis
L. Rijkaart

Nieuws en projecten uit de
provincie Zuid-Holland

deze actie eindigt op 14/07/2020

Winactie De Kunsthal Expo + Catalogus | Black Album / White Cube

In De Kunsthal is t/m 10 januari 2021 een unieke expositie te bewonderen over de moderne kruisbestuiving tussen popmuziek en moderne kunst: 'Black Album/ White Cube'. Wij hebben 5x2 tickets voor de expositie te vergeven, inclusief de catalogus.

deze actie eindigt op 27/07/2020

Winactie | 'Neko - de kat in de Japanse kunst' catalogus

Liefhebbers van katten en Japanse kunst kunnen hun hart ophalen bij de nieuwe tentoonstelling Neko. De kat in de Japanse kunst van 31 januari 2020 t/m 5 juli 2020 in het Japanmuseum SieboldHuis in Leiden. Wij hebben 5 exemplaren van de catalogus te vergeven.

Zuid-Holland

Uitreiking Cultuurprijs Zuid-Holland 2020 verplaatst naar 27 november

11/06/2020

Woordkunstenaar Elten Kiene (1984) zou op vrijdag 17 april de Cultuurprijs Zuid-Holland 2020 van het Cultuurfonds uitgereikt krijgen. In verband met de huidige corona-maatregelen is besloten de uitreiking te verplaatsen naar vrijdag 27 november 2020.

Zuid-Holland

Woordkunstenaar Elten Kiene krijgt Cultuurprijs Zuid-Holland

01/04/2020

Woordkunstenaar Elten Kiene (1984) krijgt dit jaar de Cultuurprijs van het Cultuurfonds Zuid-Holland. Kiene is gekozen tot winnaar, omdat hij erin slaagt literaire programma’s voor een breed publiek toegankelijk te maken.