Zuid-Holland

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
zuidholland@cultuurfonds.nl

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Zuid-Holland? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Zuid-Holland en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u het juiste aanvraagformulier downloaden.

Wanneer het Cultuurfonds Zuid-Holland uw project ondersteunt, kunt u een verzoek indienen voor uitbetaling.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Zuid-Holland? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Catrien Venverloo Fonds
Voor projecten op het terrein van de klassieke muziek van amateurensembles en -symphonieorkesten in Zuid-Holland.

De Bander Fonds
Steunt projecten in de regio Leiden en omringende gemeenten, bij voorkeur op het gebied van cultuureducatie of cultuurbehoud.

Hagana Juventus Musica Fonds
Dit fonds draagt bij aan projecten die muzikale activiteiten voor jongeren ontplooien en stimuleren in de regio Haaglanden.

Pibor Fonds
Steunt cultuurhistorische projecten met betrekking tot de periode voor 1940 in Zuid-Holland, met een voorkeur voor projecten in de Alblasserwaard.

Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland
Dit fonds ondersteunt instellingen bij het digitaal openstellen van hun collecties. Het doel is om nieuwe verbindingen aan te gaan met doelgroepen die anders wat verder van de instellingen af staan.

Prijzen

Cultuurprijs Zuid-Holland
Deze prijs gaat naar een in Zuid-Holland gevestigde of daar werkzame laureaat die excelleert in een van de kunst- of ontwerpdisciplines, erfgoed, natuur of educatie op die terreinen. Aan de prijs zijn € 15.000 en een trofee verbonden.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
E zuidholland@cultuurfonds.nl 

Contactpersonen
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur
T (070) 441 77 09: Elisabeth Kuiper-Struving  
T (070) 441 75 68: Michael Bonemeijer
T (070) 441 6799: Roy Rietbroek

Bestuur
Drs. J. Smit, voorzitter
Drs. H.M. van den Hoek Ostende
Mr. P. Kalbfleisch, penningmeester
Drs. P. van der Klooster, vice-voorzitter
Drs. H.J.J. Lenferink
S. Bugdaci
Mw. drs. M. Schoenmakers
Mw. B. Stokvis

Commissies
Commissie Noord
S. Bugdaci, voorzitter
D.T. van der Bruggen
Mw. N. van Beers
Mw. drs. D. van Iperen
Mw. M. van Klaveren

Commissie Zuid
Dr. A. Dahraoui
Mw. drs. K. Klijnhout
Drs. H.M. van den Hoek Ostende, voorzitter
Mw. drs. J.M. Snikkers
Mw. B. Stokvis

Voor vragen, neem contact op met:
Elisabeth Kuiper-Struving
Ambtelijk secretaris
(070) 441 77 09
zuidholland@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Zuid-Holland

LandelijkZuid-Hollandbeeldende kunst

Schilderboek

Een schat aan kennis en inzicht in de klassieke schilder- en tekenkunst.

Bekijk
Zuid-Holland

Pleidooi voor Plek

06/02/2018

Laureaat van Cultuurprijs Zuid-Holland 2016 publiceert haar pamflet.

Zuid-Hollandbeeldende kunst

ROME

A Table of a Tub wijdt een tentoonstelling aan het concept burgerschap.

Bekijk
Zuid-Hollandmuziek

Haperende Mens

Dit kunstfestival stelt toeval, het onverwachte en ongecontroleerde centraal.

Bekijk