De richtbedragen zijn:

 • Publicaties, inclusief audiovisuele producties en producties nieuwe media: € 5.000.
 • Tentoonstellingen: € 5.000 - € 10.000.
 • (Amateur)theaterproducties: € 5.000 - € 10.000.
 • Jubileum- en lustrumconcerten: maximaal € 2.000. Een jubileum is vijf jaar of een veelvoud daarvan. Het moet gaan om een bijzondere uitvoering. Festiviteiten anders dan concerten worden niet ondersteund. Bijzonder concert: maximaal € 2.000.
 • Festivals en concoursen met een cultureel programma: grote festivals maximaal € 7.500, kleine festivals maximaal € 2.500. Er kan voor maximaal drie edities een aanvraag worden gedaan, daarna komen alleen nog nieuwe of bijzondere programmaonderdelen in aanmerking voor steun.
 • Projecten natuur:
  • maximaal 25% tot een bedrag van € 10.000 voor materialen, plantgoed en informatie/educatie.
  • maximaal 50% tot een bedrag van € 5.000 voor gereedschappen, veiligheidsmiddelen en werkkleding.
 • Projecten digitalisering van collectie beherende erfgoedinstellingen met een museale publieksfunctie in Zuid-Holland (grote, middelgrote en kleine musea, oudheidkamers en historische verenigingen):
  • maximaal 50% voor de aanschaf van apparatuur voor de digitalisering van de collectie (zoals een collectieregistratiesysteem, hard- en software, scanner, fototoestel, computer/laptop), tot een bedrag van € 10.000.
  • maximaal 50% voor de inhuur van professionele ondersteuning bij het digitaliseringsproces, tot een bedrag van € 10.000.

   Voorwaarden hierbij zijn dat de collectie wordt ontsloten en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek en de collectie vrij beschikbaar komt voor derden (bijvoorbeeld via de Canon van Zuid- Holland, Collectie Nederland of Europeana).
 • Aanschaf instrumenten: maximaal 50% van het aankoopbedrag, tot een maximum bedrag van € 6.500, voor muziekscholen, orkesten en koren. Er mogen per drie jaar aanvragen worden ingediend tot dit maximum bedrag bereikt is.
 • Aanschaf kleding: maximaal 30% van het aankoopbedrag, tot een maximum bedrag van € 3.000, voor orkesten en koren. Er mogen per drie jaar aanvragen worden ingediend tot dit maximum bedrag bereikt is.
 • Aanschaf geluidsapparatuur: maximaal 50% tot een bedrag van € 5.700 voor orkesten en koren en € 6.500 voor pop(oefen)centra.
 • Aanschaf (licht- en geluid-) apparatuur / podiumattributen: maximaal 50% tot een bedrag van € 10.000 voor theatergezelschappen en € 20.000 voor podia / musea.