Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland

We zetten hieronder op een rij waarvoor je bij ons terecht kunt rond het aanvragen van een bijdrage of het geven aan cultuur en natuur in Zuid-Holland.

 • Wil je een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Zuid-Holland? Kijk dan eerst of je project voldoet aan de richtlijnen van de afdeling Zuid-Holland en wat de inzendtermijnen zijn. Loop daarvoor bijvoorbeeld eerst onze Quickscan door. Daarna kan je online aanvragen.

  Wanneer het Cultuurfonds Zuid-Holland je project ondersteunt, kan je per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Contact

Adres
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
zuidholland@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Linde Gispen
+31 70 4417 709

Michael Bonemeijer
+31 70 4417 568

Natalia Kubica
+31 70 4416 799

Telefonische bereikbaarheid
ma. t/m do. van 9.30 tot 12.00 uur voor vragen over een aanvraag

Bestuur en commissies

Bestuur

Jaap Smit voorzitter
Chafina Bendahman
Simone Beunke
Pieter Kalbfleisch penningmeester
Henri Lenferink vicevoorzitter
Michäel Roumen
Reinier Weers

Commissies

Commissie Noord
Chafina Bendahman voorzitter
Janneke van Asperen
Daan van der Bruggen
Saartje Oldenburg
Gerrit Maas
Michaël Roumen vicevoorzitter
Isabelle Salman

Commissie Zuid
Reinier Weers voorzitter
Simone Beunke voorzitter
Milou Adjanga
Linda Malherbe
Leo Rijkaart
Barbara van der Sar-Reumer
Natascha Slagtand

Ambassadeurs

Hugo van den Hoek Ostende
Elisabeth Kuiper-Struving

Vragen?

4 A5 A8950
Linde Gispen
ambtelijk secretaris

linde@cultuurfonds.nl

Mededelingen

Groene Pluspuntenregeling Zuid-Holland

Per 1 mei 2023 start de Groene Pluspuntenregeling Zuid-Holland weer, waarmee vrijwilligers, buurtinitatieven en scholen een voucher kunnen aanvragen om hun groene project te helpen realiseren. De regeling is een initiatief van De Groene Motor en Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.

Aandacht voor Digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland blijft!

Het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties is gestopt per 2022, maar de aandacht voor digitalisering blijft. Ook in 2023 kan je weer aanvragen indienen voor het digitaliseren van je erfgoedcollectie. Kijk hier voor meer informatie over de nieuwe richtlijn. Bekijk de informatie over het indienen van een aanvraag voor het digitaliseren van je erfgoedcollectie en de Aanvullende richtlijnen van het Prins Bernhard Cultuurfonds per 2023.

Speciale aandacht voor natuur

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland ondersteunt ook initiatieven op het gebied van natuur.

Steeds meer mensen genieten van de natuur in Zuid-Holland en steeds vaker nemen zij ook zelf initiatief voor meer groen in hun eigen omgeving. De afdeling Zuid-Holland ondersteunt projecten waarbij vrijwilligers zijn betrokken en die ondermeer zijn gericht op:

 • de bescherming van flora, fauna en landschap,
 • het onderhoud van natuur en landschap en
 • de (her)inrichting van natuurgebieden.

U kunt een aanvraag indienen wanneer u een stichting of vereniging bent of een penvoerende stichting voor een groep vrijwilligers (bewoners). U kunt een bijdrage aanvragen voor educatie-, materiaal- en/of inrichtingskosten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Materialen voor nestkasten, nestpannen, bijenkasten en bijenkorven.
 • Inrichten van groenstroken voor kruiden of insecten (plantgoed, boompalen en -lint).
 • Materialen om onderzoek te plegen (muizenvallen, fuiken, nachtkijkers, bewegingscamera’s).
 • Educatieve of informatieve projecten op het gebied van natuur en landschap.
 • Materialen voor natuurinrichting en landschapsonderhoud.

In Zuid-Holland geldt een aanvullende richtlijn voor natuur.

Creative Funding voor middelgrote instellingen

In 2020 start Cultuurfonds Zuid-Holland een pilot Creative Funding, waarbij jaarlijks 1 middelgrote culturele instelling uit de regio Noord actief kan deelnemen aan een driejarig traject van voordekunst om crowdfunding als instrument structureel in te leren zetten om meer eigen middelen te genereren en minder afhankelijk te worden van bijdragen uit fondsen. De kosten van het traject bedragen € 3.500, waarvan het Cultuurfonds € 2.000 kan bekostigen als de instelling zelf de overige € 1.500 financiert.

Construction Club voor nieuwe makers

Vanaf 2020 wordt het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland partner van The Construction Club. Dit is een club speciaal voor startende makers uit de populaire cultuur, om hen te helpen bij het zelfstandig ondernemerschap, waaronder het oprichten van een rechtspersoon en werken met de Governance Code Cultuur. Daarbij worden zij geïnformeerd over de mogelijkheden van het Cultuurfonds. Vanaf 2020 wordt The Construction Club jaarlijks twee keer georganiseerd, waarvan één keer in Zuid-Holland, afwisselend in Rotterdam en Den Haag.

Matchfunding voor individuele makers

Speciaal voor individuele makers steunt Cultuurfonds Zuid-Holland van 2020 t/m 2023 projecten op het gebied van kunst en cultuur via het crowdfundingsplatform voordekunst.

Aanvragen van individuele makers voor steun aan crowdfundingscampagnes in Zuid-Holland, lopen via het portaal van voordekunst. Vanuit het Cultuurfonds wordt op advies van voordekunst een donatie tussen de € 250 en € 750 euro gedaan aan uitzonderlijke projecten van individuele makers in Zuid-Holland.