Zuid-Holland

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
zuidholland@cultuurfonds.nl

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Zuid-Holland? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Zuid-Holland en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u het juiste aanvraagformulier downloaden.

Wanneer het Cultuurfonds Zuid-Holland uw project ondersteunt, kunt u een verzoek indienen voor uitbetaling.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Zuid-Holland? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Catrien Venverloo Fonds
Voor projecten op het terrein van de klassieke muziek van amateurensembles en -symphonieorkesten in Zuid-Holland.

De Bander Fonds
Steunt projecten in de regio Leiden en omringende gemeenten, bij voorkeur op het gebied van cultuureducatie of cultuurbehoud.

Hagana Juventus Musica Fonds
Dit fonds draagt bij aan projecten die muzikale activiteiten voor jongeren ontplooien en stimuleren in de regio Haaglanden.

Ivo Opstelten Rotterdam Fonds
Draagt bij aan projecten in Rotterdam op het terrein van cultuureducatie, cultuurparticipatie en community art in de wijken.

Pibor Fonds
Steunt cultuurhistorische projecten met betrekking tot de periode voor 1940 in Zuid-Holland, met een voorkeur voor projecten in de Alblasserwaard.

Themafonds Erfgoedlijn Goeree
Dit fonds draagt financieel bij aan projecten die afkomstig zijn van de Stichting Streekcultuurfonds Goeree en meewerken aan het beschermen, beleven en benutten van dat wat de Erfgoedlijn Goeree Overflakkee beoogt.

Themafonds Landgoederenzone Zuid-Holland
Dit fonds is bedoeld voor bijzondere onderdelen van (monumentale) buitenplaatsen, zoals onderzoek, interieur, historisch groen en bijzondere (bij)gebouwen.

Prijzen

Cultuurprijs Zuid-Holland
Deze prijs gaat naar een in Zuid-Holland gevestigde of daar werkzame laureaat die excelleert in een van de kunst- of ontwerpdisciplines, erfgoed, natuur of educatie op die terreinen. Aan de prijs zijn € 15.000 en een trofee verbonden.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
E zuidholland@cultuurfonds.nl 

Contactpersonen
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur
T (070) 441 77 09: Elisabeth Kuiper-Struving  
T (070) 441 75 68: Michael Bonemeijer
T (070) 441 6799: Roy Rietbroek

Bestuur
Drs. J. Smit, voorzitter
Drs. H.M. van den Hoek Ostende
Mr. P. Kalbfleisch, penningmeester
Drs. P. van der Klooster, vice-voorzitter
S. Bugdaci
Mw. drs. M. Schoenmakers
Mw. B. Stokvis

Commissies
Commissie Noord
S. Bugdaci, voorzitter
D.T. van der Bruggen
Mw. N. van Beers
Mw. drs. D. van Iperen
Mw. M. van Klaveren

Commissie Zuid
Dr. A. Dahraoui
Mw. drs. K. Klijnhout
Drs. H.M. van den Hoek Ostende, voorzitter
Mw. drs. J.M. Snikkers
Mw. B. Stokvis

Voor vragen, neem contact op met:
Elisabeth Kuiper-Struving
Ambtelijk secretaris
(070) 441 77 09
zuidholland@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Zuid-Holland

Zuid-Hollandgeschiedenis & letteren

De Muren hebben Oren

Geschiedenis moet je horen: Haagse kinderen interviewen stadsgenoten.

Bekijk
Zuid-Hollandtheater, dans en film

The Future Is Now

Theaterhuis voor MBO-studenten DRANG presenteert de educatieve voorstelling The Future Is Now, over keuzestress bij jongeren.

Bekijk
Zuid-Hollandmuziek

Delft in-Ovatie

Huiskamerconcerten aan de Oude Delft, waarbij spraakmakende ontwikkelingen in de techniek worden gekoppeld aan muziek.

Bekijk
Zuid-Holland

Investeren in cultuur Zuid-Holland

04/10/2017

In het derde kwartaal van dit jaar steunt Cultuurfonds Zuid-Holland maar liefst 79 culturele projecten, met € 340.000.