Zuid-Holland

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
zuidholland@cultuurfonds.nl
(070) 441 77 09

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Zuid-Holland? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Zuid-Holland en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Zuid-Holland uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Zuid-Holland? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

A. en M. Verhoeven Fonds
Dit fonds steunt projecten op het gebied van cultureel erfgoed, cultuureducatie en natuur in de Hoeksche Waard.

Catrien Venverloo Fonds
Dit fonds steunt projecten op het terrein van de klassieke muziek van amateurensembles en -symphonieorkesten in Zuid-Holland.

De Bander Fonds
Dit fonds steunt projecten in de regio Leiden en omringende gemeenten, bij voorkeur op het gebied van cultuureducatie of cultuurbehoud.

Hagana Juventus Musica Fonds
Dit fonds draagt bij aan projecten die muzikale activiteiten voor jongeren ontplooien en stimuleren in de regio Haaglanden.

Pibor Fonds
Dit fonds steunt cultuurhistorische projecten met betrekking tot de periode voor 1940 in Zuid-Holland, met een voorkeur voor projecten in de Alblasserwaard.

Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland
Dit fonds ondersteunt instellingen bij het digitaal openstellen van hun collecties. Het doel is om nieuwe verbindingen aan te gaan met doelgroepen die anders wat verder van de instellingen af staan.

Themafonds Groenblauwe schoolpleinen Zuid-Holland 
Voor de inrichting van groenblauwe schoolpleinen voor het basisonderwijs in Zuid-Holland.                                        

Tom en Ellie Ringelbergfonds
Dit fonds ondersteunt projecten op het gebied van onderwijs en kunst-, cultuur- en natuureducatie ten behoeve van het primair onderwijs (basisscholen) in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.

Prijzen

Cultuurprijs Zuid-Holland
Deze prijs gaat naar een in Zuid-Holland gevestigde of daar werkzame laureaat die excelleert in een van de kunst- of ontwerpdisciplines, erfgoed, natuur of educatie op die terreinen. Aan de prijs zijn € 15.000 en een trofee verbonden.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
E zuidholland@cultuurfonds.nl 

Contactpersonen
T (070) 441 77 09: Linde Gispen
T (070) 441 75 68: Michael Bonemeijer
T (070) 441 6799: Roy Rietbroek

Telefonisch Spreekuur
ma. t/m do. van 9.30 tot 12.00 uur voor vragen over een aanvraag

Bestuur
Drs. J. Smit, voorzitter
Mr. P. Kalbfleisch, penningmeester
Drs. H.J.J. Lenferink, vicevoorzitter
Drs. H.M. van den Hoek Ostende 
S. Bugdaci
Drs. M. Roumen
Mw. ir. S. Sen Gupta
Mw. F.J.M. Stokvis

Commissies
Commissie Noord
S. Bugdaci, voorzitter
D.T. van der Bruggen
Mw. N. van Beers
Mw. drs. D. van Iperen
Drs. M.P.J.M. Janssen
Drs. M. Roumen
G. Maas

Commissie Zuid
Drs. H.M. van den Hoek Ostende, voorzitter
Mw. drs. D.G. Chin-A-Fat
Dr. A. Dahraoui
H. van Dillen
Mw. drs. K. Klijnhout
Mw. drs. J.M. Snikkers
Mw. F.J.M. Stokvis
L. Rijkaart

Nieuws en projecten uit de
provincie Zuid-Holland

deze actie eindigt op 06/04/2020

Winactie: Stadsvernieuwing in Rotterdam

Rotterdam is misschien wel de meest interessante stad van Nederland als het gaat om stadsvernieuwing. Het inspirerende boek 'Stadsvernieuwing in Rotterdam', uitgegeven door NAi boekverkopers, geeft inzicht in de ontwikkelingen in vijf stadsvernieuwingswijken tussen 1970 en 1990. Wij hebben 5 exemplaren te vergeven!

LandelijkDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Vragen over je project of evenement vanwege de coronamaatregelen?

13/03/2020

Heb je een bijdrage van ons gekregen maar gaat jouw voorstelling, concert of project niet door vanwege de coronamaatregelen? Neem dan contact met ons op en bespreek je situatie met een van onze adviseurs.

Zuid-Holland

‘Elk boek moet om de 100 jaar opnieuw worden vertaald’

04/03/2020

We belden naar Japan om met Jacques Westerhoven (1947) te spreken. Westerhoven vertaalt Japanse auteurs als Haruki Murakami, Junpei Gomikawa en Yasushi Inoue naar het Nederlands. Voor zijn werk kreeg hij de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2020.

Zuid-Holland

Woordkunstenaar Elten Kiene krijgt Cultuurprijs Zuid-Holland

04/02/2020

Woordkunstenaar Elten Kiene (1984) krijgt dit jaar de Cultuurprijs van het Cultuurfonds Zuid-Holland. Kiene is gekozen tot winnaar, omdat hij erin slaagt literaire programma’s voor een breed publiek toegankelijk te maken.