Zuid-Holland

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
zuidholland@cultuurfonds.nl

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Zuid-Holland? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Zuid-Holland en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Zuid-Holland uw project ondersteunt, kunt u een verzoek indienen voor uitbetaling.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Zuid-Holland? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Catrien Venverloo Fonds
Voor projecten op het terrein van de klassieke muziek van amateurensembles en -symphonieorkesten in Zuid-Holland.

De Bander Fonds
Steunt projecten in de regio Leiden en omringende gemeenten, bij voorkeur op het gebied van cultuureducatie of cultuurbehoud.

Hagana Juventus Musica Fonds
Dit fonds draagt bij aan projecten die muzikale activiteiten voor jongeren ontplooien en stimuleren in de regio Haaglanden.

Pibor Fonds
Steunt cultuurhistorische projecten met betrekking tot de periode voor 1940 in Zuid-Holland, met een voorkeur voor projecten in de Alblasserwaard.

Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland
Dit fonds ondersteunt instellingen bij het digitaal openstellen van hun collecties. Het doel is om nieuwe verbindingen aan te gaan met doelgroepen die anders wat verder van de instellingen af staan.

Prijzen

Cultuurprijs Zuid-Holland
Deze prijs gaat naar een in Zuid-Holland gevestigde of daar werkzame laureaat die excelleert in een van de kunst- of ontwerpdisciplines, erfgoed, natuur of educatie op die terreinen. Aan de prijs zijn € 15.000 en een trofee verbonden.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
E zuidholland@cultuurfonds.nl 

Contactpersonen
T (070) 441 77 09: Elisabeth Kuiper-Struving  
T (070) 441 75 68: Michael Bonemeijer
T (070) 441 6799: Roy Rietbroek

Telefonisch Spreekuur
ma. t/m do. van 9.30 tot 12.00 uur voor vragen over een aanvraag

Bestuur
Drs. J. Smit, voorzitter
Mr. P. Kalbfleisch, penningmeester
Drs. H.J.J. Lenferink, vicevoorzitter
Drs. H.M. van den Hoek Ostende 
S. Bugdaci
Drs. M. Roumen
Mw. ir. S. Sen Gupta
Mw. F.J.M. Stokvis

Commissies
Commissie Noord
S. Bugdaci, voorzitter
D.T. van der Bruggen
Mw. N. van Beers
Mw. drs. D. van Iperen
Drs. M.P.J.M. Janssen
Drs. M. Roumen

Commissie Zuid
Drs. H.M. van den Hoek Ostende, voorzitter
Mw. drs. D.G. Chin-A-Fat
Dr. A. Dahraoui
H. van Dillen
Mw. drs. K. Klijnhout
Mw. drs. J.M. Snikkers
Mw. F.J.M. Stokvis

Voor vragen, neem contact op met:
Elisabeth Kuiper-Struving
Ambtelijk secretaris
(070) 441 77 09
zuidholland@cultuurfonds.nl

Nieuws en projecten uit de
provincie Zuid-Holland

actie

Lezing en rondleiding 'Glans en Geluk' over islamitische kunst

Ga mee! En word ondergedompeld in de pracht en praal van de islamitische kunst in het Gemeentemuseum in Den Haag.

Zuid-Hollandtheater, dans en film

Chicks And The City

Radio door meiden uit Rijnmond

Bekijk
LandelijkZuid-Hollandbeeldende kunst

Actie <-> Reactie

De Kunsthal Rotterdam toont 100 jaar kinetische kunst.

Bekijk
actie

Maak kans op kaarten voor Fly me to the Moon

Voor het futuristische openlucht theaterstuk van Martine Zeeman in Noordwijk mogen wij 3 x twee VIP-kaarten weggeven!