Aanvragen Fryslân

Voor wie?

Voor projecten in Fryslân kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt. 

Daarnaast gelden aanvullende richtlijnen.

Inzendtermijnen

Stuur de aanvraag ruim op tijd in en altijd voordat het project van start gaat.

Vergaderdata 2019Uiterste inleverdata
6 maart6 februari
12 juni12 mei
26 september26 augustus
6 december6 november

Let op: de vergadering van 12 juni is verplaatst naar 21 juni. De besluiten zullen daarom later kenbaar worden gemaakt.

Muziekverenigingen kunnen het gehele jaar een aanvraag indienen voor de aanschaf van nieuwe instrumenten en/of kleding.

Aanvragen

U kunt online uw aanvraag doen voor deze provincie. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. Dit stuurt u mee met uw online aanvraag.

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek